Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten?
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
herziening
mededeling voo...
Staat er een r...
wettelijke bep...
onrechtmatige ...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
Het is nu do 16 jul 2020 3:36
Bekijk onbeantwoorde berichten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Kan ik een KVK nummer aanvragen naast mijn baan?
Moderators: Michèle, StevenK, Moderator Team

 
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 1
Printvriendelijk | E-mail vriend(in) Vorige onderwerp | Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
infineLeeftijd: 28
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Boogschutter


Berichten: 1


BerichtGeplaatst: wo 23 jan 2019 11:09    Onderwerp: Kan ik een KVK nummer aanvragen naast mijn baan? Reageer met quote Naar onder Naar boven

Beste leden,

Ik heb een vraag over het aanvragen van een KVK nummer, naast mijn normale baan. Het zal hier gaan om een webshop met voornamelijk producten gemaakt van hout/glas. Is het nodig om dit te melden middels een schriftelijke verklaring, of is het juist dat dit niet hoeft?

In mijn CAO, metaalbewerkingsbedrijf vind ik het volgende:

ARBEID VOOR DERDEN

Artikel 26

1. Het is de werknemer niet toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van zijn

werkgever voor, dan wel ten behoeve van derden arbeid te verrichten, welke

concurrerend is te achten voor de bedrijfstak omschreven in artikel 77.

2. Ook is het de werknemer niet toegestaan dat soort arbeid te verrichten waarvan de

werkgever aan de werknemer schriftelijk en gemotiveerd te kennen heeft gegeven dat

het bedrijfsbelang zich daartegen verzet.Artikel 77

1. Deze overeenkomst geldt voor werkgevers in de bedrijfstak en werknemers in de tak

van het be- en/of verwerken van metaal, waaronder onder meer wordt verstaan:

a. het 3D-printen, aanleggen, assembleren, construeren, demonteren, draaien, emailleren,

extruderen, forceren, frezen, gieten, herstellen, honen, kotteren, lasercladden,

(laser-)lassen, leppen, monteren, onderhouden (waaronder onder meer preventief),

ontwerpen*, ontwikkelen* persen, pletten, samenstellen, slopen, smeden, snijden,

trekken, vervaardigen, (vonk-)verspanen, walsen zagen van metaal (waaronder o.m.

te verstaan: aluminium, blik, brons, koper, lood, messing, staal, tin, ijzer, zink, en

legeringen of composities hiervan) of van metalen voorwerpen, alles in de ruimste

zin van het woord, zoals: apparaten, appendages, automaten, automobielen, beelden,

benzinepompen, beregeningsinstallaties, bliksemafleiders, blikwaren, bouten,

brandkasten, bruggen, buizen, capsules, containers niet zijnde carrosserieën, draad,

draadnagels, drijfwerk, elektroden, gaas, gemotoriseerde rijwielen, gereedschappen,

haarden, instrumenten (waaronder optische apparaten), jalouzieën, kachels, ketels,

kinderwagens, klinknagels, knopen, kroonkurken, machines, matrassen, matrijzen,

meters (o.a. gas-, elektriciteits-, water- en taximeters), meubelen, moeren, motoren,

motorrijwielen, muziekinstrumenten, onderdelen, ovens, ramen, reservoirs,

rolhekken, rollend materiaal, rolluiken, rijwielen, schaatsen, schepen (alle

vaartuigen hoe ook genaamd en van welke aard ook), schroeven, schuif- en

sierhekken, sluitingen, stempels, stoomketels, tanks, toestellen, tuben, uurwerken,

werktuigen (waaronder mede begrepen kracht- en arbeidswerktuigen,

landbouwmachines, -tractoren en -werktuigen) en zonweringen;

b. het monitoren*, ontwerpen*, ontwikkelen*, vervaardigen van apparaten, installaties,

stoffen, toestellen, voorwerpen e.d., ongeacht de aard van het materiaal, die elektrische

energie of haar componenten afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten,

overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of

waarneembaar maken, zoals produkten dienende tot het meten, muteren, schakelen,

transformeren en voortbrengen van elektrisch arbeidsvermogen; elektromotoren,

elektrische huishoudelijke en industriële toestellen met en zonder elektrische

beweegkracht, elektrische ovens, fornuizen, apparatuur voor het elektrisch lassen en

accumulatoren; produkten dienende tot het ondergronds transport van elektrisch

arbeidsvermogen (grondkabel), en geïsoleerde draad;

installatiemateriaal, waaronder smeltveiligheden;

apparaten en instrumenten op het gebied van telefonie, telegrafie en andere

telecommunicatiedoeleinden;

verlichting, gasontladingsbuizen voor hoge en lage spanningen en elektronenbuizen;

droge batterijen;

radio-, radar-, televisie-, zend-, ontvang- en van alle overige elektronische

apparatuur, daaronder begrepen elektro-medische toestellen en instrumenten en

computers.

c. het staalblazen en/of gritstralen van metalen voorwerpen;

d. het verzinken en/of vertinnen, voorzover dit niet langs galvanotechnische weg

geschiedt;

e. Tot de onder a t/m d vermelde takken van bedrijf behoren uitsluitend ondernemingen

waarin, rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende normale aantal

arbeidsuren, in de regel gedurende minder dan 1.200 uren per week door bij die

onderneming in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht.

f. Een onderneming die in verband met het aantal arbeidsuren van haar werknemers

behoort tot de onder a t/m d vermelde takken van bedrijf, behoort, indien het
bedoelde aantal arbeidsuren per week in die onderneming, rekening houdende met

het in de bedrijfstak geldende normale aantal arbeidsuren, gedurende een

ononderbroken periode van onderscheidenlijk 3, 2 of 1 jaar, te rekenen vanaf l

januari van enig jaar, ten minste heeft bedragen onderscheidenlijk 1.200, 2.000 of

3.000, na afloop van die periode met inachtneming van het hierna in sub g bepaalde,

tot de metaalindustrie.

g. De in sub f bedoelde onderneming behoort tot de metaalindustrie met ingang van de

eerste dag van het eerstvolgende kalenderjaar aanvangende na afloop van de in sub

f genoemde perioden.

h. Ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening uitsluitend of in hoofdzaak behoort

tot de onder a t/m d vermelde takken van bedrijf waarop het tot l januari 1985

geldende criterium van het aantal werknemers van toepassing is en die zijn

ingeschreven bij de Sector Metaal en Technische Bedrijfstakken (voorheen Bedrijfsvereniging

voor de Metaalnijverheid) doch waarbij op of voor genoemde

datum gelet op dat criterium aansluiting bij de Sector Metaalindustrie of Sector

Elektrotechnische Industrie (voorheen te zamen de Bedrijfsvereniging voor de

Metaalindustrie en Electrotechnische Industrie) had moeten plaatsvinden, blijven

behoren tot het metaalbewerkingsbedrijf.

i. In geval van rechtsopvolging van een onderneming als hiervoor in sub f en sub h

bedoeld, wordt voor de toepassing van het in sub f en sub h bepaalde aangenomen

dat sprake is van eenzelfde aansluiting.

j. Indien een onderneming als bedoeld in sub h, in het kader van het bepaalde bij of

krachtens de Regeling Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) van de

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van

Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, Nr.

SV/F&W/05/96420, gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 13 december

2005, overgaat naar de Sector Metaalindustrie of Sector Elektrotechnische Industrie

(voorheen te zamen de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en

Electrotechnische Industrie) behoort die onderneming met ingang van dezelfde

datum tot de Metalectro.

k. De Commissie Werkingssfeer*) ziet toe op de toepassing van de met betrekking tot

de indeling en overgang van ondernemingen in sub e t/m j gestelde regelen.

l. Ongeacht het aantal arbeidsuren gedurende welke in de regel per week door bij die

ondernemingen in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht,

behoren niet tot het metaalbewerkingsbedrijf ondernemingen, waarin uitsluitend of

in hoofdzaak een of meer van de volgende bedrijven worden uitgeoefend:

a. het walsen van staal;

b. het ijzer- en staalgietersbedrijf;

c. het vervaardigen en/of herstellen van vliegtuigen;

d. het vervaardigen en/of herstellen van liften.

Onder vervaardigen dient in het voorafgaande eveneens te worden verstaan het assembleren,

monteren en samenstellen uit van derden betrokken onderdelen


Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
J
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Jeroen1967Leeftijd: 52
Geslacht: Man
Sterrenbeeld: Weegschaal


Berichten: 141


BerichtGeplaatst: do 24 jan 2019 9:50    Onderwerp: Reageer met quote Naar onder Naar boven

Op zich is een KvK nummer aanvragen naast een normale baan geen enkel probleem. Heb ik ook, en velen met mij...

Naast je CAO geeft je arbeidscontract waarschijnlijk meer duidelijkheid over hoe je werkgever met nevenwerkzaamheden in het algemeen omgaat. Bij veel bedrijven moet er gewoon even overlegd worden met HR/leidinggevende of iets wel/niet mag, en worden nevenwerkzaamheden schriftelijk bijgehouden in het personeelsdossier. Uiteindelijk beslist je werkgever.

Ik zou hierover eerst even bij HR informeren (niet je leidinggevende...) over de algemene regelingen omtrent nevenwerkzaamheden. Indien dat in principe is te regelen en afhankelijk van de info die je van HR krijgt (mogelijk geven zij direct al groen licht), daarna niet direct met een schriftelijke verklaring naar je leidinggevende, maar even een gesprekje aanknopen: "Ik wil iets met een webwinkeltje in hout/glas doen, niet concurrerend met mijn metaalwerkzaamheden hier en heel beperkt in uren. OK? Graag schriftelijk in mijn personeelsdossier, hebben jullie daar iets voor of zal ik even een opzetje schrijven?". Als je het eerst informeel brengt heb je de meeste kans dat ze zeggen 'Is goed joh...'.
Bekijk profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie Pagina 1 van 1

Tijden zijn in GMT + 2 uur


Wie zijn er online?
Leden op dit forum: Geen

U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
U mag geen reacties plaatsen
U mag uw berichten niet bewerken
U mag uw berichten niet verwijderen
U mag niet stemmen in polls

Ga naar:  Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds