Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten?
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
Benefits Of Ke...
Buurman die vi...
Kogeldruk cara...
kan gesloten w...
Mag fiscus fis...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
Het is nu wo 28 sep 2022 21:32
Bekijk onbeantwoorde berichten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Universiteit Leiden mag pedofiel weren
Moderator: Moderator Team

 
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 1
Printvriendelijk | E-mail vriend(in) Vorige onderwerp | Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
bona fides
Geslacht: Man

Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 22802


BerichtGeplaatst: za 21 jun 2008 13:00    Onderwerp: Universiteit Leiden mag pedofiel weren Reageer met quote Naar onder Naar boven

Universiteit Leiden mag pedofiel weren

Wat je hier ook van mag vinden, ik neem aan dat we het op dit forum eens kunnen zijn dat een weigering juridisch in de haak moet zijn.

Ingevolge art. 7.32 lid 1 WHW dient ieder die gebruik wenst te maken van voorzieningen voor hoger of wetenschappelijk onderwijs zich in te laten schrijven als student of extraneus.
Art. 7.37 WHW is getiteld "Voorwaarden inschrijving".
art. 7.37 lid 1 WHW schreef:
De inschrijving staat open voor degene die voldoet aan de in titel 2 van dit hoofdstuk gestelde eisen, onverminderd artikel 7.8b, vijfde lid, en met dien verstande dat de inschrijving als extraneus uitsluitend openstaat, indien naar het oordeel van het instellingsbestuur de aard of het belang van het onderwijs zich daartegen niet verzet.

Titel 2 is genaamd "voorlopleidingseisen en toelatingseisen". Art. 7.8b regelt het bindend studieadvies.

Als op grond van art. 7.37 lid 1 WHW inschrijving openstaat en de leden 2 t/m 7 niet van toepassing zijn, kan de universiteit die inschrijving dan nog weigeren? Laat de term "de inschrijving staat open" nog discretionaire ruimte over?
_________________
Hanc marginis exiguitas non caperet.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
ergo sum
Redacteur
ergo sum

Leeftijd: 117

Sterrenbeeld: Schorpioen


Berichten: 17065


BerichtGeplaatst: zo 22 jun 2008 2:16    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Zie de hoofdoverwegingen van het College van Beroep voor het hoger onderwijs.

Hoofdoverwegingen:

2.4. Ingevolge artikel 7.37, eerste lid, van de WHW, voor zover thans van belang, staat inschrijving open voor degene die voldoet aan de in titel 2 van hoofdstuk 7 van de WHW gestelde eisen, onverminderd artikel 7.8b, vijfde lid.
Uit deze bepaling volgt dat een student in beginsel voor de door hem beoogde opleiding wordt ingeschreven, indien aan de gestelde vereisten voor inschrijving is voldaan. Anders dan appellant betoogt, houdt de term 'staat inschrijving open' niet in dat het om een gebonden bevoegdheid gaat. Die bewoordingen van de bepaling brengen mee dat de inschrijving van een student onder bijzondere omstandigheden om dringende redenen kan worden geweigerd, ook indien aan de in die bepaling gestelde eisen voor toelating is voldaan. De toelichting bij de bepaling kan niet leiden tot een uitleg die zich niet met de bewoordingen ervan verdraagt.
2.5. Het in beroep aangevoerde geeft voorts geen grond voor het oordeel dat verweerder zich niet op het standpunt heeft mogen stellen dat de eigenschappen van appellant, die zich als pedofiel bekent en het hebben van pedofiele betrekkingen publiekelijk voorstaat, zozeer haaks staan op hetgeen de wetenschappelijke opleiding in de Pedagogische Wetenschappen als uitgangspunt voor de opleiding hanteert, dat het volgen van de studie pedagogiek door hem zich niet met de essentie van die opleiding verdraagt en de opleiding zal ontwrichten.
Prof. dr. M.H. van IJzendoorn, hoogleraar Pedagogische wetenschappen, werkzaam bij verweerders universiteit, en prof. mr. P.F. van der Heijden, rector magnificus van verweerders universiteit, hebben ter zitting de te verwachten effecten voor de universiteit van een inschrijving van appellant, die zich openlijk in de media als pedofiel afficheert, nader toegelicht. Zo is verweerder intussen gebleken dat de verschillende instellingen op pedagogisch vlak, waarmee het Departement Pedagogische Wetenschappen samenwerkt, het vertrouwen in dat Departement zullen opzeggen en de samenwerking ermee zullen beëindigen, indien het risico bestaat dat zij appellant als stagiair binnen hun instelling zullen krijgen en verwacht verweerder dat ouders hun kinderen bij inschrijving van appellant als student niet meer aan de zorg van het departement zullen toevertrouwen of toestemming zullen geven voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kinderen, tengevolge waarvan verplichte practica niet meer kunnen plaatsvinden en geen gebruik meer kan worden gemaakt van zulk beeldmateriaal, dat een belangrijk didactisch middel vormt voor de pedagogische opleidingen. Dat betekent dat studenten die thans een opleiding bij het Departement Pedagogiek volgen of beogen, hun opleiding niet zullen kunnen afronden.
Gezien deze uitzonderlijke te verwachten gevolgen van inschrijving van appellant voor verweerders universiteit en het Departement Pedagogiek in het bijzonder, die het College niet onaannemelijk voorkomen en appellant niet, althans niet gemotiveerd, heeft weersproken, is in dit geval sprake van zodanig bijzondere omstandigheden, dat verweerder de inschrijving van appellant voor de door hem beoogde opleiding orthopedagogiek heeft mogen weigeren, als hij heeft gedaan.
_________________
Vivere est cogitare.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
bona fides
Geslacht: Man

Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 22802


BerichtGeplaatst: zo 22 jun 2008 3:22    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

En zie hier voor de hele uitspraak. Het CBHO oordeelt inderdaad dat art. 7.37 lid 1 WHW ruimte overlaat.

Waar ik echter naar benieuwd ben is of er naast het College van Bestuur van de UL en het CBHO nog anderen zijn die kunnen verdedigen dat de formulering "inschrijving staat open" in art. 7.37 lid 1 WHW ruimte overlaat voor een belangenafweging.

Zo vond de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften van de UL dat art. 7.37 lid 1 WHW een gebonden bevoegdheid geeft. Het CvB trok zich daar niets van aan en beroept zich (als overheid!) zelfs op art. 8 EVRM (zie rov. 2.1). Verder is het CvB simpel gezegd van mening dat art. 2 van het Eerste Procotol bij het EVRM (recht op onderwijs) geen rol speelt. Het CBHO laat zich daar in het geheel niet over uit.

Helemaal kras is dit afsluitende argument van het CvB:
Quote:
Zo de wettelijke regeling toch zo zou moeten worden uitgelegd, dat de bepaling die grondslag niet biedt, dan is, volgens verweerder, het buiten toepassing laten van de wetsbepaling aangewezen, omdat toepassing in verband met deze, bij de totstandkoming van de bepaling niet verdisconteerde, omstandigheden in strijd zou komen met fundamentele rechtsbeginselen, in het bijzonder zoals neergelegd in artikel 8 van het EVRM.

Maar het CBHO laat het zover niet komen, en leest in art. 7.37 lid 1 WHW dingen die ik er niet in zie staan. En in de MvT (Kamerstukken II 1988/89, 21 073, nr. 3, p. 134) lees ik over toenmalig art. 7.30 lid 1:
Quote:
Indien aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, moet de betrokkene in beginsel worden ingeschreven (het z.g. inschrijvingsrecht). «In beginsel» omdat de wet voorziet in een aantal mogelijkheden om desondanks de inschrijving te weigeren. Daarop zien het eerste lid onder b, en het vierde lid.

De inschrijving mag dus alleen geweigerd worden op in de wet genoemde gronden. Het artikel geeft een inschrijvingsrecht.

Wat betreft art. 2, 1e protocol, EVRM, in Mürsel Eren t. Turkije:
EHRM schreef:
46. In the opinion of the Court, the Government have failed to point to any legal basis for the ÖSYM’s discretion to annul the exam results of candidates on the ground of their inability to explain their success. The Court finds, in any event, that any legal basis for such a broad discretion might create such legal uncertainty as to be incompatible with the rule of law, one of the basic principles of a democratic society enshrined in the Convention (see Hasan and Chaus v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, § 84, ECHR 2000-XI), or injure the very substance of the right to education (see paragraph 35 above).

(...)

48. (...) In other words, where legislation lays down conditions for the admission to a university and a candidate for admission satisfies those conditions, he or she has a right to be admitted to that university (see, mutadis mutandis, De Moor v. Belgium, judgment of 23 June 1994, Series A no. 292-A, p. 15, § 43).

Toelatingseisen moeten dus - weinig verrassend - een voldoende specifieke wettelijke basis hebben.

En nu heb ik het nog niet gehad over de vraag of iemand voor een studie mag worden geweigerd op de enkele grond dat hij heeft verklaard bepaalde gedachten te hebben.

Verder vind ik dat van die te verwachten effecten weinig geloofwaardig en bovendien krom. Als een pedagogische stageinstelling de betrokken student niet als stagiair wil, dan moet die stageinstelling die persoon zelf maar weigeren. En als ze niet zouden mogen weigeren, dan mag het m.i. ook niet langs deze weg. Met de logica van het CBHO kan dit argument ook gebruikt kan worden om - ik noem maar wat - islamitische studenten uit te sluiten. (Dat mag een instelling waar stage kan worden gelopen niet, maar zou met de gebruikte argumentatie via een omweg bereikt kunnen worden.)
_________________
Hanc marginis exiguitas non caperet.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
ergo sum
Redacteur
ergo sum

Leeftijd: 117

Sterrenbeeld: Schorpioen


Berichten: 17065


BerichtGeplaatst: ma 23 jun 2008 12:23    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Volgens het persbericht van De Jonge stapt hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
_________________
Vivere est cogitare.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
ergo sum
Redacteur
ergo sum

Leeftijd: 117

Sterrenbeeld: Schorpioen


Berichten: 17065


BerichtGeplaatst: wo 25 jun 2008 15:14    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Ook het hele dossier is te vinden.
_________________
Vivere est cogitare.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
bona fides
Geslacht: Man

Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 22802


BerichtGeplaatst: do 26 jun 2008 2:12    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Het oorspronkelijke besluit om te weigeren is zo te zien op geen enkele wettelijke bepaling gebaseerd, maar op de constatering dat De Jonge heeft verklaard pedofiel te zijn en (dus?) verklaard pedoseksueel is. Subtiliteit kan het CvB van de UL niet worden verweten.

Blijkens het advies van de Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften leidt deze commissie uit de wetsgeschiedenis van de WHW precies hetzelfde af als ik, namelijk dat art. 7.37 lid 1 WHW een gebonden bevoegdheid geeft, terwijl art. 2, Eerste Protocol, EVRM nog eens extra duidelijk maakt dat een wettelijke basis nodig is om de toegang tot het onderwijs te kunnen weigeren.

Wat mij betreft is de uitspraak van het CBHO een regelrechte aanfluiting. Het CBHO neemt een loopje met de rechtsstaat.


Ik zie nog dat het CvB in zijn beslissing op bezwaar het Leyla Sahin-arrest van het EHRM (NJ 2006, 170) en vervolgens stelt:
CvB schreef:
Artikel 2 Eerste Protocol stelt niet de eis dat een inbreuk op het recht op onderwijs moet zijn terug te voeren op een wettelijke grondslag.

Maar ook uit Leyla Sahin volgt duidelijk dat er een wettelijke basis nodig is:
EHRM schreef:
154. (...) In order to ensure that the restrictions that are imposed do not curtail the right in question to such an extent as to impair its very essence and deprive it of its effectiveness, the Court must satisfy itself that they are foreseeable for those concerned and pursue a legitimate aim. However, unlike the position with respect to Articles 8 to 11 of the Convention, it is not bound by an exhaustive list of "legitimate aims" under Article 2 of Protocol No. 1 (see, mutatis mutandis, Podkolzina v. Latvia, no. 46726/99, § 36, ECHR 2002-II). Furthermore, a limitation will only be compatible with Article 2 of Protocol No. 1 if there is a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be achieved.

_________________
Hanc marginis exiguitas non caperet.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
arizonaLeeftijd: 46
Geslacht: Vrouw
Sterrenbeeld: Ram
Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 721


BerichtGeplaatst: do 26 jun 2008 7:24    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Mijn EVRM-kennis is een beetje weggezakt maar is de eis van voorzienbaarheid synoniem voor de eis van een (expliciete) wettelijke basis? Mij lijkt het nogal voorzienbaar dat je als verklaard pedofiel geweigerd wordt voor een opleiding waarvoor je stage moet lopen met kinderen. Of is dat te kort door de bocht?

Ik herinner mij wel een uitspraak van het EHRM waar het EHRM akkoord ging met de strafrechtelijke vervolging van een Engelse man die zijn vrouw had verkracht binnen het huwelijk hoewel er een (common law) bepaling was die immuniteit creëerde voor echtgenoten. Hoewel voor strafrechtelijke vervolging zéker een wettelijke basis vereist is, was de vervolging in dit geval wel legitiem volgens het Hof, omdat het (in mijn woorden) voorzienbaar was. Hier ging volgens het Hof, als ik het goed begrijp, wel een jurisprudentiële ontwikkeing mee gepaard, maar toch lijken mij in deze uitspraak aanknopingspunten te zitten waarom de uitspraak van het College tot de toets van het EHRM zal kunnen doorstaan. Ik citeer o.a.

Quote:
36. However clearly drafted a legal provision may be, in any system of law, including criminal law, there is an inevitable element of judicial interpretation. There will always be a need for elucidation of doubtful points and for adaptation to changing circumstances. Indeed, in the United Kingdom, as in the other Convention States, the progressive development of the criminal law through judicial law-making is a well entrenched and necessary part of legal tradition.
Article 7 (art. 7) of the Convention cannot be read as outlawing the gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, provided that the resultant development is consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen.


Quote:
44. The essentially debasing character of rape is so manifest that the result of the decisions of the Court of Appeal and the House of Lords - that the applicant could be convicted of attempted rape, irrespective of his relationship with the victim - cannot be said to be at variance with the object and purpose of Article 7 (art. 7) of the Convention, namely to ensure that no one should be subjected to arbitrary prosecution, conviction or punishment (see paragraph 34 above). What is more, the abandonment of the unacceptable idea of a husband being immune against prosecution for rape of his wife was in conformity not only with a civilised concept of marriage but also, and above all, with the fundamental objectives of the Convention, the very essence of which is respect for human dignity and human freedom.


En dan natuurlijk nog de uitweg die het Hof altijd nog kan kiezen:

Quote:
42. (...) In this connection, the Court recalls that it is in the first place for the national authorities, notably the courts, to interpret and apply national law (see, for instance, the Kemmache v. France (no. 3)


Overigens weet ik niet zeker of ik je onderscheid tussen pedofiel en pedoseksueel kan volgen. Is het volgens jou of reëel om te verwachten dan wel te eisen dat iemand die seksuele gevoelens koestert voor kinderen die niet in de praktijk wil brengen? Onze strafwet eist dat uiteraard, maar als mensen zoiets van homoseksuelen eist (bijvoorbeeld als ze voor de Christenunie in de gemeenteraad willen zitten) zit iedereen (terecht) in de hoogste boom. Ik vind het daarom twijfelachtig om te stellen dat een verklaard pedofiel heus wel met zijn vinger van die kindertjes af zal blijven en dus best pedagoog kan worden. [/quote]
Bekijk profiel Stuur privé bericht
RonnyJLeeftijd: 38
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Waterman
Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 338


BerichtGeplaatst: do 26 jun 2008 11:50    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

http://www.nieuws.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=2392
Bekijk profiel Stuur privé bericht
bona fides
Geslacht: Man

Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 22802


BerichtGeplaatst: do 26 jun 2008 13:35    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

arizona schreef:
Mijn EVRM-kennis is een beetje weggezakt maar is de eis van voorzienbaarheid synoniem voor de eis van een (expliciete) wettelijke basis?

Hmm, in art. 8 staat "in accordance with law" en in art. 9/10/11 "prescribed by the law". Ik geloof dat je gelijk hebt dat foreseeability maar één van de eisen is die uit de "in accordance with/prescribed by law"-eis voortvloeit. Hoewel ik toch vermoed dat in Leyla Sahin met "foreseeable" ook wordt bedoeld dat er een juridische basis moet zijn, volgt dat niet helder uit de tekst van het arrest. Maar in het arrest Mürsel Eren t. Turkije dat ik eerder noemde wordt in ieder geval wel de eis van een "legal basis" genoemd.

"Foreseeable" lijkt mij betrekking te hebben op de kwaliteit van de wet (of meer algemeen het toepasselijke recht). De uitleg die er in een specifieke zaak aan wordt gegeven (en dus niet alleen het resultaat, hier de weigering) moet voorzienbaar zijn.

Quote:
Mij lijkt het nogal voorzienbaar dat je als verklaard pedofiel geweigerd wordt voor een opleiding waarvoor je stage moet lopen met kinderen. Of is dat te kort door de bocht?

Dat lijkt mij inderdaad wat te kort door de bocht, omdat er in deze redenering allerlei impliciete aannames worden gemaakt. Bijv. dat een pedofiel moet begrijpen dat er een grote kans is dat hij overgaat tot daden, en om die reden zal worden geweigerd.

Het CBHO heeft er in ieder geval heel verstandig aan gedaan om expliciet te maken dat art. 7.37 lid 1 WHW een wettelijke basis geeft. Het is inderdaad in eerste instantie aan de nationale rechter om dat te beoordelen. Voor het criterium "legal basis" lijkt het mij de vraag of het EHRM dit accepteert, of door de constructie heenkijkt. Want op deze manier kan de nationale rechter natuurlijk iedere inbreuk op een recht voorzien van een wettelijke basis om zo om het EHRM heen te fietsen.

De vergelijking met het "verkrachting binnen het huwelijk"-arrest vind ik niet goed opgaan. Daarin gaat het om een verfijning van de uitleg van een bestaande strafbepaling op een manier die volgens het EHRM past in de normale juridische traditie van het land.

Par. 44 van het arrest verzwakt in mijn ogen de daaraan voorafgaande redenering aanzienlijk, maar kan op zich wel gebruikt worden om aan te tonen dat "het moet niet gekker worden"-redeneringen ook aan het EHRM niet vreemd zijn. En het zou me ook niet al te zeer verbazen als het EHRM deze zaak gaat afdoen met een weinig onderbouwde "manifestly inadmissible".

Quote:
Overigens weet ik niet zeker of ik je onderscheid tussen pedofiel en pedoseksueel kan volgen. Is het volgens jou of reëel om te verwachten dan wel te eisen dat iemand die seksuele gevoelens koestert voor kinderen die niet in de praktijk wil brengen? Onze strafwet eist dat uiteraard, maar als mensen zoiets van homoseksuelen eist (bijvoorbeeld als ze voor de Christenunie in de gemeenteraad willen zitten) zit iedereen (terecht) in de hoogste boom.

Als homoseksualiteit nog verboden zou zijn, dan zouden wij van homofielen moeten verlangen dat zij zich onthouden. Want anders moeten wij homofielen aan die hoogste boom opknopen. Het lijkt mij dat de reden waarom de CU ervan langs krijgt niet is dat homofielen hun handen niet kunnen thuishouden, maar dat wij het onbeschaafd vinden (of hoe je het wilt noemen) om dat van homofielen te verlangen. Dat is toch wel een groot verschil. (En uiteindelijk verlangen wij van iedereen dat iemand zijn handen thuis kan houden, zelfs binnen het huwelijk.)

Verder heb ik er bezwaar tegen dat mensen met laten we zeggen ziekelijke gevoelens op één hoop worden gegooid met criminelen. Dat is wat het CvB doet.

Quote:
Ik vind het daarom twijfelachtig om te stellen dat een verklaard pedofiel heus wel met zijn vinger van die kindertjes af zal blijven en dus best pedagoog kan worden.

Dat is niet mijn stelling. Mijn stelling is dat het juridisch gezien onverklaarbaar is dat hij is geweigerd. Of je er met een natuurlijke neiging tot bepaalde strafbare feiten verstandig aan doet om een omgeving met verhoogd risico op te zoeken is een andere vraag.

Maar dan toch, waarom maakt het verschil of iemand verklaard pedofiel is? Is het niet veel gevaarlijker om de verborgen pedofielen onbewaakt hun gang te laten gaan? Je kunt m.i. op je vingers natellen dat er bij zo'n opleiding wel meer pedofielen rondlopen; laat ik mijn vooroordelen eens de vrije loop laten, welke gezonde jongen gaat nu een studie pedagogiek volgen? Alleen weet je het daar niet van, is dat niet veel "enger"?

En wat helpt het om zonder duidelijke wettelijke basis deze persoon van een studie uit te sluiten? Uitgaande van de onvermijdelijkheid van een misstap zou je hem moeten opsluiten. Of in ieder geval bij voorbaat al het contact met kinderen verbieden. Maar deze persoon heeft zich blijkbaar nooit ergens schuldig aan gemaakt en heeft verklaard dat ook nooit te zullen doen. Een verklaard pedofiel als Boudwijn Büch heeft zich bij mijn weten nooit aan een kind vergrepen (en daarnaast zou uit onderzoek blijken dat kinderverkrachters meestel geen pedofiel zijn).

Komt de weigering er niet gewoon op neer dat men de gedachte niet kan verkroppen dat iemand bepaalde gevoelens krijgt bij het kijken naar een foto van een kind met ontbloot bovenlijf (zoiets zag ik in het dossier)? Wellicht is dat ook geen prettige gedachte, maar de afwijzing is dan wegens verdenking van thoughtcrime.


Even terug naar waar het mij in eerste instantie om ging (niet dat ik de discussie alleen tot dit punt wil beperken): hoe lees jij art. 7.37 lid 1 WHW? Dus los van deze specifieke zaak.
_________________
Hanc marginis exiguitas non caperet.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
arizonaLeeftijd: 46
Geslacht: Vrouw
Sterrenbeeld: Ram
Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 721


BerichtGeplaatst: do 26 jun 2008 18:41    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

bona fides schreef:
Of je er met een natuurlijke neiging tot bepaalde strafbare feiten verstandig aan doet om een omgeving met verhoogd risico op te zoeken is een andere vraag.

Dat is uiteindelijk ook wat ik bedoel, alleen dan wat sterker, ik kan me namelijk goed voorstellen dat een onderwijsinstelling de mogelijkheid moet hebben om iemand die dit risico toch opzoekt, te weren. Daar verschillen we geloof ik over van mening.

bona fides schreef:
Maar dan toch, waarom maakt het verschil of iemand verklaard pedofiel is?

Rationeel klopt je redenering. Maar vind je dan ook dat die man gewoon stage moet kunnen lopen op een basisschool? Ik zou het echt te belachelijk voor woorden vinden.

Ik merk overigens op, dat de bepaling zoals jij hem leest, ook geen grond biedt een wegens zedenmisdrijven veroordeelde pedoseksueel te weigeren. Of vind je dat ook niet problematisch?

Maar goed, dat is geen juridische discussie dus daar zet ik mijnerzijds een punt achter.

Quote:
hoe lees jij art. 7.37 lid 1 WHW? Dus los van deze specifieke zaak.

Ik denk dat de wetgever hem zeker bedoeld heeft zoals jij hem leest, maar als ik toch nog iets van het vak rechtsvinding heb geleerd Wink , dan zijn er wel meer invalshoeken van waaruit je wetsuitleg kunt benaderen, en de actuele maatschappelijke context waarin de wet wordt toegepast is daar één van, en dat is vooral aan de orde in ethisch dan wel moreel precaire situaties zoals deze. De wetgever hield vast geen rekening met deze situatie.
Ik vind de werkwijze van het CBHO dus verdedigbaar, maar vind wel dat het beter zou zijn als de wetgever hier zou optreden. Bijvoorbeeld door op te nemen dat een onderwijsinstelling in bijzondere omstandigheden de Minister kan verzoeken om toestemming om een inschrijving te weigeren.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
bona fides
Geslacht: Man

Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 22802


BerichtGeplaatst: do 26 jun 2008 19:51    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

arizona schreef:
bona fides schreef:
Of je er met een natuurlijke neiging tot bepaalde strafbare feiten verstandig aan doet om een omgeving met verhoogd risico op te zoeken is een andere vraag.

Dat is uiteindelijk ook wat ik bedoel, alleen dan wat sterker, ik kan me namelijk goed voorstellen dat een onderwijsinstelling de mogelijkheid moet hebben om iemand die dit risico toch opzoekt, te weren. Daar verschillen we geloof ik over van mening.

Het is zeker mogelijk dat we op dat punt van mening verschillen, maar mijn kritiek op de uitspraak van het CBHO staat daar dus los van. Althans, ik probeer mijn kritiek op een juridische redenering los te zien van de mate waarin ik mij in het resultaat van die redenering kan vinden (en dat zal natuurlijk niet altijd lukken).

Quote:
Maar vind je dan ook dat die man gewoon stage moet kunnen lopen op een basisschool? Ik zou het echt te belachelijk voor woorden vinden.

Ik vind dat meer een zaak voor de basisschool dan voor de universiteit. Als een basisschool kan weigeren is het probleem opgelost. Als een basisschool niet kan weigeren, waarom zou de universiteit dan wel moeten kunnen weigeren?

Ik weet niet wat de verschillende stagemogelijkheden zijn, maar het lijkt me niet ondenkbaar dat er iets op kan worden bedacht. Een stageplaats waarbij voldoende toezicht mogelijk is, bijvoorbeeld.

Het risico nul maken kun je gewoon niet. Amerikaanse toestanden (adressen van veroordeelde pedoseksuelen op internet) ben ik geen voorstander van. Het brandmerken van niet-veroordeelde pedofielen gaat me daarom zeker te ver. En dat heeft niets te maken met sympathie of begrip voor deze groep, maar met mijn weerzin tegen de neiging (van bijv. de politiek) om aan de ene kant hoog op te geven van mensenrechten en tegelijkertijd die van bepaalde uitgestotenen te ontkennen. Waarom geldt voor een pedofiel bijvoorbeeld niet dat hij onschuldig is voor zijn schuld is bewezen?

Quote:
Ik merk overigens op, dat de bepaling zoals jij hem leest, ook geen grond biedt een wegens zedenmisdrijven veroordeelde pedoseksueel te weigeren. Of vind je dat ook niet problematisch?

Maar goed, dat is geen juridische discussie dus daar zet ik mijnerzijds een punt achter.

Ik vind je argument zeker wel juridisch. Als de wet overduidelijk een lacune bevat, kan dat wel een reden zijn om tot een bepaalde interpretatie over te gaan. Maar ben je veroordeeld voor een zedenmisdrijf, dan zal het je niet lukken een stageplaats te bemachtigen omdat je daar bij mijn weten een VOG voor nodig hebt. Zwaarwichtige redenen om de toegang tot de universiteit zelf af te sluiten voor personen die bepaalde strafbare feiten op hun geweten hebben, kan ik zo snel niet bedenken.

Tenzij ik me hierin vergis heeft de wetgever dus wel degelijk ter bescherming van onschuldigen. Het beperken van de rechten van personen wier schuld is bewezen vind ik veel acceptabeler dan het beperken van de rechten van personen die slechts hebben toegegeven ergens aan te denken.

Quote:
De wetgever hield vast geen rekening met deze situatie.

Dat vind ik nog het beste argument. Vooralsnog overtuigt het me niet, maar misschien kom ik hier nog op terug.
_________________
Hanc marginis exiguitas non caperet.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
arizonaLeeftijd: 46
Geslacht: Vrouw
Sterrenbeeld: Ram
Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 721


BerichtGeplaatst: di 04 nov 2008 23:52    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

En wat hiervan te denken: Dader misbruik na straf hinderlijk gevolgd
Bekijk profiel Stuur privé bericht
bona fides
Geslacht: Man

Studieomgeving (BA): UL
Studieomgeving (MA): UL
Berichten: 22802


BerichtGeplaatst: wo 05 nov 2008 0:18    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Als de rechter het niet nodig vond om TBS op te leggen, de man zijn straf heeft uitgezeten, en Cohen geen enkele wettelijke basis heeft voor hinderlijke verstoringsacties, dan heeft Cohen dat te laten. (Maar ja, als hij de rechters van het CBHO zou treffen wordt zo'n wettelijke basis natuurlijk wel gevonden...)

Ik vraag me af hoe ik "een bestuurlijke strategie van verstoren" moet begrijpen.

Het waarschuwen van bepaalde personen lijkt me wel toegestaan (en verstandig).
_________________
Hanc marginis exiguitas non caperet.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 1

Tijden zijn in GMT + 2 uur


Wie zijn er online?
Leden op dit forum: Geen

U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
U mag geen reacties plaatsen
U mag uw berichten niet bewerken
U mag uw berichten niet verwijderen
U mag niet stemmen in polls

Ga naar:  Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds