Overname en nieuwe werkzaamheden maar geen nieuw contract
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Arbeidsrecht & Sociale zekerheidsrecht

#1: Overname en nieuwe werkzaamheden maar geen nieuw contract Auteur: BasHart BerichtGeplaatst: ma 19 aug 2019 23:02
    —
Graag hoor ik jullie advies / aandachtspunten inzake het volgende:

Door een bedrijfsovername veranderen de werkzaamheden en functie(omschrijving) per 1 september. Pas in november volgt het nieuwe arbeidscontract (voorstel) met de nieuwe werkgever.

- Ben je verplicht om de (ver)ander(d)e werkzaamheden per 1 september uit te voeren als er nog geen nieuw contract is en je huidige arbeidscontract (dus met de overgenomen werkgever) nog loopt en overgenomen is?

- Wat als werknemer en nieuwe werkgever het in november niet eens (kunnen) worden over het nieuwe arbeidscontract (arbeidsvoorwaarden etc.)? Kan werkgever dan zeggen "je werkzaamheden vanaf 1 september waren al zoals er nu het contract staat en door de nieuwe / andere werkzaamheden te accepteren / uit te voeren ben je akkoord gegaan met de veranderingen. Het is dus take it or leave it". Heeft werknemer hierdoor dan nog recht op ontslagvergoeding / ww uitkering?

#2:  Auteur: Vermeulen_J BerichtGeplaatst: di 20 aug 2019 12:48
    —
Als jij niet wilt werken voor de nieuwe werkgever staat het je vrij om ontslag te nemen.

Als de overgang van functie niet al te onredelijk is (en dat is een grijs gebied, komt veelal een rechter aan te pas) zal het UWV daar vast ook wel een mening over hebben of je wel of geen recht hebt op een WW uitkering.

Als het een 'overgang van onderneming' is gaat je oude contract met alle daaraan verbonden arbeidsvoorwaarden gewoon mee. Je mag dus niet zomaar in loon achteruit gaan.

Ik kan er zo gauw niks juridisch over vinden, maar als je al een maand werkt voor een nieuwe werkgever en dan pas met een 'voorstel' AO komt dan kan het alsnog weken of maanden duren voordat één en ander getekend is.

Ik zou het tegen die tijd er gewoon op aan laten komen. Kijken wat er in het nieuwe contract staat en vragen wat de gevolgen zijn als je die niet akkoord gaat.

Als het nieuwe contract enigszins gelijk is kwa voorwaarden (in ieder geval niet negatiever) zie ik persoonlijk geen reden om dat niet te accepteren. Je kan het niet leuk vinden om te werken voor je nieuwe werkgever, maar zoals iedereen neem je dan gewoon ontslag. En dan heb je geen recht op WW of een transitievergoeding.


Staat er in je huidige contract nog iets over een éénzijdig wijzigingsbeding?

#3: Re: Overname en nieuwe werkzaamheden maar geen nieuw contract Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 20 aug 2019 22:34
    —
BasHart schreef:
Door een bedrijfsovername veranderen de werkzaamheden en functie(omschrijving) per 1 september. Pas in november volgt het nieuwe arbeidscontract (voorstel) met de nieuwe werkgever.

Weet je of er sprake is van "overgang van onderneming"?

Als de gehele bedrijfsvoering inclusief het personeel van het onderdeel waar je werkt wordt overgenomen, is er sprake van "overgang van onderneming". Dat houdt in dat de bestaande arbeidsovereenkomsten overgaan op de nieuwe eigenaar (die dus als werkgever in de plaats treedt van de vorige eigenaar).

Het lijkt erop dat er hier geen sprake is van overgang van onderneming, want de werkzaamheden veranderen en er komen nieuwe arbeidscontracten. Maar helemaal duidelijk is dit niet. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er wél sprake is van overgang van onderneming en dat er direct na die overname een reorganisatie wordt doorgevoerd om het overgenomen onderdeel in te passen in het overnemende bedrijf.

Quote:
- Ben je verplicht om de (ver)ander(d)e werkzaamheden per 1 september uit te voeren als er nog geen nieuw contract is en je huidige arbeidscontract (dus met de overgenomen werkgever) nog loopt en overgenomen is?

Als er sprake is van overgang van onderneming, geldt in principe gewoon je oude contract (maar met de nieuwe werkgever ipv de oude). Onder omstandigheden mag van je verwacht worden akkoord te gaan met een wijziging van die overeenkomst (je nieuwe contract). Of dat in dit geval van je kan worden verwacht kan ik op basis van deze gegevens niet beoordelen. Uiteraard hoort de contractswijziging in principe te worden doorgevoerd voordat je met de nieuwe werkzaamheden moet beginnen. Blijkbaar lukt dat niet tijdig op papier, maar mondeling of zelfs stilzwijgend kan zoiets ook. In feite lijkt de werkgever je hier mondeling een aanbod te hebben gedaan tot wijziging van de overeenkomst (de functieomschrijving), en het is dus denkbaar (afhankelijk van de omstandigheden) dat van jou, als goed werknemer, verwacht kan worden dat je met dit voorstel (mondeling) instemt.

Is er geen sprak van "overgang van onderneming", dan heb je in principe nog een arbeidsovereenkomst met de je oude werkgever. Het contract gaat dan alleen over op de nieuwe werkgever als je daarmee instemt. Doe je dat niet, dan zal je oude werkgever vermoedelijk een ontslagprocedure beginnen (want hij zal nu wel geen werk meer voor je hebben).

Quote:
- Wat als werknemer en nieuwe werkgever het in november niet eens (kunnen) worden over het nieuwe arbeidscontract (arbeidsvoorwaarden etc.)? Kan werkgever dan zeggen "je werkzaamheden vanaf 1 september waren al zoals er nu het contract staat en door de nieuwe / andere werkzaamheden te accepteren / uit te voeren ben je akkoord gegaan met de veranderingen. Het is dus take it or leave it". Heeft werknemer hierdoor dan nog recht op ontslagvergoeding / ww uitkering?

Ik denk dus inderdaad dat je dan met de wijziging van de functieomschrijving al akkoord bent gegaan. Dat wil niet zeggen dat je dan ook akkoord bent gegaan met eventuele andere wijzigingen, zeker niet als nu nog niet eens duidelijk is wat die wijzigingen zijn.

Als er sprake is van overgang van onderneming en je tekent in november niet, dan blijft je hudige arbeidsovereenkomst gelden, maar met de nieuwe werkgever en de gewijzigde functieomschrijving (zoals mondeling/stilzwijgend door jou aanvaard).

#4:  Auteur: BasHart BerichtGeplaatst: do 22 aug 2019 13:39
    —
Het betreft hier inderdaad een overgang van onderneming. Wij hebben als personeel het document “sociaal plan en reorganisatie” ontvangen. Het overgenomen onderdeel (de vestigingen) moeten ingepast worden in het bedrijf dat ons overgenomen heeft.

Bij ons waren er tientallen verschillende functies met elk hun eigen functieprofiel en bijbehorende werkzaamheden en salarissen. De nieuwe partij heeft slechts vijf functieprofielen (welke we ook toegestuurd hebben gekregen). Een aantal van de oude functies is “uitwisselbaar” gemaakt / bevonden met één van de vijf functieprofielen bij de nieuwe eigenaar. Is er geen passend werk voor iemand (functie niet uitwisselbaar) dan wordt het arbeidscontract ontbonden.

Overigens zijn de beide Ondernemingsraden zijn nog niet definitief akkoord met de gehele overname (er is nog wat “achter de komma werk”). Zo gaat veel personeel er in salaris op achteruit als zij akkoord gaan met de nieuwe functie en zijn ook de (secundaire) arbeidsvoorwaarden minder (denk aan onkostenvergoedingen, wachtdagen, 70% bij ziekte, vakantiedagen, enz.).

Vanaf 1 september gaan we op de vestiging werken volgens het “concept” van de nieuwe eigenaar. Dit betekent dus ook dat personeel met een functie die uitwisselbaar is ook de nieuwe werkzaamheden moet gaan verrichten. Het contract volgt ergens in november.

Vandaar ook mijn vraag: ben je / ga je door vanaf 1 september volgens de nieuwe richtlijnen te werken akkoord met wijziging van je functieomschrijving? Want er is nog geen (concept) contract aangereikt.Rechtenforum.nl -> Arbeidsrecht & Sociale zekerheidsrecht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl