Wie is verantwoordelijk voor de naleving van verdragen?
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Internationaal en Europees recht

#1: Wie is verantwoordelijk voor de naleving van verdragen? Auteur: Rinustinus1234 BerichtGeplaatst: wo 18 mrt 2015 16:40
    —
Beste allemaal,

Ik heb een vraag waar ik niet uit kom, ik hoop dat jullie mij nieuwe invalshoeken kunnen bieden.

In veel verdragen zoals bijvoorbeeld het EVRM of het IVBPR wordt gesproken over Staten of Verdragspartijen. Ik vraag me echter af wie in Nederland verantwoordelijk is voor het uitvoeren van bepaalde mensenrechten die in dergelijke verdragen zijn opgenomen. Is dat een minister, het kabinet etc?

Ik hoor graag jullie inzichten!

#2:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: za 21 mrt 2015 2:48
    —
Mensenrechten worden doorgaans niet "uitgevoerd".

De Staat dient zich jegens de andere verdragspartijen te houden aan verdragen waarbij hij partij is.

Een verdragsrechtelijk overeengekomen mensenrecht levert verschillende verplichtingen op. Zo zal de wetgever er rekening mee moeten houden, maar kan/moet ook de nationale rechter eraan toetsen (art. 93/94 Gw). Maar op het niveau van het internationale publieksrecht is het altijd "de Staat" die zijn verdragsverplichtingen moet nakomen.

Dat mensenrechten niet worden "uitgevoerd" klopt trouwens niet helemaal. Wel geldt dat mensenrechten in de eerste plaats "negatieve verplichtingen" opleveren voor de Staat: het is de Staat verboden om er inbreuk op te maken. De Staat mag bijvoorbeeld demonstraties niet zomaar verbieden, mag geen onderscheid maken op huidskleur, mag geen eisen stellen aan de godsdienst die je belijdt, mag niet te diep ingrijpen in je persoonlijke levenssfeer, etc.

Maar daarnaast leveren de meeste mensenrechten ook "positieve verplichtingen" op. Het recht op een eerlijk proces verplicht de Staat bijvoorbeeld om een goed rechtssysteem op touw te zetten en in stand te houden.

Wil je weten hoe ver ieder artikel van het EVRM precies reikt dan zul je de jurisprudentie van het EHRM moeten bestuderen. Daarin kun je bijv. criteria vinden aan de hand waarvan wordt bepaald of handelingen van bepaalde organen moeten worden toegerekend aan "de Staat".Rechtenforum.nl -> Internationaal en Europees recht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl