Heb ik recht op inzage op grond van de AVG (of de Wob)?
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Informatie en technologie

#1: Heb ik recht op inzage op grond van de AVG (of de Wob)? Auteur: Oudgediende BerichtGeplaatst: zo 24 nov 2019 21:20
    —
Ik zal de casus schetsen om de vraag concreet te maken (ik laat wel wat details weg om e.e.a. minder googlebaar te maken):

Ik heb bij een grote organisatie vrijwillig meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij dit onderzoek zijn foto's gemaakt waarvan ik graag een kopie met volledige resolutie van wil hebben. Deze foto's zijn geen onderdeel van mijn medisch dossier (de onderzoeksdata is pseudo-anoniem). De onderzoekers zijn onwillig en ik vraag mij af waar ik volgens jullie recht op heb.

De onderzoekers geven aan dat het verstrekken van een kopie niet mag volgens hun onderzoeksprotocollen (ik heb na wat aandringen wel een foto met lage resolutie weten te krijgen). Eén van de onderliggende redenen die genoemd werd is dat de organisatie bepaalde afspraken heeft met de fabrikant van de apparatuur waarmee de foto's gemaakt zijn (iets met auteursrechten?).

In de privacyverklaring van de organisatie staat (geparafraseerd):
Quote:
je hebt geen recht op inzage als het om persoonsgegevens gaat die in het kader van wetenschappelijk onderzoek worden verwerkt én deze gegevens alleen voor wetenschappelijke of statistische doeleinden kunnen worden gebruikt.


Hier rijst dan de vraag wanneer kan een gegeven alleen voor wetenschappelijke of statistische doeleinden gebruikt worden? Je kan voor alle soorten data andere doeleinden dan statistische en wetenschappelijke bedenken. Deze zinsnede is m.i. nietszeggend.

In de handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming van de AP staat:

Quote:
In de Uitvoeringswet is er voor gekozen om verwerkingsverantwoordelijken die persoonsgegevens verwerken voor onderzoeksdoeleinden de mogelijkheid te geven om het recht op inzage, wijziging en beperking te weigeren. Voor archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 die berusten in een archiefbewaarplaats is het recht op inzage, wijziging, beperking en dataportabiliteit beperkt. In zijn algemeenheid heeft de betrokkene wel het recht op inzage in archiefbescheiden, tenzij de verzoeken zodanig ongericht zijn dat ze niet in redelijkheid kunnen worden ingewilligd.


Het is aannemelijk dat onderzoeksdata zoals in deze casus langdurig wordt opgeslagen en onder de definitie van 'archiefbescheiden' valt. Op basis van deze tekst lijk ik meer rechten te hebben dan uit de privacyverklaring van de organisatie blijkt. Dat is in beginsel goed nieuws. Ik wil echter een kopie van de foto's met volledige resolutie de volgende informatie lijkt roet in het eten te gooien:

Quote:
[...] Maar de organisatie kan er ook voor kiezen om alleen uw persoonsgegevens te kopiëren in plaats van de volledige documenten. En deze gegevens vervolgens bij elkaar te zetten in een compleet overzicht.

Een compleet overzicht houdt in dat de organisatie een kopie moet opnemen van elk persoonsgegeven dat de organisatie van u verwerkt.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-inzage

Hieruit haal ik dat, ook al heb ik recht op inzage, dat ik nog geen recht heb op een integrale kopie van mijn gegevens.

Hoe denken jullie hierover?

Optie twee zou zijn inzage op grond van de Wob. Ik ben niet bekend met uitzonderingsgronden die hier roet in het eten zouden kunnen gooien. De organisatie valt onder het bereik van de Wob, en degene wiens privacy in het geding is (de mijne) kan toestemming geven. Ik zou het niet erg vinden als de foto's (geanonimiseerd) openbaar gemaakt worden.

Ik ben benieuwd naar jullie zienswijzen.Rechtenforum.nl -> Informatie en technologie

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl