Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten?
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
Spaartaks Kers...
Beschermingsbe...
Civiele proced...
Civiele proced...
Are you facing...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
Het is nu za 28 mei 2022 19:54
Bekijk onbeantwoorde berichten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Wie heeft zin tijd om mijn algemene voorwaarden te bekijken
Moderators: StevenK, Moderator Team

 
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 1
Printvriendelijk | E-mail vriend(in) Vorige onderwerp | Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
erikthemanLeeftijd: 39
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Steenbok


Berichten: 113


BerichtGeplaatst: wo 01 jul 2020 10:19    Onderwerp: Wie heeft zin tijd om mijn algemene voorwaarden te bekijken Reageer met quote Naar onder Naar boven

Voor de duidelijkheid: ik wil teksten gaan schrijven.


Algemene voorwaardenOvereenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, naar de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken (artikel 400 lid 1 BW).

Opdracht in het algemeen

Als de overeenkomst door de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan, is de opdrachtgever hem loon verschuldigd.
Indien loon is verschuldigd maar de hoogte niet door partijen is bepaald, is de opdrachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon verschuldigd (artikel 405 lid 1 en 2 BW).

Opdrachtgever en opdrachtnemer

De opdrachtgever (verder OG) is de organisatie, het bedrijf, of een ander rechtspersoon die een opdracht geeft aan de opdrachtnemer (verder ON).

Algemeen

Artikel 1
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De OG is de partij die van de diensten van de ON gebruikt. De ON is de tekstschrijver.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele derden die door de OG of ON worden ingeschakeld.
3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor alle medewerkers van de OG. Hierbij geldt ook het bestuur en de directie.
4. De toepasselijkheid van deze voorwaarden wijzen andere voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

De levering

Artikel 2
1. ON levert de teksten af via een email met een Word-document of een PDF-document.
2. De ON verlangt hiervan een feedback van de OG. Hierna zal de ON in de gelegenheid gesteld worden om eventuele aanpassingen te doen.
3. De OG gaat akkoord met het ontvangen document en ondertekend de ontvangst.
4. De ON sluit een resultaatsverplichting uit. De ON doet er wel alles wat ON kan om een voor hem goed resultaat te leveren.
5. De OG heeft de verplichting alle informatie te leveren die voor het schrijven van een goede teksten nodig zijn. De OG leent bijv. een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een database aan de ON als dit nodig is, zodat de opdrachtnemer toegang heeft tot een georganiseerde verzameling informatie.


Wijzigingen

Artikel 3
1. Je hebt het recht op wijzigingen en de ON zal hierna de tekst aanpassen.
2. De uiteindelijke levering zal in dit geval dan maximaal een maand later zijn. Mocht de ON meer tijd nodig hebben, dan wordt de OG hiervan op de hoogte gesteld.

Betaling

Artikel 4
1. De betalingen zullen geschieden op rekeningnummer ………………t.n.v.
2. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen vraagt ON € 0,25 per woord.
3. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen vraagt de opdrachtnemer bij specialistisch werk € 90 per uur.
De ON kan bijv. van tevoren een juridisch onderzoek doen omdat ON hierin opgeleid. De kosten voor een onderzoek op andere gebieden gaan altijd in overleg.
4. ON is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de
diverse gedeelten afzonderlijk te factureren.
5. Nadat een stuk is aangeleverd door de ON aan de OG zal de OG aanpassingen kunnen vragen in de tekst.
6. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kosten extra uren € 40 per uur.
7. De OG betaald binnen 15 dagen na het inleveren van een stuk tekst.
8. Als er dan nog niet betaald is stuurt de ON na 30 dagen vanaf de datum van het inleveren van een tekst een herinneringsbrief naar de OG.

Verplichtingen

Artikel 5
1. De ON verplicht zich om werk in te leveren op een overeengekomen datum. Als er sprake van overmacht dan is de ON niks verschuldigd aan de OG.
2. ON zal dit overmacht situaties of vertragingen z.s.m. laten weten aan de OG.
3. Het resultaat van het werk is van een niveau dat wat de ON zou kunnen weten of naar de beste intenties van de ON.
4. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien (artikel 248 lid 1 BW).
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
6. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt aan opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Een redelijke tijd bij het vertrekken van gegevens zal de opdrachtnemer bekend maken aan de opdrachtgever.
7. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar
ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien (artikel 6:248 lid 1 BW).Aansprakelijkheid en exoneratie

Artikel 6
1. De ON is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of gederfde inkomsten van de OG die ontstaan is door een niet-correcte tekst die geschreven is door de opdrachtnemer en geleverd is aan de opdrachtgever.
2. De ON is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een tekst die fouten bevat en/of een tekst die een verkeerde indeling heeft.
3. De ON is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de opdrachtnemer een mening heeft die de opdrachtgever in de toekomst zou kunnen schaden of heeft geschaad.
4. De OG geeft een schriftelijk akkoord aan de opdrachtnemer en dit wordt gedaan d.m.v. een email en op een papier met een vereiste handtekening van de OG. De opdrachtgever scant het papier en stuurt het vervolgens via de mail naar de ON. Dit kan ook per brievenpost.
5. De ON zal een tekst schrijven, opsturen en hierna kan een OG zijn eventuele aanvullingen geven of niet. De ON behoudt het recht om hier wel of niet op in te gaan.
De ON vraagt hierna € 40 per uur.
6. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de OG ter beschikking heeft gesteld aan ON, worden gehouden voor rekening en risico van de OG.
7. De ON zal de OG op de hoogte brengen bij eventuele situaties die als overmacht kunnen worden aangeduid, zoals overlijden van een familielid, ziekte of een andere situatie waarin de ON niet kan werken.

Tussentijdse opzegging overeenkomst van opdracht en beëindiging

1. De hoofdregel is (art. 7:408 lid 1 BW) dat de OG te allen tijde de overeenkomst kan opzeggen.
2. De OG kan de overeenkomst van opdracht tussentijds opzeggen maar betaald dan wel een redelijk loon.
3. ON kan de overeenkomst van opdracht opzeggen als er sprake is van gewichtige redenen.
Hiervan is sprake indien veranderingen in de omstandigheden van dien aard zijn dat de opdracht billijkheidshalve dient te eindigen (bijv. als opdrachtnemer op goede gronden het vertrouwen in opdrachtgever heeft verloren).
4. Als de ON de overeenkomst op wil zeggen en er sprake is van een gewichtige reden dan is de ON uitgesloten van het betalen van een boete of een andere vergoeding aan de OG.
5. De overeenkomst van opdracht eindigt van rechtswege bij het beëindigen van het project.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 1

Tijden zijn in GMT + 2 uur


Wie zijn er online?
Leden op dit forum: Geen

U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
U mag geen reacties plaatsen
U mag uw berichten niet bewerken
U mag uw berichten niet verwijderen
U mag niet stemmen in polls

Ga naar:  Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds