Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten? Blog
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
Woningcorporat...
Stock Strategy...
Top Reasons to...
Find Luxury Li...
Group Hajj Pac...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
Visie Visie   Visie RSS feed
Pagina 1 van 8 Attendering Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
Visie Waarderingsperikelen bij niet-commercieel vastgoed
Geplaatst: wo 23 mei 2007 14:00
Auteur: mr. David van Dijk MRE

... »
Lees meer | Reacties

Visie Het verschoningsrecht en de 'affaire Meijering'
Geplaatst: wo 23 mei 2007 13:00
Auteur: Prof. mr. Floris Bannier

... »
Lees meer | Reacties

Visie Indirect discrimination in EC law
Geplaatst: zo 20 mei 2007 13:15
Auteur: mr. Marjolein Busstra

The factual meaning of the concept of indirect discrimination in EC law and its relevance for the protection of minorities through anti-discrimination law.

The concept of indirect discrimination is an essential component of EC non-discrimination law. The importance of this law recently has vastly increased in terms of its material scope and covered grounds of distinction. In the year 2000, two directives have been adopted, which require member states to put in place an extensive system of protection against discrimination on a number of grounds, amongst which race, ethnic origin, religion.1 This recent expansion of EC non-discrimination law has had tremendous impact on national legal orders, bringing about in most member states wholly new non-discrimination laws. It can be expected that... »
Lees meer | Reacties

Visie Een recht op identiteit
Geplaatst: di 15 mei 2007 13:20
Auteur: Prof. mr. Corien Prins

Ons recht erkent vele belangen en waarden. Ik heb me de laatste tijd afgevraagd - en zeker niet alleen vanwege het door Wilders opgerakelde debat over de dubbele nationaliteit, loyaliteit en culturele identiteit - of er echter niet een belang is dat tot op heden letterlijk en figuurlijk onvoldoende tot zijn recht is gekomen: het recht op identiteit.

Identiteit is een diffuus concept, dat sterk wordt bepaald en gekleurd door de context en de rol die het begrip daarin speelt. Als de marechaussee spreekt over identiteitscontrole, gaat het over een juridische c.q. administratieve identiteit. Identiteit fungeert als instrument bij het vaststellen of een persoon rechtmatig toegang krijgt tot bepaalde handelingen, diensten, etc. In feite is identiteit hier niet meer dan een afspraak. Het begri... »
Lees meer | Reacties (2)

Visie Naar een andere aanpak van bezwaarschriften
Geplaatst: di 15 mei 2007 12:10
Auteur: Dr. Alex Brenninkmeijer

De Algemene Rekenkamer heeft in het rapport 'Waar blijft de tijd' uit 2004 gesignaleerd dat met de afdoening van bezwaarschriften door de overheid veel te veel tijd gemoeid is. De meest klachten over de overheid hangen samen met de niet-tijdigheid van beslissen. Ruim tien jaar na invoering van de uniforme bezwarenprocedure in de Algemene wet bestuursrecht blijkt de praktijk nog steeds moeilijk om te kunnen gaan met de processuele regels in die wet. De bezwarenprocedure heeft zich bij veel bestuursorganen ontwikkeld tot een pseudo rechtsgang, waarbij bezwarenadviescommissies met veel juridisch vernuft en oog voor detail de rol van rechter zijn gaan vervullen. De tijd die met de bezwarenprocedure gemoeid is, vormt voor al diegenen die afhankelijk zijn van overheidsbesluiten een zware last. I... »
Lees meer | Reacties

Visie Werkgever aansprakelijk voor RSI-klachten bij thuiswerk
Geplaatst: di 08 mei 2007 21:05
Auteur: mr. Chantall Sellmeijer

... »
Lees meer | Reacties (3)

Visie Directe schending van 57 Sv; geen 359a Sv consequenties.
Geplaatst: di 08 mei 2007 18:05
Auteur: mr. Arthur van 't Hek

... »
Lees meer | Reacties

Visie Expanding the powers of the European Community
Geplaatst: di 08 mei 2007 16:50
Auteur: mr. Michiel Duchateau

What to think of the approach chosen by the European Court of Justice in case C-176/03?

Introduction
September last year, the Court of Justice of the European Communities has ruled for the first time that the European Community in some cases has the power to harmonise criminal law1. This seems to be a landmark decision which could have a great impact on the powers of the European Community and on European law in general. However, the decision itself was not very extensively motivated. Instead of elaborating on several important issues, the Court seems to have mainly followed its own reasoning, leaving open at least one very important question.

In my view, the case is ultimately about the ap... »
Lees meer | Reacties

Visie Rechtswetenschap en rechtspraktijk
Geplaatst: di 01 mei 2007 10:30
Auteur: Prof. mr. Ybo Buruma

Een helder antwoord op de vraag wat goede rechtswetenschap is, is geld waard voor aan de universiteit werkende juristen. Nu is opportunisme in dit verband een slechte raadgever, waarschuwde Hartlief vorig jaar (NJB 2006, pag. 420). Maar dat neemt niet weg dat aan juridisch onderzoek minder geld wordt uitgegeven dan aan ander onderzoek, omdat juristen er minder dan bijvoorbeeld cognitiepsychologen in slagen anderen te overtuigen van het belang en de kwaliteit van hun onderzoeksvoorstellen. Een recent rapport van de Commissie Prestatie-indicatoren en ranking beoogt die achterstand weg te werken.

Goed onderzoek wordt volgens dat rapport gekenmerkt door originaliteit, diepgang en grondigheid en een internationale uitstraling is ook belangrijk. Ik geef de academische collega's bij hun beraad... »
Lees meer | Reacties

Visie Het juridisch belang van een protocol
Geplaatst: do 19 apr 2007 13:15
Auteur: mr. Jacqueline Meyst-Michels

... »
Lees meer | Reacties

Visie Gij zult handhaven!
Geplaatst: wo 18 apr 2007 13:30
Auteur: Prof. mr. Ton Hartlief

In de Amerikaanse samenleving baart hij geen opzien, maar bij ons ligt dat toch nog een tikkie anders: de burger die bijgestaan door een instituut als punitive damages nadrukkelijk wordt ingezet ter bevordering van kwaliteit, preventie en veiligheid. Wij plachten ons geld te zetten op andere handhavings- en prikkelmechanismen. Met de opkomst van de rechtseconomie die zich als een inktvlek verspreidt over het recht en zijn beoefenaren, is dat inmiddels duidelijk anders geworden. Zo staat rechterlijke normstelling op de agenda en is het aansprakelijkheidsrecht zowel door 'Den Haag' als 'Brussel' ontdekt: men verwacht positieve effecten van het aansprakelijkheidsrecht op het vlak van veiligheid, preventie en kwaliteit.

Rechterlijke normstelling staat, gegeven dat in veel gevallen door de r... »
Lees meer | Reacties

Visie De status van de redelijkheid en billijkheid
Geplaatst: ma 26 feb 2007 15:00
Auteur: mr. Coen Drion

Nederland behoort tot de rechtsstelsels waar de redelijkheid en billijkheid hoog in het vaandel staat. We kennen de relatief vrije rol van de redelijkheid en billijkheid bij uitleg van overeenkomsten, de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en, natuurlijk, de beperkende werking daarvan. In dat verband weten we, door een gestage stroom aan jurisprudentie van de Hoge Raad, inmiddels een heleboel. De redelijkheid en billijkheid kan dwingend recht, verjaringstermijnen en expliciet uitonderhandelde contractuele clausules opzij zetten, geldt ook in de verhouding met en tussen overheden, leidt ertoe dat partijen in onderhandelingssituaties elkaars gerechtvaardigde belangen in ogenschouw dienen te nemen, kan in de weg staan aan een vordering tot nakoming, maar niet aan een ontbin... »
Lees meer | Reacties (2)

Visie Nalaten in Cyberspace
Geplaatst: di 13 feb 2007 23:50
Auteur: Prof. mr. Corien Prins

... »
Lees meer | Reacties

Visie To be or not to be bevoegd
Geplaatst: zo 04 feb 2007 23:05
Auteur: mr. Marieke Coumans

De Holding B.V. is een Nederlandse onderneming, gevestigd in Zevenaar. De Holding B.V. heeft met de Belgische onderneming Bouw N.V. op 25 oktober 2002 een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst houdt in dat de Bouw N.V. een tweetal licenties verkrijgt op softwarepakketten van de Holding B.V. Daarnaast wordt een onderhoudscontract gesloten. In de licentieovereenkomst is vermeld dat "op al onze overeenkomsten en transacties (..) onze Algemene voorwaarden van toepassing (zijn), zoals gedeponeerd bij de KvK Arnhem".

Een aantal facturen van de Holding B.V. aan Bouw N.V. blijven onbetaald, dus de Holding B.V. vordert bij de rechtbank Arnhem, sector Kanton, de betaling van de openstaande facturen.

De vraag is of de Nederlandse rechter wel bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Het... »
Lees meer | Reacties

Visie Voorwaarts met het aansprakelijkheidsrecht
Geplaatst: vr 08 dec 2006 17:50
Auteur: Prof. mr. Ton Hartlief

Bij rechtsvorming op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht gaat de aandacht vooral uit naar ontwikkelingen in de rechtspraak. De Hoge Raad heeft het voortouw en meer dan op andere terreinen ook de ruimte. Dat heeft veel te maken met plaats en betekenis van de zorgvuldigheidsnorm, die nu eenmaal door de rechter wordt geformuleerd. Natuurlijk leidt de Hoge Raad niet helemaal de dans; het zijn partijen die de rechtsstrijd bepalen en derhalve ook welke vragen worden voorgelegd, maar of de Hoge Raad 'toehapt', moet dan nog worden afgewacht. De Hoge Raad ziet zichzelf primair als derde instantie en 'doet' rechtsontwikkeling 'erbij'. Zij verloopt aldus met horten en stoten. De Hoge Raad is afhankelijk van hetgeen hem wordt voorgelegd en op welk moment dat gebeurt. Als hij dan al van plan is... »
Lees meer | Reacties (1)

Pagina 1 van 8 Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende

Agenda 


Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds