Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten?
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
Legalisering /...
TTIP - Venezue...
businesssitepa...
Oude tentamens...
Oude tentamens...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
Visie Visie   Visie RSS feed
Pagina 4 van 8 Attendering Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
Visie Regelgeving inzake piraterij bevat valkuilen
Geplaatst: ma 04 dec 2006 0:15
Auteur: mr. Evert van Gelderen

Met de zogenaamde (Anti)Piraterijverordening1 heeft de Europese wetgever beoogd een krachtig middel in het leven te roepen om piraterij- en namaakproducten te bestrijden. Deze regelgeving roept een systeem in het leven waarbij de douane dergelijke producten tegenhoudt aan de grens. Uit eigen beweging of op verzoek van rechthebbenden.

De door de Europese Commissie gepubliceerde cijfers laten zien dat deze verordening bijdraagt aan de bestrijding van piraterij- en namaakproducten. In 2005 werden maar liefst ruim 75 miljoen producten aan de grens tegengehouden.

De regelgeving bevat een aantal valkuilen. In dit commentaar beperk ik mij tot de bespreking van twee van deze valkuilen. Voor wat betreft de Piraterijverordening behoeft de reikwijdte van de bescherming van merkhouders aandacht.... »
Lees meer | Reacties (2)

Visie Bruikbare Internetconsultatie
Geplaatst: ma 27 nov 2006 15:45
Auteur: Prof. mr. Corien Prins

Begin deze maand rapporteerde de Minister van Justitie de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Bruikbare rechtsorde. Zoals bekend beoogt het kabinet met dit programma onder meer te werken aan een kwalitatieve visie op de vermindering van regeldruk. Alternatieve wetgevingsconcepten, zoals zorgplichten en open normen, vormen de rode draad door diverse interdepartementale projecten die de afgelopen tijd zijn opgestart. Ambitie: te laten zien dat regulering ook anders kan dan via het afkondigen van gedetailleerde regelgeving. Devies: het automatisme van overheidsregelgeving moet worden vervangen door een visie op dat wat de maatschappij nodig heeft om zelf de problemen op te (kunnen) lossen. Vraag: hoe komt de wetgever te weten waar onze maatschappij zoal behoefte aan heeft? Antwoo... »
Lees meer | Reacties

Visie Verwarring bij schoonmaakbedrijven rond thuiszorg
Geplaatst: do 23 nov 2006 8:40
Auteur: mr. Chantall Sellmeijer

Er is de afgelopen week een hoop verwarring ontstaan bij schoonmaakbedrijven door het standpunt van CNV Publieke Zaak. CNV Publieke Zaak stelt namelijk dat het gevreesde massaontslag in de thuiszorg zal uitblijven doordat schoonmaakbedrijven verplicht zouden zijn het thuiszorgpersoneel over te nemen. De andere grote werknemersvakbonden ABVAKABO FNV en ACTIZ delen deze opvatting.

Wat is er aan de hand?
Door invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) worden de gemeenten per 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de inkoop van huishoudelijke verzorging via een aanbestedingsprocedure. Hiervoor komen zowel thuiszorgorganisaties als schoonmaakbedrijven in aanmerking. Gevreesd wordt dat een deel van de huishoudelijke verzorging zal gaan lopen via de goedkopere schoonmaakbedrijve... »
Lees meer | Reacties

Visie Exoneratieclausules en gronden voor ontbinding
Geplaatst: do 21 sep 2006 20:00
Auteur: mr. Wienke Zwier

... »
Lees meer | Reacties

Visie 'In God we trust, all others we monitor'
Geplaatst: di 19 sep 2006 19:37
Auteur: Prof. mr. Ybo Buruma

Het was een mooie week voor de geheime dienst. Op 31 augustus 2006 besliste het Haagse Hof dat de AIVD in beginsel journalisten mag afluisteren. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar het lekken van in het criminele circuit circulerende van de BVD/AIVD afkomstige gegevens. En op 5 september 2006 overwoog de Hoge Raad dat 'in beginsel geen bezwaar bestaat tegen het gebruik in het strafproces van door inlichtingen- en veiligheidsdiensten vergaard materiaal'.

Is het daarmee ook een droevige week voor de persvrijheid en de privacy? Die conclusie gaat te ver. De beide rechterlijke instanties clausuleerden hun oordeel immers. Volgens het Hof had de AIVD de mogelijkheid om bijzondere bevoegdheden als deze aan te wenden, maar had de dienst het gebruik van de bevoegdheden moeten staken toen ... »
Lees meer | Reacties

Visie Kliklijn vol haken en ogen
Geplaatst: di 05 sep 2006 17:20
Auteur: mr. ir. Jacqueline van Essen

... »
Lees meer | Reacties

Visie Mag het iets meer zijn? Proceskostenveroordeling in IE-zaken
Geplaatst: wo 19 jul 2006 14:45
Auteur: mr. Evert van Gelderen

In de afgelopen maand heeft de proceskostenveroordeling veel aandacht gekregen in de rechtspraak en de gemoederen bezig gehouden. Reden om de zaken eens op een rijtje te zetten.

A. De vraag
De vraag is of het mogelijk is om de volledige proceskosten - in procedures over intellectuele eigendom - op de verliezende wederpartij te verhalen. Althans, meer vergoed te krijgen dan in het verleden door de rechtbanken werd toegewezen (vastgestelde bedragen die vaak niet in de buurt kwamen van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten).

B. Waarom deze vraag?
Op 29 april 2006 had de Nederlandse wetgever de zogenaamde Europese Handhavingsrichtlijn1 (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-e... »
Lees meer | Reacties

Visie Mediation als voorportaal in de bezwarenprocedure
Geplaatst: wo 07 jun 2006 15:53
Auteur: mr. Govert Apol

Met de invoering per 1 januari 1994 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de wetgever beoogd heldere en overzichtelijke regels te geven voor het handelen van bestuursorganen ten opzichte van andere bestuursorganen, burgers en de bij de overheid werkzame ambtenaren. Die wet geeft - onder andere - aan:wat onder een "besluit" moet worden verstaan (hoofdstuk 1 Awb);
welke algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij het nemen van besluiten in acht moeten worden genomen (zorgvuldige voorbereiding van een besluit, belangenafweging, geen misbruik van bevoegdheid et cetera) (hoofdstuk 3Awb);
de wijze waarop een belanghebbende kan proberen om besluiten aan te vechten door middel van bezwaar en beroep (hoofdstuk 7 Awb);
de wijze waarop burgers kunnen klagen over de wijze waarop een best... »
Lees meer | Reacties (4)

Visie Uitspraken op Rechtspraak.nl - een representatief beeld?
Geplaatst: wo 12 apr 2006 19:11
Auteur: mr. Marc van Opijnen

... »
Lees meer | Reacties

Visie De onmogelijkheid van deregulering
Geplaatst: zo 19 mrt 2006 19:01
Auteur: Prof. dr. Pauline Westerman

Het hele maatschappelijk leven is inmiddels doordrenkt geraakt van doel- en resultaatgerichtheid. Scholen, welzijnsinstellingen, theatergezelschappen en supermarkten zijn voortdurend bezig 'beleidsdoelstellingen' te ontwikkelen en in 'eindtermen' te vertalen. Een heel netwerk is ontstaan van raden en commissies van toezicht. Die gerichtheid op doeleinden en resultaten leidt tot een vorm van positieve normstelling die een proliferatie van steeds maar fijnere specificerende normen teweeg brengt. Gepaard daaraan ontstaat een steeds fijner vertakt netwerk van commissies, instellingen en raden die elkaar visiteren, controleren en toezien op elkaars functioneren.1

In de discussie over deregulering wordt gewoonlijk aangenomen dat de door de burger als klemmend ervaren regeldruk vooral te wijte... »
Lees meer | Reacties (1)

Visie Een beperkte herkansing is geen herkansing
Geplaatst: vr 16 dec 2005 13:37
Auteur: mr. Bart J.V. Keupink

... »
Lees meer | Reacties (5)

Visie JurisPedia en de zichtbaarheid van de rechtswetenschap
Geplaatst: do 10 nov 2005 14:27
Auteur: mr. Esther Hoorn

... »
Lees meer | Reacties

Visie Should I stay or should I go?
Geplaatst: vr 14 okt 2005 22:02
Auteur: mr. Anne Marie J.J. van Rietschoten

... »
Lees meer | Reacties

Visie Student hoeft zich niet neer te leggen bij slecht cijfer
Geplaatst: do 10 mrt 2005 15:38
Auteur: Marinus Hoorntje

... »
Lees meer | Reacties

Visie Geef mij meer fatsoen en minder recht!
Geplaatst: di 28 dec 2004 23:04
Auteur: Prof. John Griffiths

... »
Lees meer | Reacties

Pagina 4 van 8 Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende

Agenda 


Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds