Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten?
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
officiele waar...
Advies bij arb...
Geen rechter a...
opschortingrec...
kinderalimenta...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
»
Student hoeft zich niet neer te leggen bij slecht cijfer
Geplaatst: do 10 mrt 2005 15:38
Auteur: Marinus Hoorntje
Visie  Attendeer mij op nieuwe reacties op deze visie  Maak favoriet  Printvriendelijk  E-mail vriend(in)  Download als PDF
di 28 dec 2004 23:04 Geef mij meer fatsoen en minder recht!  vr 14 okt 2005 22:02 Should I stay or should I go?

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat tegen de uitslag van een examen geen beroep kan worden ingesteld. Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat dit wel meevalt.

De Afdeling heeft op 12 januari 2005 een in tweeërlei opzicht belangwekkende uitspraak gedaan in een zaak waarbij het kennen en kunnen van een student centraal stond (zaaknumer: 200403861/1). In geding was onder andere de vraag of een afwijzing van het verzoek van de student om vrijstelling voor twee opleidingsonderdelen moet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 8:4, aanhef, onderdeel e, Awb. In dit artikel is bepaald dat geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een beoordeling van het kennen en kunnen van een kandidaat of leerling die terzake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst.
De casus betrof een student wiens verzoek om vrijstelling voor de onderdelen Procesrecht 1 en/of Procesrecht 2, zoals die deel uitmaken van het cursusprogramma van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, bij besluit 3 maart 2003, was afgewezen door de opleidingsdirecteur van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit van Utrecht.
Alvorens in te gaan op de kern van de zaak werd door de Afdeling geoordeeld dat de commissie waarbij de student beroep instelde tegen het afwijzende besluit, moet worden aangemerkt als bestuursorgaan. Dit is van belang, want de Algemene wet bestuursrecht is wat betreft de mogelijkheid om in beroep te komen tegen een besluit immers alleen van toepassing voor zover dat besluit afkomstig is van een bestuursorgaan.
Ter beantwoording van de vraag of een besluit op een verzoek om vrijstelling kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van 8:4, aanhef, onderdeel e, Awb, overweegt de Afdeling vervolgens dat een inhoudelijke vergelijking van verschillende cursussen en opleidingen neerkomt op een beoordeling van iemands kennen en kunnen. De Afdeling wijkt hiermee af van een eerdere uitspraak waarin hij oordeelde dat een weging van de door een student op zijn vakgebied afgelegde proeve van bekwaamheid niet op een lijn valt te stellen met een direct toets van iemand kennen en kunnen waarop artikel 8:4, aanhef, onderdeel e, Awb het oog heeft (Afdeling bestuursrechtspraak, 18 december 1997, AB 1998/141).
Tot zover het belang van de uitspraak ten aanzien van vrijstellingsbesluiten.

De uitspraak heeft ook nog een tweede belang. De Afdeling oordeelt namelijk ook dat artikel 8:4, aanhef, onderdeel e, Awb, in casu niet aan beroep in de weg staat.
De strekking van dit artikelonderdeel is, aldus de Afdeling, dat de bestuursrechter zich onthoudt van een oordeel over het kennen en kunnen, doch, zo vervolgt de afdeling, dat wil nog niet zeggen dat terzake in het geheel geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk is. Van belang is alleen dat de omvang en aard van diens toetsing beperkt is, zodat door de bestuursrechter slechts kan worden beoordeeld of met betrekking tot de besluitvorming aan de formele voorschriften die bij of krachtens de Awb of enige andere wet in formele zin zijn gesteld, is voldaan.
De Afdeling stelt hiermee niet langer de eis, inhoudende dat er sprake moet zijn van een 'directe toets van iemands kennen en kunnen' (zie ook noot bij Ab R.v.S., 18 december 1997, AB 1998/141) om in beroep te kunnen worden ontvangen. Hiermee breekt de Afdeling met delijn waarbij voor de bepaling van de mogelijkheid om beroep tegen de uitslag van een examen in te kunnen stellen enkel aan de orde was het antwoord op de vraag of in voorgaande administratief beroep wel of niet een beslissing kan worden genomen die in de plaats komt van het primaire besluit (Afdeling bestuursrechtspraak, 19 februari 2003, zaaknummer: 200200241/1). Met zijn uitspraak heeft de Afdeling de deur van de bestuursrechter wijder opengezet voor degenen die het niet eens zijn met het aan hen toegewezen cijfer voor een studieonderdeel.

De auteur is verbonden aan Rincón Pardo, Juridisch Advies & Rechtsbijstand (www.rinconpardo.nl).
Gerelateerde links:

Uitspraak, Raad van State, LJ-Nummer: AS2160, Zaaknr: 200403861/1
Uitspraak, Raad van State, LJ-Nummer: AF4735, Zaaknr: 200200241/1
Algemene wet bestuursrecht (Awb), wetten.overheid.nl
Algemene wet bestuursrecht artikel 8:4, aanhef, onderdeel e, wetten.overheid.nl


Visie | Een visie insturen | Maak favoriet | E-mail vriend(in) | Download als PDF
di 28 dec 2004 23:04 Geef mij meer fatsoen en minder recht!  vr 14 okt 2005 22:02 Should I stay or should I go?
Meer visies
Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze visie.


Agenda 


Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds