Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten?
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
Merkrecht en r...
WOZ waarde bij...
ww, vakantie e...
Pretty Girls f...
Klacht tegen a...

Carrière
Boekel De Nerťe
CMS DSB

Content Syndication


 
»
To be or not to be bevoegd
Geplaatst: zo 04 feb 2007 23:05
Auteur: mr. Marieke Coumans
Visie  Attendeer mij op nieuwe reacties op deze visie  Maak favoriet  Printvriendelijk  E-mail vriend(in)  Download als PDF
vr 08 dec 2006 17:50 Voorwaarts met het aansprakelijkheidsrecht  di 13 feb 2007 23:50 Nalaten in Cyberspace

De Holding B.V. is een Nederlandse onderneming, gevestigd in Zevenaar. De Holding B.V. heeft met de Belgische onderneming Bouw N.V. op 25 oktober 2002 een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst houdt in dat de Bouw N.V. een tweetal licenties verkrijgt op softwarepakketten van de Holding B.V. Daarnaast wordt een onderhoudscontract gesloten. In de licentieovereenkomst is vermeld dat "op al onze overeenkomsten en transacties (..) onze Algemene voorwaarden van toepassing (zijn), zoals gedeponeerd bij de KvK Arnhem".

Een aantal facturen van de Holding B.V. aan Bouw N.V. blijven onbetaald, dus de Holding B.V. vordert bij de rechtbank Arnhem, sector Kanton, de betaling van de openstaande facturen.

De vraag is of de Nederlandse rechter wel bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Het betreft immers een geschil waarbij een Nederlandse onderneming is betrokken, maar ook een Belgische onderneming.

Algemene voorwaarden

De Holding B.V. doet een beroep op haar algemene voorwaarden. In die voorwaarden is een forumkeuzebeding opgenomen op grond waarvan de rechtbank Arnhem, sector Kanton, bevoegd is. Bouw N.V. stelt dat de algemene voorwaarden haar niet bekend zijn.

De kantonrechter oordeelt, met verwijzing naar artikel 233 onder b van boek 6 Burgerlijk Wetboek, dat een gebruiker van algemene voorwaarden deze voorwaarden aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet bieden van de inhoud kennis te nemen. In het algemeen dient een gebruiker van algemene voorwaarden deze voorwaarden uiterlijk op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten aan de wederpartij ter hand te hebben gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

De algemene voorwaarden zijn niet ter hand gesteld. Het is de kantonrechter ook niet gebleken waarom ter hand stelling redelijkerwijze niet mogelijk was. De kantonrechter concludeert dus dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.

Brussel I-verordening
In de Brussel I-verordening wordt de vraag aan de orde gesteld welke rechter bevoegd is en dus in welke lidstaat een persoon of onderneming voor de rechter kan worden gedaagd. Voor verbintenissen uit overeenkomst geeft artikel 5 lid 1 twee regels, sub a en sub b, die niet allebei toepasselijk kunnen zijn. Bouw B.V. heeft gesteld dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is en heeft daarbij een beroep gedaan op artikel 5 lid 1 sub a van de Brussel I-verordening, de verordening 44/2001/EG.

Artikel 5 lid 1 sub a geeft de regel dat ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomsten het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd bevoegd is. Bouw N.V. stelt dat de Belgische rechter bevoegd is omdat de licentieovereenkomst in BelgiŽ is uitgevoerd, mede omdat de leveringen aan Bouw N.V. in BelgiŽ hebben plaatsgevonden.

De kantonrechter oordeelt - in een merkwaardige zin - dat de overeenkomst - in ieder geval niet - op het kantoor van Holding B.V., Zevenaar, is uitgevoerd, omdat daar het verlenen van de licentie tot stand is gekomen. Het is onduidelijk wat de rechter hiermee heeft bedoeld te zeggen.

De kantonrechter is verder van oordeel dat niet artikel 5 lid 1 sub a van de Brussel I-verordening op het verlenen van een licentie van toepassing is, maar artikel 5 lid 1 sub b. Dit artikel schrijft voor dat geschillen die de koop en verkoop van roerende lichamelijk zaken betreffen, moeten worden ingesteld voor de het gerecht van de lidstaat waar de 'lichamelijke roerende zaken' volgens de overeenkomst geleverd worden of geleverd hadden moeten worden.

Even lijkt het oordeel van de kantonrechter de implicatie in te houden dat een licentie wordt aangeduid als een lichamelijke onroerende zaak. Nadere bestudering wijst uit dat de kantonrechter bij de licentieovereenkomst ook de levering van de softwarepakketten heeft betrokken. En omdat de softwarepakketten zijn afgeleverd in BelgiŽ en BelgiŽ ook de plaats is waar de overeengekomen licentievergoeding moet worden betaald, is de Belgische rechter bevoegd.

De Nederlandse rechter is onbevoegd.


mr. Marieke Coumans is werkzaam bij bij De Gier | Stam & Advocaten.


Visie | Een visie insturen | Maak favoriet | E-mail vriend(in) | Download als PDF
vr 08 dec 2006 17:50 Voorwaarts met het aansprakelijkheidsrecht  di 13 feb 2007 23:50 Nalaten in Cyberspace
Meer visies
Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze visie.


Agenda 


Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds