Schoenen arrest
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Civiel recht

#1: Schoenen arrest Auteur: uitspraak BerichtGeplaatst: za 09 apr 2016 10:49
    —
Beste forum leden,


Ik zoek een arrest van zo rond 1950, het gaat om het volgende:
Na WOII was er in Nederland aan alles gebrek, ook aan schoenen. De overheid destijds heeft toen inkopers gestuurd naar allerlei landen om spullen voor Nederland op de kop te tikken.
Eén van deze inkopers in naar Engeland gegaan en heeft een partij schoenen ingekocht.
Toen deze werden geleverd bleek dat er uitsluitend rechter (of linker) schoenen in de zending zaten. Bij navraag bij de leverancier bleek dat het geen vergissing was, en dat er geen linker (of rechter) schoenen nog onderweg waren. De levering was conform de bestelling: alleen rechter schoenen.
Iedereen in rep en roer, en in alle staten, want het sprak toch vanzelf dat een heel paar schoenen, dus rechter + linker zouden moeten worden geleverd.
Je snapt het al: er kwam een procedure om de leverancier op z’n plicht te wijzen. Maar in tegenstelling tot wat men dacht, was het oordeel van de rechter (na een aantal procedures) dat de leverancier niets te verwijten was, en correct had gehandeld.
In dat oordeel sprak met name mee dat de inkoper ter zake kundig was, of had moeten zijn, zodat hij had moeten weten wat hij had besteld.

Nu mijn vraag (hè he`, eindelijk…): wie heeft dat arrest of weet waar ik het kan vinden?
Het is “standaard” kost voor studenten, in de trant van het hondje in de magnetron, het (oorspronkelijke) appel + ei arrest en de satellietschotel op een huurwoning.
Uiteraard heb ik zo goed mogelijk gezocht maar niet gevonden.
Wie helpt?
Groet,
Bert

#2: Re: Schoenen arrest Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: za 09 apr 2016 11:07
    —
uitspraak schreef:
Het is “standaard” kost voor studenten, in de trant van het hondje in de magnetron, het (oorspronkelijke) appel + ei arrest en de satellietschotel op een huurwoning.

Op de laatste na zijn dat geen standaardarresten. Aanklagen van de magnetronfabrikant omdat de handleiding niet vertelde dat je er geen dieren in kunt drogen is een urban legend (die niet in Nederland is ontstaan) en van een "appel + ei arrest" heb ik nog nooit gehoord.

Dus ik ben bang dat die schoenenzaak ook een broodjeaapverhaal is...

#3:  Auteur: uitspraak BerichtGeplaatst: za 09 apr 2016 11:32
    —
@ boni fides


Het appel + ei arrest komt uit de jaren ‘30: een winkel had in de etalage een heren kostuum opgesteld met als prijskaartje “voor een appel en een ei”.
Komt er een klant met een appel en een ei, en zegt: “geef mij dat pak maar”.
Nee, zegt de eigenaar, dat prijskaartje “voor een appel en een ei”, was maar een grapje, bedoeld om duidelijke te maken dat het pak erg voordelig is.
Maar de koper maakt er een zaak van, en wint! Dus het pak moest worden geleverd voor een appel en een ei.
Deze uitspraak wordt vaak bij MBO scholieren gebruikt om duidelijk te maken dat als er een prijs bij een product staat, deze prijs geldig is. Ook als er een vergissing in het spel is.
Als er bij een winkel een bepaalde prijs staat bij een product, moet dat voor die prijs worden verkocht. Uiteraard kan de winkelier daarna de prijs aanpassen.
Dit b.v. bij prijsverhogingen die nog niet op het prijskaartje bij het product zijn verwerkt.
Ik zou denken dat dit zo langzamerhand wel bij een ieder bekend was….

#4:  Auteur: Bronza BerichtGeplaatst: za 09 apr 2016 14:50
    —
uitspraak schreef:
@ boni fides


Het appel + ei arrest komt uit de jaren ‘30: een winkel had in de etalage een heren kostuum opgesteld met als prijskaartje “voor een appel en een ei”.
Komt er een klant met een appel en een ei, en zegt: “geef mij dat pak maar”.
Nee, zegt de eigenaar, dat prijskaartje “voor een appel en een ei”, was maar een grapje, bedoeld om duidelijke te maken dat het pak erg voordelig is.
Maar de koper maakt er een zaak van, en wint! Dus het pak moest worden geleverd voor een appel en een ei.
Deze uitspraak wordt vaak bij MBO scholieren gebruikt om duidelijk te maken dat als er een prijs bij een product staat, deze prijs geldig is. Ook als er een vergissing in het spel is.
Als er bij een winkel een bepaalde prijs staat bij een product, moet dat voor die prijs worden verkocht. Uiteraard kan de winkelier daarna de prijs aanpassen.
Dit b.v. bij prijsverhogingen die nog niet op het prijskaartje bij het product zijn verwerkt.
Ik zou denken dat dit zo langzamerhand wel bij een ieder bekend was….

Dat is niet helemaal correct. Wanneer een prijs erg afwijkt van de normale prijs van een product, dan moet je onder bepaalde omstandigheden navraag doen of de verkoper de prijs wel zo bedoeld heeft. Zoek maar eens op wilsvertrouwensleer.

#5:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: za 09 apr 2016 21:04
    —
uitspraak schreef:
Het appel + ei arrest komt uit de jaren ‘30: een winkel had in de etalage een heren kostuum opgesteld met als prijskaartje “voor een appel en een ei”.

Het echte verhaal:
Algemeen Handelsblad, 15 januari 1934 schreef:
VOOR „EEN APPEL EN EEN EI”

Een deken goedkoop gekocht.

In een der hoofdstraten van Gouda is sedert eenigen tijd een winkel gevestigd, zooals er tegenwoordig zoovele zijn: reclame-borden, die den geheelen voorgevel bedekken, eenigszins snorkende opschriften en chronische uitverkoop. Dezer dagen had de eigenaar van deze zaak weer eens een extra-reclame gemaakt: zijn mooiste waren had hij uitgestald en de prijzen waren ditmaal meer dan sensationeel. In zijn overdrijving ging hij zoover, dat hij een wollen deken in zijn uitstalkast aanbood „voor een appel en een ei". Ongelukkigerwijze verzuimde hij den eigeniijken prijs er bij te vermelden. En dit bracht een eenvoudig vrouwtje, dat zin voor humor paarde aan het vermogen om zich van den domme te houden, op een idee. Toen zij de etalage bewonderd had, haastte zij zich naar huis, om eenige minuten later den verbluften winkelier een appel en een ei In ruil voor de begeerde deken aan te bieden. En of de winkelier al beweerde, dat deze primitieve ruil geenszins zijn bedoeling was geweest, het vrouwtje hield voet bij stuk, dreigde zelfs met politie en advocaten, en het eind van het lied was, dat de zonderlinge koop gesloten werd.

Een wollen deken dus, en geen rechtszaak. Of ze het zou hebben gewonnen is maar de vraag; zeker als het om een product zou zijn gegaan dat de kosten van een rechtszaak waard was geweest.

Misschien een standaardvoorbeeld, maar geen standaardarrest.

Een variant:
De Telegraaf, 14 januari 1932 schreef:
VOOR EEN APPEL EN EEN EI.

(Van onzen correspondent ).

VLAARDINGEN, 13 Jan. — Een winkelier alhier begon dezer dagen zijn uitverkoop. Alie artikelen in de étalage waren geprijsd en bovendien ook nog van afzonderlijke opschriften voorzien b.v.: „Pak me mee, nu voor ƒ 4.50” en „Slechts enkele stuks van ƒ 1.25 nu voor ƒ 0.24.”
Op een lamp was de tekst aangebracht: „Nu voor een appel en een ei”. Niemand der vele kijkers en koopers scheen dit opschrift te begrijpen, ten minste 's avonds te elf uur hing het ding er nog, tot plotseling iemand het begreep. Hij ging vlug een appel en een ei koopen voor te zamen 10 cents en stormde hiermee den winkel binnen. Hij vroeg de lamp en toen de winkelier informeerde of hij dan een appel en een ei bij zich had, legde hij die op de toonbank neer. De lamp werd Ingepakt en meegegeven.


Voor wie zich zorgen maakt over de winkelier uit Gouda:
Algemeen Handelsblad, 20 januari 1934 schreef:
VOOR EEN APPEL EN EEN EI.

De eigenaar van den winkel te Gouda, die een wollen deken aanbood voor een appel en een ei, verzoekt ons te berichten, dat hij de deken aan de koopster spontaan heeft afgestaan, zoodat geen dwang op hem is uitgeoefend.Rechtenforum.nl -> Civiel recht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl