Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten?
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheek berekenen

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
Vernielen erfg...
Verjaring bela...
Kosten executi...
Coronavirus - ...
Boete 181 euro...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
Het is nu di 26 mei 2020 2:52
Bekijk onbeantwoorde berichten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Verzetdagvaarding
Moderator: Moderator Team

 
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 1
Printvriendelijk | E-mail vriend(in) Vorige onderwerp | Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
Firestarter

Firestarter

Leeftijd: 46
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Stier


Berichten: 423


BerichtGeplaatst: wo 24 feb 2016 16:54    Onderwerp: Verzetdagvaarding Reageer met quote Naar onder Naar boven

Nadat ik bij verstek veroordeeld was, heb ik eiser (zorgverzekeraar) gedagvaard in verzet. Dit betekent dat ik een (concept) dagvaarding aan een deurwaarder stuurde met het verzoek deze te betekenen (binnen 4 weken), waarna ik deze per post betekend terugkrijg. Vervolgens moet ik deze (het origineel) nog aanbrengen bij de rechtbank.
Op de volgende sites staan trouwens voorbeelden van dagvaardingen: https://www.beslagrecht.nl/modellen-beslagrecht-op-bescheiden
https://www.avk-arnhem.nl/modellen/Heden, de ........................................... tweeduizendzestien (2016),
ten verzoeke van Firestarter, wonende te (postcode) Amsterdam aan de .................................straat nr,
heb ik:

G E D A G V A A R D
Zorgverzekeraar gevestigd te Alkmaar, te dezer zake woonplaats kiezende te Gouda aan de ...................................straat nr (postcode), ten kantore van ..................................... gerechtsdeurwaarders, aan laatstgenoemd adres mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:OM:
op ........................................... tweeduizendzestien te ........ uur in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde, te verschijnen ter terechtzitting van de rechtbank Amsterdam, sector civiel, kamer voor kantonzaken, bij de kantonrechter die deze zaak zal behandelen in het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam (1007 KM),

MET AANZEGGING:
dat Firestarter in VERZET komt tegen de uitspraak van 17 november 2015 bij verstek gewezen onder zaaknummer 4563413 CV EXPL 45-29630;

GRONDEN VAN HET VERZET:
gedaagde, tevens opposant, - hierna te noemen: Firestarter - komt hierbij, op navolgende desnoods in samenhang te lezen redenen, in verzet tegen de uitspraak van 17 november 2015 in zaaknummer 4563413 CV EXPL 45-29630. Firestarter betwist alles wat door eiser, tevens geopposeerde, - hierna te noemen: Zorgverzekeraar - op 26 oktober 2015 gesteld is, behalve voor zover dit uitdrukkelijk erkend wordt in het navolgende.

Algemeen
1. Zorgverzekeraar heeft bij Firestarter een declaratie in rekening gebracht, terwijl Firestarter geen zorg verleend is voor die declaratie.
2. Zorgverzekeraar heeft bij herhaling hoogst onbehoorlijk geacteerd, door niet alleen niet voor de belangen van Firestarter op te komen, maar zelfs in strijd met zijn belangen te handelen en daarbij meerdere gedragsregels van de Richtlijnen voor de zorgverzekeraar te schenden.

Feiten
.....

Grieven
33. Firestarter voert tegen de uitspraak navolgende grieven aan.

Grief 1
34. De kantonrechter heeft in Gronden van de beslissing ten onrechte overwogen: "De vordering komt niet onrechtmatig of ongegrond voor, behoudens voor het geval een deel van het gevorderde niet is toegewezen en/of hieronder anders is overwogen".

Grief 2
35. De kantonrechter heeft in Beslissing ten onrechte overwogen: "De kantonrechter:
I. veroordeelt de gedaagde partij aan de eisende partij te voldoen: EUR 500,00 ter zake van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot de voldoening;
II. veroordeelt de gedaagde partij in de kosten van het geding, aan de zijde van de eisende partij tot aan deze uitspraak begroot op: EUR 96,16 aan explootkosten, EUR 60,00 aan salaris gemachtigde en EUR 116,00 aan griffierecht, één en ander, voor zover van toepassing, inclusief BTW;
III. veroordeelt de gedaagde partij tot betaling van een bedrag van EUR 15,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van EUR 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en de gedaagde partij niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief BTW; (...)
".

37. Grieven 1 en 2 lenen zich voor een gezamenlijke bespreking, Firestarter zal genoemde grieven in het navolgende toelichten.

Bewijslast
38. De bewijslast in deze procedure is bij Zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar had derhalve op zijn minst moeten bewijzen dat de Zorgverlener zorg verleend heeft.

....

43. Zorgverzekeraar mag overigens geen nieuwe stellingen inbrengen om de gegrondheid van haar vorderingen te onderbouwen, nu Firestarter diverse klachten hierover heeft ingediend en haar uitgebreid de mogelijkheid gaf om haar vorderingen nader te onderbouwen. Hiermee moet de kantonrechter beoordelen of Zorgverzekeraar een rekening kan declareren, terwijl ze erkent (dan wel niet weersproken heeft) dat ze geen enkele reden heeft om aan te nemen dat er zorg verleend is, maar dat dit irrelevant is omdat Firestarter moet bewijzen dat geen zorg verleend is. Firestarter weet niet eens hoe hij dit zou kunnen bewijzen. Alle overige stellingen van Zorgverzekeraar, moeten in deze procedure genegeerd worden.
44. Nu Zorgverzekeraar niet bewezen heeft dat haar vorderingen gegrond zijn, moeten de vorderingen van Zorgverzekeraar reeds afgewezen worden.

Bedrog door Zorgverzekeraar
45. Er staan een grote hoeveelheid feitelijke onjuistheden in de dagvaarding van Zorgverzekeraar. De dagvaarding is helemaal niet van toepassing op de aanhangige casus. Blijkbaar heeft Zorgverzekeraar bedrog gepleegd door opzettelijk de relevante feiten te verzwijgen en feitelijke onjuistheden te verzinnen om de vorderingen te onderbouwen. De enige feitelijke juistheden zijn, dat Firestarter een declaratie heeft ontvangen met het verzoek deze te betalen. Al het andere is feitelijk onjuist.

...

52. Nu Zorgverzekeraar bedrog heeft gepleegd om haar vorderingen te onderbouwen, moeten de vorderingen van Zorgverzekeraar reeds afgewezen worden.

...

Onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) en/of Wanprestatie (art. 6:74 BW)
58. Zorgverzekeraar heeft door haar handelen en nalaten tegenover Firestarter wanprestatie en/of onrechtmatige daad geleverd. Firestarter heeft zich hierover beklaagd en gevorderd dat Zorgverzekeraar hem compenseert voor de door hem geleden schade.
59. Van een zorgverzekeraar mag verwacht worden dat deze zich aan de Richtlijnen voor de zorgverzekeraar houdt en indien zij zich daaraan niet houdt, heeft zij per definitie wanprestatie geleverd. Zorgverzekeraar heeft meerdere gedragsregels geschonden, zodat vaststaat dat zij wanprestatie en/of onrechtmatige daad gepleegd heeft. Bovendien heeft Zorgverzekeraar in strijd gehandeld met diverse bepalingen die in het civiele verkeer vanzelfsprekend zijn.
60. Navolgende redenen zijn - zeker in samenhang - niet alleen reden om de vorderingen van Zorgverzekeraar af te wijzen maar tevens voor compensatie van de door Firestarter geleden schade.

Onrechtmatige rekeningen declareren
61. De rekeningen van 18/19 november 2013 en 17 november 2014 (en daarop volgende betalingsherinneringen) zijn onrechtmatig, omdat geen zorg is verleend voor EUR 510,81 en EUR 1.073,18.

...

65. Zorgverzekeraar had uit de gang van zaken met de rekening van 18/19 november 2013 moeten begrijpen dat ook de rekening 17 november 2014 onrechtmatig is. Ten onrechte oordeelt Zorgverzekeraar dat op Firestarter een bewijslast rust, nadat hem geen zorg verleend is. Zorgverzekeraar had dus niet mogen eisen om de rekening van 17 november 2014 te voldoen. Gezien de eerdere rekening van 18/19 november 2013, wist Zorgverzekeraar dat ook de rekening van 17 november 2014 onrechtmatig is (of had geen reden anders aan te nemen). Daarenboven heeft Zorgverzekeraar een onredelijk korte termijn aan Firestarter gesteld om die te voldoen, door op 10 februari 2015 te verwachten dat hij dit uiterlijk 22 februari 2015 betaalt.
66. Zorgverzekeraar heeft hiermee gedragsregels 1, 5 en 9 van de Richtlijnen voor de zorgverzekeraar geschonden en pleegt hiermee - of is medeplichtig aan - diefstal.

Niet behoorlijk behandelen klachten
67. Zorgverzekeraar is in gebreke gebleven een oordeel te geven op de klacht van 9 december 2013 en heeft Firestarter niet geïnformeerd over hoe dit geschil behandeld zou worden of de mogelijkheid tot klachtbehandeling door het SKGZ. Zorgverzekeraar is in gebreke gebleven de ontvangst te bevestigen van het verzoek tot heroverweging van 22 april 2014 en de heroverweging zelf te doen.
68. Ook de klacht van 8 december 2014 is niet behoorlijk behandeld: Zorgverzekeraar heeft niet behoorlijk gemotiveerd waarom de klacht en het verzoek tot heroverweging ongegrond zijn. Ook van dit verzoek tot heroverweging is niet tijdig de ontvangst bevestigd.
69. Zorgverzekeraar heeft hiermee - bij herhaling - regel 2 en deel 3 van de Richtlijnen voor de zorgverzekeraar geschonden.

In strijd met de belangen van Firestarter handelen
70. Zorgverzekeraar handelt in strijd met gedragsregel 1 van de Richtlijnen voor de zorgverzekeraar door in strijd met de belangen van Firestarter te handelen. Zorgverzekeraar heeft twee onrechtmatige rekeningen gedeclareerd d.d. 18/19 november 2013 en 17 november 2014 (en de betalingsherinneringen). In de gegeven situatie, had Zorgverzekeraar de plicht om Firestarter als verzekerde steun te bieden om te voorkomen dat hij het slachtoffer wordt van de onbehoorlijke handelswijze van Zorgverlener.
71. Een organisatie - als Zorgverlener - die systematisch onrechtmatige rekeningen declareert, is per definitie een criminele organisatie. Zorgverzekeraar heeft dus gedragsregel 1 van de Richtlijnen voor de zorgverzekeraar geschonden.

Tegenvordering (ex art. 7:683 BW)
72. Firestarter lijdt aanzienlijke schade en heeft geleden vanwege het handelen en nalaten van Zorgverzekeraar en stelt conform zijn brieven van 28 juli 2014 en 19 februari 2015 een tegenvordering in.
...

Ziektekostenpremie
75. Zorgverzekeraar heeft zich keer op keer op keer misdragen jegens Firestarter.
76. Hieruit volgt dat het onredelijk is dat Firestarter sinds 9 december 2013 (volledige) verzekeringspremie heeft moeten betalen. Het is dus niet meer dan redelijk dat Firestarter (een deel van) de door hem betaalde premie terugkrijgt. Sinds 9 december 2013 een bedrag van - 21 dagen de premie van EUR 77,25 van december 2013 (EUR 52,33), 12 maanden de premie van EUR 65,25 van 2014 (EUR 783,-) en 12 maanden de premie van EUR 67,50 van 2015 (EUR 810,-), dus totaal EUR 1.645,33
...

Betekeningsexploot - Naar willekeur verhoogd bedrag en Wettelijke rente
83. Op 22 januari 2016 heeft Firestarter voor een door Zorgverzekeraar naar eigen goeddunken verhoogd bedrag van EUR 894,23 een betaalopdracht moeten geven, omdat Zorgverzekeraar met een dwangbevel dreigde binnen 2 dagen executoriaal beslag te leggen.
84. Zorgverzekeraar heeft dit bedrag op onrechtmatige wijze verhoogd met EUR 15,- en dient dus dit bedrag volledig aan Firestarter te compenseren.
85. De wettelijke rente over dit bedrag, en voor het deel van de vorderingen dat Firestarter terugkrijgt, moet aan Firestarter gecompenseerd worden door over dit bedrag de wettelijke rente sinds 22 januari 2016 te voldoen.

Buitengerechtelijke kosten
86. Firestarter heeft zich als gevolg van het handelen en de houding van Zorgverzekeraar genoodzaakt gezien buitengerechtelijke kosten te maken. Het hiermee gemoeide bedrag van minimaal EUR 200,- dient in alle redelijkheid voor rekening van Zorgverzekeraar te komen. Het bedrag bestaat onder meer uit: het inwinnen van informatie en het schrijven, printen, kopiëren en verzenden van diverse brieven.

Mitsdien
87. De kantonrechter verbonden aan de rechtbank te Amsterdam, sector civiel, teams kanton, locatie Amsterdam, de bestreden uitspraak geheel dan wel deels vernietigt en uitvoerbaar bij voorraad, Zorgverzekeraar veroordeelt om binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis:
I. de rekening van 17 november 2014 - en de daarop volgende betalingsherinneringen en aanmaningen - vernietigt, dan wel deze rekeningen verlaagt naar een redelijk bedrag, met terugbetaling van het al door Firestarter overgemaakte bedrag van EUR 894,23;
II. aan Firestarter terugbetaalt het op 21 januari 2016 op onrechtmatige wijze verhoogde bedrag van EUR 15,-;
III. aan Firestarter de buitengerechtelijke kosten voldoet ten bedrage van EUR 200,-;
IV. aan Firestarter een schadevergoeding voldoet ten bedrage van de maandpremie sinds 9 december 2013 van EUR 1.645,33;
V. aan Firestarter vergoedt de gemaakte kosten in deze procedure (inclusief de kosten voor dit exploot);
alle voorgaande bedragen dienen - voor zover van toepassing - nog vermeerderd te worden met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW.

Producties
1) Declaratie Zorgverzekeraar d.d. 18/19 november 2013.
2) Brief Firestarter d.d. 28 juli 2014.
3) Reactie Zorgverzekeraar d.d. 19 augustus 2014.
4) Declaratie Zorgverzekeraar d.d. 17 november 2014
5) Klacht Firestarter d.d. 8 december 2014.
6) Reactie Zorgverzekeraar d.d. 16 december 2014.
7) Verzoek heroverweging Firestarter d.d. 22 december 2014.
8) Brief Zorgverzekeraar d.d. 7 januari 2015.
9) Betalingsherinnering Zorgverzekeraar d.d. 4 februari 2015
10) Brief Firestarter d.d. 19 februari 2015.
11) Brief Zorgverzekeraar d.d. 3 maart 2015.
12) Brief gemachtigde Zorgverzekeraar d.d. 29 mei 2015.
13) Exploot d.d. 21 januari 2016.
14) Brief gemachtigde Zorgverzekeraar d.d. 26 januari 2016.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 1

Tijden zijn in GMT + 2 uur


Wie zijn er online?
Leden op dit forum: Geen

U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
U mag geen reacties plaatsen
U mag uw berichten niet bewerken
U mag uw berichten niet verwijderen
U mag niet stemmen in polls

Ga naar:  Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds