Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten? Blog
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
ww, vakantie e...
Merkrecht en r...
Klacht tegen a...
Contact en str...
proces verbaal...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
Het is nu do 13 jun 2024 3:50
Bekijk onbeantwoorde berichten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Heb ik recht op een terugbetaling?
Moderators: Michèle, Nemine contradicente, Moderator Team

 
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 2 Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Printvriendelijk | E-mail vriend(in) Vorige onderwerp | Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
CasperHLeeftijd: 33
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Waterman


Berichten: 6


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 0:54    Onderwerp: Heb ik recht op een terugbetaling? Reageer met quote Naar onder Naar boven

Hallo,

Ik heb een paar dagen geleden per ongeluk DLC (extra content voor een computerspel) gekocht uit de Playstation Store (een digitaal distributie platform op de PS3) omdat ik wou kijken hoe duur alles in totaal was (dat zie je alleen in het winkel wagentje).
Toen klikte ik helaas op Bevestigen in plaats van Annuleren. Nu zit ik met content waar ik niks mee kan (ik heb het spel zelf niet wat nodig is om het te gebruiken).

Ik heb de content nog niet gebruikt of gedownload, is het nog mogelijk om een terugbetaling af te dwingen (ik heb het de helpdesk gevraagd maar die zeggen dat het niet kan omdat het mijn fout is)? Zo ja, op welk artikel van de Europese/Nederlandse wet moet ik ze wijzen?

Met vriendelijke groet,
Casper

PS: ik weet niet zeker of dit in de goede plaats is, zo niet verplaatst het dan maar Smile
Bekijk profiel Stuur privé bericht
BartjeDLeeftijd: 35
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Leeuw
Studieomgeving (BA): UL

Berichten: 173


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 2:37    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Ontbinding:

Ik denk dat dit is waar je op bedoelt in jouw geval:

Quote:
Artikel 46d
1. Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.
2. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.
3. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.
4. De leden 1–3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand: a. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft; b. van zaken die: 1°. zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2°. duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3°. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4°. snel kunnen bederven of verouderen; c. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; d. van kranten en tijdschriften.


Quote:
Artikel 46e
1. Ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 brengt van rechtswege en zonder dat de koper een boete is verschuldigd de ontbinding mee van een overeenkomst die ertoe strekt dat de verkoper aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent.
2. In geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 heeft de koper tevens het recht een ingevolge een overeenkomst tussen de verkoper en een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat de derde aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te ontbinden.


Quote:
Artikel 46f
1. Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop op afstand niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
2. Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet de koper daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.
3. Indien in het in lid 2 bedoelde geval de verkoper krachtens een voor dan wel bij het sluiten van de koop op afstand gemaakt beding de bevoegdheid heeft, een zaak van gelijke kwaliteit en prijs te geven, komen de kosten van het terugzenden van de zaak in geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 ten laste van de verkoper. De koper moet daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze worden kennis gegeven.Op basis van 46d vraag ik me af of deze koop vatbaar is voor "terug zending". (ik ga er van uit dat dit onder "koop" valt)
Dat lijkt me niet aangezien het hier om een digitaal product gaat wat enkel gekopieerd wordt en verwijdert na gebruik of bij "verloop".


Waarschijnlijk is de consumenten beschermings wetgeving op dit punt niet ontwikkelt genoeg maar misschien is er wat jurisprudentie over waaruit blijkt dat dit wel ontbindbaar is?

(Mischien kan Arnoud hier wat over vertellen? <--Residential ICT Jurist)
Aantasting van de rechtshandeling:

Een andere mogelijkheid is het betwisten van de totstandkoming van de rechtshandeling op basis waarvan je dus moet betalen en die content hebt.

Quote:
Artikel 33
Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.


Geen op de wil aansluitende openbarende verklaring, Check! [X]

Quote:
Artikel 37
1. Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.
2. Indien bepaald is dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan, kan zij, voor zover uit de strekking van die bepaling niet anders volgt, ook bij exploit geschieden.
3. Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Nochtans heeft ook een verklaring die hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt.
4. Wanneer een door de afzender daartoe aangewezen persoon of middel een tot een ander gerichte verklaring onjuist heeft overgebracht, geldt het ter kennis van de ontvanger gekomene als de verklaring van de afzender, tenzij de gevolgde wijze van overbrenging door de ontvanger was bepaald.
5. Intrekking van een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon eerder dan of gelijktijdig met de ingetrokken verklaring bereiken.


Door de ontvanger bepaald communicatie middel, check!! [X]

Op deze manier wordt de vraag: Geld dit als een door het systeem fout overgebrachte verklaring?
Ik denk het niet helaas maar ik laat hem staan voor het geval iemand dit anders ziet. (omdat het middel niet een foute boodschap heeft gecommuniceerd, dat heb jij zelf gedaan)

Quote:
Artikel 35
Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.


Het doel van 3: 35 is om de ontvanger te beschermen tegen het zomaar intrekken van wils verklaringen omdat met van gedachte is veranderd.

Hierin spelen 2 afwegingen een rol, de gerechtvaardigdheid van het vertrouwen en de redelijkheid en billijkheid.

Het gaat er nu om of de ontvanger (verkoper) van de niet gewilde verklaring hierdoor beschermt wordt.
Van belang hierin kan zijn wat het nadeel voor de koper is en het nadeel voor de verkoper als de rechsthandeling wel of niet tot stand is gekomen.
(herstel in de oude situatie)
Vaak is er ook een semi onderzoeks plicht die er om draait dat de ontvanger van de verklaring na hoort te gaan of de verklarende partij wel weet wat hij verklaart. (Compendium Vermogens Recht - Jac. Hijma & M.M. Olthof)

In dit geval zou ik dan denken aan een bevestigings schermpje waarop staat: "Weet u zeker dat u wilt bestellen?" (kleine moeite om dat te hebben voordat er zonder ontbindings mogelijkheid wordt afgeschreven van je bank rekening Wink )

Was er misschien zo'n schermpje?

Ik heb geen ervaring met dit systeem maar dit is hoe ik er vanuit het Nederlands recht naar kijk.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Verstuur e-mail
CasperHLeeftijd: 33
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Waterman


Berichten: 6


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 11:34    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Hoi BartjeD,

Heel erg bedankt voor je uitgebreide post, waardeer ik zeer! Smile
Ik heb me even ingelezen op het herroepingsrect maar het lijkt ook voor digitale distributie te gelden.
Op een informatie site stond namelijk het volgende:
Quote:
Voor welke producten geldt geen herroepingsrecht?
Voor de volgende artikelen:

•Producten die op maat zijn besteld.
•Verzegelde producten, als het zegel is verbroken (bijvoorbeeld cd's, cd-roms, dvd's e.d.)
•Bederfelijke waren, zaken van persoonlijke aard en kranten en tijdschriften.

Bron: http://www.consumenteninformatiepunt.nl/page/nl/themas/E-Commerce

Zal ik dit voorlegen aan de helpdesk?

Overigens waren er 2 waarschuwingen (vraag niet hoe ik dat heb gedaan, ik was er niet helemaal bij Razz )

Met vriendelijke groet,
Casper
Bekijk profiel Stuur privé bericht
BartjeDLeeftijd: 35
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Leeuw
Studieomgeving (BA): UL

Berichten: 173


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 12:42    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Goeie vondst, ik wilde net ook even gaan kijken of er EU richtlijnen zijn die dit duidelijker maakten, gisteren om 03.00 had ik het wel even gehad en ben maar naar bed gegaan Very Happy

Op basis van deze richtlijn sta je volledig in je recht om de koop te ontbinden aangezien het binnen de termijn van 7 dagen is.
Dit is geldig in de hele EU en het lijkt me dat het bedrijf in kwestie wel zaken doet vanuit de Europese Economische ruimte dus kan je hier wel wat mee.
(welke Europese vestiging?)

Quote:
Artikel 267
1. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden. Artikel 227a lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
2. Zij kan ook op zijn vordering door de rechter worden uitgesproken.


Je kan de Overeenkomst volgens 267 Elektronisch ontbinden. ("formele" mail)

Het is alleen nog even de vraag naar wie je deze mail moet sturen en of dit bedrijf daadwerkelijk in de EU zit. (Sony Europe lijkt me??)
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Verstuur e-mail
bona fides
Geslacht: Man

Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 22895


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 14:49    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Het herroepingsrecht geldt hier niet. Het gaat hier niet om de koop van een zaak, maar om een overeenkomst tot het verrichten van een dienst, en die dienst is reeds verricht. Zie art. 7:46i lid 5 sub a BW.

Verder voldoet de Playstation Store ongetwijfeld aan de eisen die worden gesteld aan overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen.

Kortom, je zit eraan vast.
_________________
Hanc marginis exiguitas non caperet.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
BartjeDLeeftijd: 35
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Leeuw
Studieomgeving (BA): UL

Berichten: 173


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 15:12    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Ik denk dat dit wel degelijk ontbindbaar is op basis van de EU regeltjes die daar staan uitgelegd :

Wat valt er onder het EU herroepingsrecht & kopen op afstand:

Quote:
Wat valt er onder de Europese richtlijn 'Kopen op afstand'?
De meeste producten en diensten vallen onder deze regels, maar er zijn uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen:

Dingen die u koopt van een andere particulier.
Overeenkomsten voor financiële producten of diensten.
Reserveringen voor vervoer, accommodatie, restaurants, voorstellingen en andere diensten die de verkopende partij aanbiedt voor een specifieke datum en tijd.
Overeenkomsten voor de bouw en de verkoop van onroerend goed.
Levensmiddelen, dranken of andere artikelen voor frequent huishoudelijk gebruik die worden geleverd op uw huis- of werkadres.
Producten of diensten die u koopt op een veiling (bij opbod).


Wat is en waarvoor geld het EU herroepingsrecht:

Quote:
Wat houdt mijn 'herroepingsrecht' in?
Voor alles wat u op afstand (dus via internet, telefoon of post) binnen de EU koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een 'afkoelingsperiode' van minimaal 7 werkdagen, waarbinnen u het recht heeft om de koop ongedaan te maken. De enige kosten die de leverancier u daarvoor in rekening mag brengen zijn de kosten voor het terugzenden van het product dat u bij nader inzien niet wenst.

Voor goederen gaat de afkoelingsperiode in op de dag dat u het bestelde ontvangt, mits u dan over alle verplichte informatie beschikt.
Voor diensten gaat de afkoelingsperiode in op de dag dat u de overeenkomst sluit en ook weer op voorwaarde dat u beschikt over alle verplichte informatie.
In het geval de leverancier niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn informatieplicht, wordt de afkoelingsperiode automatisch verlengd tot 3 maanden. Verstrekt de leverancier de verplichte informatie te laat, maar nog wel binnen 3 maanden, dan gaat de afkoelingsperiode in op het moment dat u de informatie ontvangt. Maakt u gebruik van uw herroepingsrecht en heeft u al (een deel) betaald? Dan moet de leverancier u binnen 30 dagen het volledige bedrag terugstorten. Alleen eventuele kosten voor de retourzending mogen hierop worden ingehouden.Voor deze producten geld het EU herroepingsrecht niet:

Quote:
Voor welke producten geldt geen herroepingsrecht?
Voor de volgende artikelen:

Producten die op maat zijn besteld.
Verzegelde producten, als het zegel is verbroken (bijvoorbeeld cd's, cd-roms, dvd's e.d.)
Bederfelijke waren, zaken van persoonlijke aard en kranten en tijdschriften.


Het Europese recht heeft overtreffende werking op het Nederlandse recht en dus geld deze richtlijn lijkt me. (ik ga even de richtlijn zelf opzoeken ipv de uitleg zoals hier op de site staat gegeven)


Laatst aangepast door BartjeD op za 10 jul 2010 17:32, in totaal 3 keer bewerkt
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Verstuur e-mail
BartjeDLeeftijd: 35
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Leeuw
Studieomgeving (BA): UL

Berichten: 173


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 15:40    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Aha!

Hier staat het allemaal:

De richtlijn
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31997L0007&model=guichett&lg=nl

Ius Mentis van Arnoud
http://www.iusmentis.com/zakendoen/wetkoopopafstand/

Quote:
Artikel 2
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
1) overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen een leverancier en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;
2) consument: iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
3) leverancier: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;
4) techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van leverancier en consument kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen. Bijlage I bevat een indicatieve lijst van technieken waarop deze richtlijn van toepassing is;
5) communicatietechniekexploitant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, wiens beroepsactiviteit erin bestaat één of meer technieken voor communicatie op afstand aan de leveranciers ter beschikking te stellen.


Quote:
Artikel 6
Herroepingsrecht
1. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 7 werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, ten hoogste de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen worden aangerekend.
Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in:
- voor goederen, op de dag waarop de consument deze ontvangt, wanneer aan de verplichtingen van artikel 5 is voldaan;
- voor diensten, op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, of op de dag waarop aan de verplichtingen van artikel 5 is voldaan, wanneer daaraan wordt voldaan na de sluiting van de overeenkomst, mits de termijn de onderstaande termijn van drie maanden niet overschrijdt.
Wanneer de leverancier niet heeft voldaan aan de verplichtingen van artikel 5, is de termijn drie maanden. Deze termijn gaat in:
- voor goederen, op de dag waarop de consument deze ontvangt;
- voor diensten, op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
Indien de in artikel 5 bedoelde gegevens binnen deze termijn van drie maanden zijn verstrekt, beschikt de consument vanaf dat ogenblik over de in de eerste alinea bedoelde termijn van ten minste zeven werkdagen.
2. Wanneer het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel door de consument is uitgeoefend, is de leverancier verplicht de door de consument gestorte bedragen kosteloos terug te betalen. Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, ten hoogste de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen worden aangerekend. Deze terugbetaling moet zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen dertig dagen plaatsvinden.
3. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het in lid 1 bedoelde herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:
- betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in lid 1 bedoelde termijn van zeven werkdagen;

- betreffende de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen vat heeft;
- betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
- betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
- betreffende de levering van kranten en tijdschriften;
- voor diensten van weddenschappen en loterijen.
4. De lidstaten bepalen in hun wetgeving dat:
- indien de prijs van een goed of een dienst geheel of gedeeltelijk gedekt is door een door de leverancier verstrekte lening, of
- indien de prijs geheel of gedeeltelijk gedekt is door een lening die aan de consument verstrekt is door een derde partij op grond van een overeenkomst tussen de derde en de leverancier,
de leningsovereenkomst zonder boete wordt ontbonden, ingeval de consument overeenkomstig lid 1 gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst te herroepen.
De lidstaten bepalen op welke wijze de leningsovereenkomst wordt ontbonden.


Laatst aangepast door BartjeD op za 10 jul 2010 17:31, in totaal 2 keer bewerkt
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Verstuur e-mail
bona fides
Geslacht: Man

Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 22895


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 16:33    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Er is geen goed gekocht maar een dienst...

Ik weet wel een beetje waar ik het over heb. Aan een simpele reproductie van het EU-recht heb ik niet veel. Ik ben op de hoogte van die richtlijn.
_________________
Hanc marginis exiguitas non caperet.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
BartjeDLeeftijd: 35
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Leeuw
Studieomgeving (BA): UL

Berichten: 173


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 16:38    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Quote:
3. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het in lid 1 bedoelde herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:
- betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in lid 1 bedoelde termijn van zeven werkdagen;


Dit is wat je bedoelt?

Diensten kunnen niet worden onbonden als ze al uitgevoerd zijn binnen de termijn van zeven dagen met instemming van de consument?

Daar heb je gelijk in, daar heb ik over heen gelezen,

Zou je hier nog een puntje aan kunnen zuigen door te stellen dat het niet met instemming van de consument is gebeurd?
Het gaat hier immers om een dienstverlening die meteen van start gaat buiten het feit om dat de consument deze niet wil?
Echter omdat er expliciet op de bevestigings boodschappen is gedrukt kan je hier denk ik uit afleiden dat de consument wel "uiterlijk" akkoord is gegaan met de onmiddelijke uitvoering hiervan.

Bona Fides heeft gelijk als het een dienst die al uitgevoerd is of word (binnen de herroepings termijn) kan je de overeenkomst niet herroepen, excuus ExclamationBona Fides, wat vind jij van dit commentaar van Arnoud? :
http://blog.iusmentis.com/2010/06/15/kun-je-software-kopen/

Wat er puur feitelijk is gebeurt in deze zaak vanuit dit perspectief is volgens mij dat Casper deze "content" programma software(?) heeft "gekocht" bij Sony. (gebruiksrecht niet het auteursrecht hier op)
Vervolgens heeft Sony deze content "geleverd" (bezits verschaffing???) via het PS3 Live systeem en op zijn PS3 geplaatst.

Zou je hier via dit arrest niet er voor kunnen pleiten dat de software "gekocht" is ipv dat er dienstverlening plaatsvond?
Een component van de overeenkomst is dan mischien dat Sony de gegevens bewaart zodat de content later nog een keer kan worden gedownload?

Op deze manier zou het een overeenkomst tot "koop" van DLC content gelijk aan koop van een zaak zijn waardoor ontbinding mischien wel van toepassing kan zijn? (maar dan moet er teruggestuurd worden geloof ik?)
Hoewel, dit zou dan gewoon onder de EU richtlijn vallen als een al dan niet fictief goed dat "gekocht" is en waarvan de aanschaf binnen 7 dagen kan worden herroepen???

Idea


Laatst aangepast door BartjeD op za 10 jul 2010 17:58, in totaal 13 keer bewerkt
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Verstuur e-mail
CasperHLeeftijd: 33
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Waterman


Berichten: 6


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 17:19    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Ik weet niet of het belangrijk is maar voor de Playstation Store koop je tegoed (ik had in dit geval een voucher gekocht van 20 euro en die op mijn account gezet en daar de content mee gekocht).

Maakt dit uit?
Ik dacht dat dit misschien belangrijk kon zijn omdat ik niet met een echte valuta heb betaald
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Arnoud EngelfrietLeeftijd: 49
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Boogschutter
Studieomgeving (BA): UvA
Studieomgeving (MA): UvA
Berichten: 1385


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 20:09    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

DLC is een dienst wat er wordt geen stoffelijk product (zaak) geleverd. Alle transacties waarbij geen zaak wordt verkocht, vallen voor deze wet automatisch onder dienstverlening.
_________________
ICT-jurist, blogger en octrooigemachtigde ~ Partner bij ICTRecht.nl ~ Beheerder www.iusmentis.com
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Verstuur e-mail
BartjeDLeeftijd: 35
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Leeuw
Studieomgeving (BA): UL

Berichten: 173


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 21:05    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Oh ok, jammer dan Sad
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Verstuur e-mail
CasperHLeeftijd: 33
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Waterman


Berichten: 6


BerichtGeplaatst: za 10 jul 2010 23:52    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Dus als ik het goed begrijp is er geen sprake van herroepings recht hier?
Ik ga het alsnog proberen (ik betwijfel of ze het juridisch gaan uitpluizen), dus heel erg bedankt voor jullie hulp!
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Arnoud EngelfrietLeeftijd: 49
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Boogschutter
Studieomgeving (BA): UvA
Studieomgeving (MA): UvA
Berichten: 1385


BerichtGeplaatst: zo 11 jul 2010 0:35    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Oh wacht even, ik zie nu pas dat je de content nog niet gedownload heb. Ik ben van mening dat je dan wel moet kunnen annuleren, hoewel je er een flinke dobber aan zult hebben dit het bedrijf uit te leggen.

http://blog.iusmentis.com/2010/07/01/mag-ik-een-e-book-ruilen/
_________________
ICT-jurist, blogger en octrooigemachtigde ~ Partner bij ICTRecht.nl ~ Beheerder www.iusmentis.com
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Verstuur e-mail
CasperHLeeftijd: 33
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Waterman


Berichten: 6


BerichtGeplaatst: ma 12 jul 2010 13:19    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Ok, heel erg bedankt jongens.
Ik zal de reactie hier posten!
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 2 Ga naar pagina 1, 2  Volgende

Tijden zijn in GMT + 2 uur


Wie zijn er online?
Leden op dit forum: Geen

U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
U mag geen reacties plaatsen
U mag uw berichten niet bewerken
U mag uw berichten niet verwijderen
U mag niet stemmen in polls

Ga naar:  Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds