Contract met de staat opzeggen.
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Rechtsfilosofie en rechtstheorie

#1: Contract met de staat opzeggen. Auteur: Aservire BerichtGeplaatst: di 09 dec 2008 12:27
    —
Het is natuurlijk vlees aanbieden op een vegetariese Campus: het opzeggen van het contract met de staat.

Via http://zaplog.nl/zaplog/article/beste_bea/

Beste Bea,

Ik ben ten einde raad. Op de een of andere manier schijnt het onmogelijk te zijn om een naar mijn mening relatief simpele handeling te verrichten. Wat ik ook verzin, waar ik ook aanklop, overal loop ik tegen muren van onbegrip en tegenwerking aan. Werkelijk onbegrijpelijk, mijns inziens. Ik heb namelijk het volgende eenvoudige verzoek:

Ik wil graag mijn abonnement op het nederlands staatsburgerschap opzeggen. Na ruim dertig jaar lid geweest te zijn van uw vereniging ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niets meer met deze club te maken wil hebben. Terugkijkend op bovengenoemde periode kan ik slechts concluderen dat mijn abonnementsgeld verbrast is aan diensten en goederen die mijn bestaan zogenaamd ten goede zouden komen. Weeg ik alle plussen en minnen van mijn lidmaatschap af, dan kom ik door het ontbreken van plussen op een bedroevend negatief eindresultaat uit. En aangezien ik mijzelf als relatief weldenkend individu beschouw, kan de conclusie er maar eentje zijn: overboord met dat belachelijke abonnement.

Nu heb ik deze stelling voorgelegd aan enkele medewerkers van uw vereniging. Tot mijn grote verbazing blijkt dat ik mijn abonnement helemaal niet beëindigen! Een van uw medewerkers wist het zelfs nog wat erger te maken: als ik niet aan mijn abonnementsgeld voldoe, dan zal ik binnen niet al te lange tijd onaangenaam worden verrast door wat andere medewerkers van uw clubje. Die mij dat abonnementsgeld dan alsnog, op waarschijnlijk gewelddadige wijze, afhandig zullen maken.

Hier ben ik toch wel enigszins van geschrokken. Als ik bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar een verzekering afsluit en deze verzekeraar maakt er het spreekwoordelijke potje van, dan verwacht ik niet dat ik gedwongen word mijn abonnement te behouden. En al helemaal niet dat die verzekeraar mij bij weigering thuis komt bezoeken en met hardhandige hand alsnog beslag weet te leggen op mijn bescheiden bezittingen.

Lacherig reageren op de reactie van uw medewerkers had helaas niet het beoogde resultaat: er ontstond al vrij snel een wat geïrriteerde sfeer en de wijd opengesperde, met bloed doorlopen ogen stelden mij zeker niet gerust. Dus ben ik snel op zoek gegaan naar andere manieren om toch maar zo spoedig mogelijk van dit onvrijwillige abonnement af te komen. Zoals deze noodkreet waarschijnlijk wel duidelijk maakt, is dat mij tot op de dag van vandaag nog niet gelukt.

Ik wil dus graag van dit sociale contract af en dan wel graag in levende en vrije vorm. Toen ik vol goede hoop en levenslust mijn moeder verliet, heb ik niemand mogen ontvangen die mij dit contract heeft voorgelegd. Ook mijn ouders is vantevoren niets gevraagd. Ik moet dus concluderen dat ik zonder mijn weten en bijzijn een contract heb afgesloten waar ik op geen enkele manier onderuit kan. Hoewel ik commercieel-technisch een buiging moet maken voor uw marktstrategie –een gemiddeld bedrijf zou hier een moord voor doen- moet ik hier toch ernstig mijn vraagtekens bij zetten.

Het feit dat iedereen stilzwijgend zijn of haar abonnement maandelijks verlengt, wil absoluut niet goedpraten dat uw vereniging door uw voorouders met geweld aan onze voorouders – en dus ons- is opgedrongen. Dat (en de huidige prestaties van uw genootschap) met de mantel der liefde bedekken is uiteraard een optie, maar voelt toch een beetje als een dochter die haar vader een leven lang van incest en mishandeling blijft vergeven. Is mogelijk uiteraard, maar ik krijg niet het idee dat dat het psychisch of sociaal welzijn van deze dochter ten goede zal komen. Een beetje de wereld op zijn kop, vindt u niet?

Maar verdomd, uw vereniging lijkt te bestaan bij de gratie van deze omgekeerde wereld. Uw abonnement is niet vrijwillig. Er is geen mogelijkheid tot opzeggen van dit wurgcontract. Uw vereniging kan zonder problemen ingrijpende beslissingen nemen zonder echt ledenoverleg. De contributie verhogen heeft uw club verheven tot een bijna heilige doelstelling. Mochten uw leden het hiermee oneens zijn dan hebben zij hele dikke pech. En bij tegenwerking krijgt men de belofte om een van uw speciaal ingerichte clubhuizen voor langere tijd verplicht te mogen bezoeken.

Ik kan mij sowieso niet vinden in uw opvattingen wat betreft het handhaven van orde en macht maar zelfs als ik mij probeer te verplaatsen in uw gedachtenkronkels, dan nog kom ik niet tot een bevredigend resultaat. Het betalen van abonnementsgeld heeft absoluut niet het beoogde resultaat en leidt in ongeveer alle gevallen juist tot een vermindering van de kwaliteit van de door u geleverde “diensten”. Daarbij gebruikt u ons abonnementsgeld ook nog eens voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Een van deze zaken is oorlog of het participeren in oorlogen die door andere verenigingen opgezet zijn.

Alleen het woord oorlog of een nauw gerelateerde term als geweld maken mij al fysiek onpasselijk. Ik wens niets maar dan ook niets met dit hele fenomeen te maken te hebben. Maar uw vereniging denkt daar blijkbaar heel anders over en volgt laf de op lucht gebaseerde ideologie van andere clubjes om bepaalde landen binnen te vallen en de mensen daar te vermoorden of wederom aan uw onvrijwillige lidmaatschap te onderwerpen. Met mijn abonnementsgeld.

Ik wens op geen enkele manier bij te dragen aan een systeem van politieke partijen waarbij slechts een flinterdunne schijn van inspraak wordt opgehouden. Het stemmen op bepaalde heerschappen die bepaalde subclubs binnen uw grote club bezetten, is mijns inziens een wanstaltige vorm van het in stand houden van moderne slavernij. De illusie dat uw leden ook maar enige inspraak hebben, al wordt deze door bijna alle leden van uw vereniging zonder al te aanwezige revolutionaire acties domweg geslikt, is gebaseerd op niets. Iedereen met enig historisch besef ziet dat uw vereniging geen enkele vooruitgang heeft geboekt en dat positieve verworvenheden die tegenwoordig aan uw vereniging worden toegeschreven, allemaal afkomstig zijn van burgers met progressieve gedachten betreffende het welzijn van de hele soort. Zaken als universeel stemrecht waarmee u tegenwoordig zo dweept zijn zwaar bevochten door de burgers en pas na lange tijd heeft uw vereniging met veel morren besloten deze eisen in te willigen. En eigenlijk werkte het uiteindelijk nog in uw voordeel ook. Een “tevreden” lid is tenslotte een veel productiever lid, niet?

De laatste paar jaren zijn vertegenwoordigers van uw vereniging nog een stapje verder gegaan wat betreft het onderdrukken van haar leden. Ik wil daar even op wijzen omdat het van een vrij stuitende houding richting deze leden getuigt. Waren wij voorheen nog enigszins gewaardeerde leden voor het abonnementsgeld dat wij opbrachten, tegenwoordig houdt uw club die schijn ook niet meer op: wij burgers zijn allemaal mogelijke terroristen en dienen daarom nog verder in onze vrijheden en verworvenheden beperkt te worden. Wederom de wereld op zijn kop. Een guitige documentaire van niet al te lang geleden wist het mooi te zeggen: er sterven per jaar meer mensen aan een pinda-allergie dan aan terrorisme. In hoeverre dit daadwerkelijk klopt dient natuurlijk bezien te worden maar het geeft wel een indicatie van de ernst van het zogenaamde probleem.

Aangezien u het waarschijnlijk druk heeft met het beramen van meer beperkende maatregelen tijdens het vieren van Bilderbergeresque vakantietochtjes, zal ik niet verder uitwijden betreffende het falen van uw vereniging. Ik ben zelfs bereid de recente monsterlijke afgang betreffende uw clubs “ingrijpen” in de financiële crisis niet verder aan te stippen. Om dus terug te komen op de kern van mijn verhaal: ik wil van mijn abonnement af. Ik heb de door uw club opgelegde voorzieningen niet nodig; die regel ik zelf wel. Dan kan het waarschijnlijk nog een stuk goedkoper en kwalitatief beter ook.

Ter verduidelijking zomaar een voorbeeld: toen bleek dat mijn oma enige tijd geleden na een onfortuinlijke val compleet verwaarloosd werd in het ziekenhuis, hebben wij als haar familie aan de bel getrokken. De mensen daar konden er niets aan doen, dat bleek al snel. Beperkte mankracht en degelijke. Het had weer eens te maken met uw vereniging. Vervolgens hebben mijn familieleden en ik besloten haar verzorging op ons te nemen maar dat hadden natuurlijk al veel eerder kunnen doen. Had heel veel ellende en weggegooid geld – zorg die nooit verleend is maar waar wel contributie voor betaald is- gescheeld.

Wat betreft aspecten als educatie kan ik kort zijn: ik schaam mij diep voor het onderwijs dat ik heb ontvangen. Volledige aspecten van onze geschiedenis zijn zwaar verkracht of simpelweg verzwegen omdat ze waarschijnlijk niet al te best in de verenigingsannalen naar voren zouden komen. Tijdens economieles is mij nooit verteld wat een belachelijke constructie ons financiële systeem eigenlijk wel niet is. Kleinigheidjes als “ons geld vertegenwoordigt geen waarde maar schuld” zijn van die juweeltjes waar een heldere scholier best wat mee kan. Dat ik dat soort dingen uiteindelijk zelf moet uitvinden onderschrijft wederom mijn punt: stik maar in jullie verenigingspropaganda, ik zoek het zelf wel uit. Ik zal uw vereniging nooit gaan versterken met extra leden - dat kan ik mijn geweten echt niet aandoen - maar mocht ik theoretisch gesproken nazaten voortbrengen, dan zou ik het niet over mijn hart kunnen krijgen hen naar uw herprogrammeringscursussen te sturen. Oh wacht, leerplicht. Dat zou dan weer dwang worden naar ik aanneem?

Als u uw organisatie zou willen verdedigen door het aandragen van argumenten betreffende, ik noem maar wat, mijn gebruik van uw wegennet, dan kan ik daar kort en bondig over zijn. Stuurt u mij aan het eind van elk jaar maar een factuur met daarop duidelijk aangegeven welke kosten er precies gemaakt zijn. Dan betaal ik braaf mijn deel. Zo werken die dingen tenslotte in een volwassen maatschappij als de onze.U verricht vrijwillig een dienst voor mij, ik betaal u vrijwillig het daarvoor verschuldigde bedrag. Lijkt me een eerlijke zaak. Bovendien mag u bovenstaande verrekenmethode voor al uw “diensten” toepassen, voor zover ik daar op geen andere manier aan kan komen.

Kortom beste Bea, ik zou graag vernemen hoe ik mijn abonnement zo spoedig mogelijk kan beëindigen. Liever vandaag dan morgen. Ik wens de rest van mijn leven door te brengen in een staat van relatieve mentale rust en wil niet continu verplicht en overbodig geconfronteerd worden met een compleet verziekt systeem. Heeft uw vereniging geen last van nog een extra lid, heb ik geen last van uw clubje en haar fundamentalistische aanhangers. Lijkt me een eerlijke deal.

Ik hoop spoedig iets van u te horen.

Met vriendelijke groeten,

Een bezorgde Chielosos.

p.s.: Als ik u beledigd heb door u af en toe met uw voornaam aan te spreken; dat is er helaas helemaal ingesleten. Mijn excuses. Ik heb de vervelende neiging om personen met wie ik sexuele omgang heb (cq. door wie ik genaaid word) bij hun voornaam te noemen. Dan weet u dat.
tellafriend eKudos NUjij MSN Reporter GeenRedactie icon

#2:  Auteur: tikSimone BerichtGeplaatst: di 09 dec 2008 20:51
    —
Mr. Green

De PS mag er wat mij betreft af, maar goed, het is jouw brief en ik ben zeer benieuwd wat voor reactie je krijgt.

#3:  Auteur: lawyer BerichtGeplaatst: di 09 dec 2008 23:53
    —
Door de nationaliteit van een andere staat te aanvaarden, verliest men het Nederlanderschap.

Alleen het Nederlanderschap verliezen zonder een nieuwe nationaliteit te verkrijgen maakt je statenloos, en dat is niet een situatie waarin iemand graag zou moeten willen verkeren.

#4:  Auteur: Aservire BerichtGeplaatst: za 25 apr 2009 11:10
    —
@lawyer

Iedereen is voor de wet gelijk.
Als een groep mensen op het grondgebied van Nederland een bestuur heeft ingevoerd. (met geweld. En de burgers op dat grondgebied hebben geen instemming gegeven om hen zelfbeschikkingsrecht af te staan aan zoiets als een overheid) dan kan ik natuurlijk ook mijn bestuur op dit grondgebied invoeren.(Iedereen is voor de wet gelijk.)

Dat die groep mensen, papiertjes verkoopt waarop staat dat je je bij hen bestuur hebt laten registreren is een daad welke verricht is door je ouders. Je was toen kind en hebt geen instemming gegeven aan die registratie, je hebt zelfs geen insteming gegeven aan je namen.

Echter als je je weigert te laten registreren bij dat bestuur en op het grondgebied van Nederland geboren bent, heb je nog steeds gelijke rechten ten aanzien van dat bestuur.
Statenloos is gewoon, je hebt je niet laten registreren bij een bestuur op een grondgebied. That's it.

Dus als statenloos kun je gewoon je geboorterecht uitvoeren en op dfat grondgebied wonen. Aangezien je geen registratie en geen overeenkomst met die groep mensen hebt die een bestuur op dat grondgebied hebben ingevoerd heb je ook niet van doen met hen regels.

Dus die groep mensen van een overheid kan je geen gelden meer afnemen (en we noemen het belastingen).

Tot zover even.

#5:  Auteur: rn BerichtGeplaatst: ma 11 mei 2009 14:08
    —
tja, als je Nederland dan toch als een vereniging ziet...
Als je je abonnement bij de ijsbaan opzegt, hoef je daar niet meer te komen.
Als je geen lid meer wil zijn van de voetbalvereniging, heb je niets meer te zoeken op het voetbalveld, waar de rest wel voor betaald.

Als je het sociaal contract met Nederland op wil zeggen?...... vul maar in.

#6:  Auteur: Aservire BerichtGeplaatst: ma 11 mei 2009 15:38
    —
Nederland een vereniging ?
Dan is Nederland de enigste vereniging die zijn leden werft onder bedreiging.

Ouders welke hen kind weigeren te registreren bij die vereniging krijgen van die zelfde overheid de kinderbescherming op hen dak vanwege vermeende illigaliteit.

Mensen die weigeren de contributie (belastingen) bij die vereniging te betalen worden gewapenderhand van hen eigendommen beroofd. Vroeger gebeurde dat met de ridders en de koningen evenzo bij de burger en boeren bevolking (daarom vieren we nu koninginne dag....)

Omdat een maatschappij zichzelf tot eigenaar van Nederland heeft uitgeroepen, hen eigen wetten heeft opgesteld en jij denkt je aan hen wetten te moeten houden geeft hen nog niet het eigendomsrecht op dit grondgebied welke Nederland heet.

Als ik kies om bij Appiehijn mijn boodschappen te doen is dat mijn keuze. Je hebt ook mensen die een contract met appie hebben afgesloten. Echter die contractsovereenkomst gelt niet voor degene die daar wat komt kopen.

Als een overheid op dit grondgebied wegen wenst aan te leggen, verzoekt de gebruiker om de verbruiksvergoeding. Als een overheid op dit grondgebied naar anderen landen wenst te gaan om deze van het grondstoffen te beroven (Irak Afghanistan) en daar gewapende burgers voor inzet, dan zal ik geen behoefte hebben om daar aan mee te betalen.

Zelfs voor jouw wet is iedereen gelijk.
Dus jouw overheid heeft geen meer rechten als een ieder die op dit grondgebied geboren is.

#7:  Auteur: rn BerichtGeplaatst: ma 11 mei 2009 16:13
    —
Als eerste een, hoewel ik het er absoluut niet mee eens ben, interessante stelling die u heeft gedropt. Lijkt op het vorige topic van u. Helaas, u lijkt wat argumenten betreft nergens voor discussie open te staan en draait wel erg in uw eigen kringetje rond.

- Wat uw voorbeelden wat kinderen betreft -->
De staat gaat mijns inziens nog steeds er van uit dat een individu zelf beslissingen moet kunnen nemen en dat het individu voorop staat. Helaas komt het te vaak voor dat mensen niet voor hun eigen kinderen kunnen of willen zorgen. Hierbij heb ik het niet eens over een andere levensstijl, maar wel over het onthouden van de eerste levensbehoeften danwel het gruwelijk misbruiken/mishandelen van kinderen. Zonder het contract waar u zich zo nodeloos tegen verzet , zijn deze kinderen per definitie de dupe omdat controle en sancties tegenover deze ouders niet mogelijk is in een anarchistisch bestel.

- wij leven nu eenmaal in een staat met 16 miljoen individuen. Ook ik zou liefst de hele dag doen waar ik zin in heb. Ik zou ook liever niets betalen en mijn eigen regels maken. Echter, elk wel denkend mens die enigzins de geschiedenisboekjes heeft geleerd op de (door de staat verplichte school), weet dat alle levensvormen zonder enige vorm van bestuur gedoemd zijn te mislukken, ruimtegebrek, jaloezie en dergelijke zullen parten spelen.

#8:  Auteur: Aservire BerichtGeplaatst: ma 11 mei 2009 16:46
    —
Als eerste een, hoewel ik het er absoluut niet mee eens ben, interessante stelling die u heeft gedropt. Lijkt op het vorige topic van u. Helaas, u lijkt wat argumenten betreft nergens voor discussie open te staan en draait wel erg in uw eigen kringetje rond.
==> Blijf op de bal spelen

- Wat uw voorbeelden wat kinderen betreft -->
De staat gaat mijns inziens nog steeds er van uit dat een individu zelf beslissingen moet kunnen nemen en dat het individu voorop staat.
==> Pensioen ? Gedwongen.
Scholing van kinderen ==> gedwongen
Kleur van uw woning ==> gedwongen
Mee betalen aan VOC handelingen in Irak ? ==> gedwongen
Het zelfbeschikkingsrecht zelf invullen ? ==> gedwongen afgestaan aan een vertegenwoordiger.

Helaas zijn zien veel inwoners op het grondgebied (welke wij kennen als Nederland) niet meer in dat Vrijheid inhoudt dat je je mede mens de vrijheid gunt om zijn keuze's te mogen maken.

Helaas komt het te vaak voor dat mensen niet voor hun eigen kinderen kunnen of willen zorgen. Hierbij heb ik het niet eens over een andere levensstijl, maar wel over het onthouden van de eerste levensbehoeften danwel het gruwelijk misbruiken/mishandelen van kinderen. Zonder het contract waar u zich zo nodeloos tegen verzet , zijn deze kinderen per definitie de dupe omdat controle en sancties tegenover deze ouders niet mogelijk is in een anarchistisch bestel.
==> Wetten kunnen geen kindermishandeling voorkomen. Ergo uw maatschappij heeft een Jeugdzorg voor kinderen ingesteld. Bij de ingang diagnostiseren daar sociaalwerkers uw kind voor medische AWBZ hulp. Is dat beter ?
Ouders zijn vooral heel erg begaan met hen kinderen. Wensen hen zelf op te voeden echter de ouders worden gedwongen om beiden te werken, hen kinderen op te laten voeden door de staat.
Google eens naar JJI's en de verkrachtingen door ambtenaren van kinderen.
De gedachte leeft klaarblijkelijk dat mensen die een overheid vorm geven vrijgesteld zijn van haat, angst , machtbehoeftes enz enz. Nee overheidsmedewerkers blinken waarschijnlijk juist uit door hen behoefte aan macht en dwang. Anders waren ze wel rustig hen eigen tuintje aan het wieden gegaan.

- wij leven nu eenmaal in een staat met 16 miljoen individuen. Ook ik zou liefst de hele dag doen waar ik zin in heb. Ik zou ook liever niets betalen en mijn eigen regels maken. Echter, elk wel denkend mens die enigzins de geschiedenisboekjes heeft geleerd op de (door de staat verplichte school), weet dat alle levensvormen zonder enige vorm van bestuur gedoemd zijn te mislukken, ruimtegebrek, jaloezie en dergelijke zullen parten spelen..
==> We hebben een overheid nodig gehad om Irak binnen te kunnen vallen met tot op heden circa 1 miljoen vermoordde burgers. Vind u dit een succes ?
We hebben een kerk overheid nodig gehad om miljoenen ongelovigen uit te kunnen moorden. Vindt u dat een succes ?
Staats scholen zijn rond 1905 in het leven geroepen om zo de fabrieksbaronnen goedkope en goed volgzame arbeiders te leveren die stil konden zitten en braaf uitvoerden wat hen opgedragen werd. De boeren bevolking was te zelfstandig.
We hebben koningen nodig gehad om land van de boeren te roven, hen dochters te verkrachten en hen pacht te laten betalen. En we noemden hen edelen, vind u dat een succes ?

Wat ik uit de staats geschiedenis boekjes heb opgestoken is oorlog , oorlog en oorlogen opgestart door staten. Nimmer door burgers.
We lezen niet dat er in the USA eerst 14 miljoen Indianen vermoord werden voordat het het land of the free werd......

Bestuur is per definitie een aanslag op het 8 EVRM artikel.
Laten we eerst beginnen met een Bestuur met instemming.
Laten we eerst eens beginnen met iedere inwoner van Nederland zijn eigen stukje grond (claim) te geven. Immers wij de mens zijn ook de natuur. En het terugdringen van het vrijwoongenot is uitsluitend bedoeld om schaarste te kweken en de prijs op te drijven.
Willen inwoners gezamenlijk een weg aanleggen ? Prima gebruikers kunnen daar een vergoeding voor betalen.

Enz enz, besteren met instemming is vele malen beter te verkopen dan besturen onder dwang.


Laatst aangepast door Aservire op ma 11 mei 2009 17:19, in totaal 1 keer bewerkt

#9:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: ma 11 mei 2009 16:59
    —
Zoals altijd speelt hier het fundamentele misverstand dat de werkelijkheid zich in alle opzichten zou buigen naar de contractgedachte.

De enige functie van de contractgedachte is dat het, voor wie daar ontvankelijk voor is, kan dienen als een verklaring en/of rechtvaardiging voor de de facto macht die de overheid heeft.

Aservire kan blijkbaar de contractgedachte niet accepteren als een bevredigende verklaring van de overheidsmacht. Op dat punt zal ik hem ook niet proberen tegen te spreken. Het verwerpen van een verklaring en/of rechtvaardiging van een feitelijke situatie verandert echter niets aan die feitelijke situatie.

De feitelijke situatie is dat de overheid de inwoners van Nederland dwingt tot het betalen van belasting in overeenstemming met de verschillende belastingwetten. Wat je ook mag vinden van de contractgedachte of andere theorieën, aan die feitelijke situatie verandert dat niets.

#10:  Auteur: rn BerichtGeplaatst: ma 11 mei 2009 17:16
    —
Er van uitgaande dat wij in het hier en nu leven heeft het geen zin om over de jaren 1700 te praten. We zijn Nu en met 16 miljoen mensen in dit landje. Dat heeft de consequentie dat je met elkaar moet leven
En tja, als iedereen dan boer zou zijn die voor zichzelf zou werken:
- is er te weinig land om iedereen zelf alles en met voldoende varieteit te kunnen produceren
- is er niemand om wegen aan te leggen
- is er niemand die vervoersmiddelen maakt, zelfs die zijn nodig

Er mag geen ruilhandel plaats gaan vinden, want dan willen mensen er altijd beter van worden; de mens (u misschien daargelaten) is van nature een egoistisch wezen. De mens wil overleven en beter zijn. Kijk naar dieren, daar is het niet anders.
Mensen worden jaloers. Zelfs als we nu allen besluiten volgens uw gedachtengoed te gaan leven, als we dat allemaal netjes afspreken, dan is het binnen de kortste keren oorlog. Oorlog door burgers. Eerst pakt het burgertje een beetje land daar, dan daar en dan daar. Zo bouwt hij zijn eigen staatje. Het burgertje wordt baasje, het baasje heeft mensen nodig die voor hem werken en voila, we komen weer bij het sociaal contract uit. En natuurlijk, er blijven mensen die het er niet mee eens zijn. Maar ook mensen die er juist wel graag deel van uit willen maken, om uiteenlopende redenen. En dan is het zo als altijd, de sterkste wint. En blijkbaar zijn er meer mensen die heil zien in een socaal contract dan mensen die zonder willen. Thats life. Als u het er niet mee eens bent, zal het lastig worden.
Deze discussie blijft dan ook een gebed zonder eeinde.

Maar, omdat ik het wel een interessante topic vind....
Er vanuitgaande dat wij met dit mensenaantal op een nieuwe aardkloot zouden komen, zonder uw voorbeelden van irak, olie, etc. Hoe zou u zelf de wereld zien, rekening houdend met de aard van de mens, met haar behoeftes en haar eigenaardigheden. Hoe denkt u (op reeele wijze) deze massa mensen zo te handelen dat ze allemaal in vrede leven naar uw maatstaf?

#11:  Auteur: Aservire BerichtGeplaatst: ma 11 mei 2009 17:43
    —
Er van uitgaande dat wij in het hier en nu leven heeft het geen zin om over de jaren 1700 te praten. We zijn Nu en met 16 miljoen mensen in dit landje. Dat heeft de consequentie dat je met elkaar moet leven
En tja, als iedereen dan boer zou zijn die voor zichzelf zou werken:
- is er te weinig land om iedereen zelf alles en met voldoende varieteit te kunnen produceren
- is er niemand om wegen aan te leggen
- is er niemand die vervoersmiddelen maakt, zelfs die zijn nodig
==> Mmmm je ziet de problemen gecreert door een overheid en dat is het start punt voor verandering ? Als ik het opp. van Nl door het aantal inwoners deel kom ik zo uit op 2.6 km2 per inwoner.
Zie je dat al jouw "Is er " stellingen uitgaan van angst en fantasie zonder dat ditde praktijk is gebleken ? (No Offence)
Als jij die mens bent die een vervoersmiddel wenst maak je die toch zelf ?

Er mag geen ruilhandel plaats gaan vinden, want dan willen mensen er altijd beter van worden; de mens (u misschien daargelaten) is van nature een egoistisch wezen. De mens wil overleven en beter zijn. Kijk naar dieren, daar is het niet anders.
==> Mensen zijn geen dieren. Wel heeft u wederom de behoefte om te sturen. Vrijheid houdt in dat er ruilhandel mag zijn Wat is er verkeerd aan het beter krijgen ?
We zien nu juist bestuurders die oorlog verkopen omdat ze Particulieren soldaten via hen bedrijf verhuren, of aandelen hebben in wapen fabrieken..


Mensen worden jaloers. Zelfs als we nu allen besluiten volgens uw gedachtengoed te gaan leven, als we dat allemaal netjes afspreken, dan is het binnen de kortste keren oorlog.
==> En u wilt bestuurd worden door juist die mensen met die eigenschappen ? Mensen met macht zijn uit op meer macht. Dat soort mensen zitten in het bestuur. Burgers zonder behoefte aan macht gaan rustig thuis hen tuin wieden of gaan lekker zeilen.

Oorlog door burgers. Eerst pakt het burgertje een beetje land daar, dan daar en dan daar. Zo bouwt hij zijn eigen staatje. Het burgertje wordt baasje, het baasje heeft mensen nodig die voor hem werken en voila, we komen weer bij het sociaal contract uit. En natuurlijk, er blijven mensen die het er niet mee eens zijn. Maar ook mensen die er juist wel graag deel van uit willen maken, om uiteenlopende redenen. En dan is het zo als altijd, de sterkste wint. En blijkbaar zijn er meer mensen die heil zien in een socaal contract dan mensen die zonder willen. Thats life. Als u het er niet mee eens bent, zal het lastig worden.
==> En dat is een feitelijke onjuiste stelling. Er is nimmer op het grondgebied een referendum geweest of en welk contract men aan wilde gaan. Wat we in de Westerse wereld zagen gebeuren is dat er overal democratie moest worden gesticht. Sommigen gingen zelfs geloven dat democratie en vrijheid hetzelfde was. Democratie is belangrijk omdat de mensen behoefte aan macht al snel inzagen dat je tijdens de verkiezingen de mensen gouden bergen kon beloven en als je eenmaal de macht had, hen geld legaal volgens jouw wetten kon stelen. Na 4 jaar kozen de mensen de andere democratische partij die hetzelfde spel opnieuw toepaste.
Ik denk aan andere levensvormen zoals de Indianen, de stammen in de wouden het zijn groepen van mensen die heel goed zonder overheid leven.

Maar, omdat ik het wel een interessante topic vind....
Er vanuitgaande dat wij met dit mensenaantal op een nieuwe aardkloot zouden komen, zonder uw voorbeelden van irak, olie, etc. Hoe zou u zelf de wereld zien, rekening houdend met de aard van de mens, met haar behoeftes en haar eigenaardigheden. Hoe denkt u (op reeele wijze) deze massa mensen zo te handelen dat ze allemaal in vrede leven naar uw maatstaf?
==>Woorden zoals vrede heb ik niet gebruikt. Ik heb het over gedwongen bestuur en afgenomen vrijheid.
Mmmmm een land welke uitsluitend mensen wetten kent zoals bijv. de Tien geboden (was: een IVBPR) zou een goed begin zijn.

#12:  Auteur: DENNIS79 BerichtGeplaatst: ma 11 mei 2009 23:51
    —
Aservire schreef:
Woorden zoals vrede heb ik niet gebruikt. Ik heb het over gedwongen bestuur en afgenomen vrijheid.
Mmmmm een land welke uitsluitend mensen wetten kent zoals bijv. de Tien geboden (was: een IVBPR) zou een goed begin zijn.


Het bestaan van wetten alleen is niet voldoende. Wat is een wet waard zonder een instantie die de wet handhaaft? We mogen inmiddels allemaal wel veronderstellen dat de hand van god alleen in het voetbal ingrijpende wendingen van het lot kan bewerkstelligen. Ergo, een land met de tien geboden als wetten, maar geen geregeld bestuur, heeft geen enkel nut. Anarchie zal het resultaat zijn; oog om oog, tand om tand! Het recht van de sterkste zal gelden.

Aservire schreef:

Als jij die mens bent die een vervoersmiddel wenst maak je die toch zelf?


Niet alleen ik, maar vermoedelijk velen zouden graag een vervoersmiddel wensen, of althans niet meer zonder kunnen. Ik ben zelf vrij aardig in adviseren op juridisch gebied, maar kom amper verder dan het oppompen van een band voor wat betreft het maken van vervoersmiddelen.

Ik heb derhalve iemand nodig die voor mij een vervoersmiddel vervaardigt. Echter wie krijg ik zo gek om zonder enige effectieve bescherming van buitenaf een kostbaar product te vervaardigen? De bescherming tegen de diefstal van (intellectuele) eigendommen zal voor rekening komen van de gebruiker. Effectieve bescherming tegen inbreuk op intellectueel eigendom, zonder een georganiseerd bestuur is echter naar mijn mening ondenkbaar. De incentive om vervolgens vernieuwende producten te verzinnen en te fabriceren zal er vele malen minder zijn.

Nu wil ik niet betogen dat ik tegen het adagium "de gebruiker betaalt" ben, maar ik ben er vooral tegen dat in jouw wereld de brutale sterkste het heft in eigen handen neemt. Op het moment dat jij lekker belastingvrij aan het zeilen bent, wordt de fabrikant van jouw jacht bruut overvallen, zonder dat er iemand (politie) is die hem te hulp komt schieten.

Aservire schreef:
Als u uw organisatie zou willen verdedigen door het aandragen van argumenten betreffende, ik noem maar wat, mijn gebruik van uw wegennet, dan kan ik daar kort en bondig over zijn. Stuurt u mij aan het eind van elk jaar maar een factuur met daarop duidelijk aangegeven welke kosten er precies gemaakt zijn. Dan betaal ik braaf mijn deel. Zo werken die dingen tenslotte in een volwassen maatschappij als de onze.U verricht vrijwillig een dienst voor mij, ik betaal u vrijwillig het daarvoor verschuldigde bedrag. Lijkt me een eerlijke zaak. Bovendien mag u bovenstaande verrekenmethode voor al uw “diensten” toepassen, voor zover ik daar op geen andere manier aan kan komen.


Deze passage vind ik op z'n zachtst gezegd ook vreemd. Om de vergelijking te trekken tussen een abonnement op een weekblad of de sportschool naar het abonnement dat u wenst op te zeggen, het volgende.

Gaat u voor een enkel bezoek naar de sportschool of koopt u een los tijdschrift in de winkel, dan betaalt u daar meer voor dan de abonnementhouder. U denkt dat u slechts de daadwerkelijke kosten dient te betalen, en lijkt het vermoeden uit te spreken dat die kosten dan beduidend lager uitvallen dan wat u nu betaalt.

Echter die daadwerkelijke kosten voor het enkelvoudige gebruik liggen beduidend hoger dan de kosten voor het abonnement. Achteraf betalen is er bovendien ook niet bij... Als u wilt gebruiken, zult u eerst moeten betalen. Doet u dat niet, dan zorgen de eigenaren er -desnoods met harde hand- wel voor dat u niet tot gebruik over kunt gaan. Vrijwillige dienst en vrijwillige betaling is er dan niet bij! Anarchie.. dus: Betalen of bloeden!!

Voor wat betreft het gebruik van "ons" wegennetwerk zult u wellicht blij worden van het initiatief tot het hanteren van tolbetalingen. Wordt er echter voor alle diensten een "gebruiker betaalt"-achtige constructie ingevoerd, zult u uiteindelijk gemiddeld niet goedkoper uit gaan komen.

NOTA BENE:
Waar u betoogt dat het krankzinnig is dat Nederlandse jongens en meisjes een oorlog voeren die een Amerikaanse man vanwege eigenbelang is begonnen, dan deel ik uw standpunten volmondig. Wij hebben daar niets te zoeken en ik wens niet dat mijn geld daar aan uitgegeven wordt. Ik denk echter niet dat het opzeggen van het sociaal contract daartoe de oplossing biedt. Sterker, er is weer één persoon minder die tegenstemt tegen dergelijke beslissingen, waardoor er mogelijk een nog sterker mandaat gegeven wordt voor het voeren van die oorlog. Ik denk dan ook dat u zich zou moeten bezig houden met hoe u op effectieve wijze gebruik kunt maken van de democratie om zodoende de voor u optimale vrijheid te bereiken.

#13:  Auteur: Aservire BerichtGeplaatst: di 12 mei 2009 10:19
    —
@DENNIS79

"Ergo, een land met de tien geboden als wetten, maar geen geregeld bestuur, heeft geen enkel nut. Anarchie zal het resultaat zijn; oog om oog, tand om tand! Het recht van de sterkste zal gelden. "
==> Dat is een veel gehoorde fantasie. (No Offence) Heb je voor mij vb. uit de geschiedenis die dat staven ? (geen bestuur is anarchie)
Anarchie zie ik juist optreden bij bestuur: de minister president overtreedt de oorlogswetten gegeratificeerd door het parlement. En het eigen bestuur (het OM) weigerd de man te verhoren/vervolgen.
Anarchie is dat de bijstandmoeders vervolgd wordt als zij extra verdient en niet opgeeft. De burgemeester die onterecht een woningvergoeding krijgt wordt door zijn bestuur het hand boven het hoofd gehouden. Dat zijn anarchistische zaken !

"Als jij die mens bent die een vervoersmiddel wenst maak je die toch zelf?"
==>Bescherming van gedachte goed dood de creativiteit en vooruitgang. Het is de vraag of je dat gedachte goed moet afschermen. We staan tenslotte altijd op de schouders van onze voorganger.

"Nu wil ik niet betogen dat ik tegen het adagium "de gebruiker betaalt""
==> Jouw wereld is een erge agressieve wereld en klaarblijkelijk een afgunstige wereld. Waarom die afgunst ?
Wat jij beschrijft is toetsbaar onder het : Gij zult de eigendommen van uw medemens eren. Het recht van de sterkste ? Als je moet gaan stelen en roven zijn we weer terug in de tijden van de konigin en haar ridders. Die rovend en moordend door het land trekken. De boeren hen land afnamen en hen pacht lieten betalen. Dat eren we ieder jaar d.m.v. koninginnedag http://www.anarchiel.com/display/prettige_vereer-uw-despoot-dag
Ben je sterk als je uitsluitend kunt leven van geroofde zaken ? Volgens mij ben je dan juist heel zwak: het ontbreekt aan krachten om te voorzien in je eigen bestaan.


" Doet u dat niet, dan zorgen de eigenaren er -desnoods met harde hand- wel voor dat u niet tot gebruik over kunt gaan. Vrijwillige dienst en vrijwillige betaling is er dan niet bij! Anarchie.. dus: Betalen of bloeden!! "
==> Uw ervaring is klaarblijkelijk een van vechten of ondergaan. Een mensn kan toch heel goed een product aanbieden en achteraf de vergoeding incasseren ? Dat doet onze dokter onze tandarts enz enz.

"Ik denk dan ook dat u zich zou moeten bezig houden met hoe u op effectieve wijze gebruik kunt maken van de democratie om zodoende de voor u optimale vrijheid te bereiken."
==> Ziet u hoe dictatoriaal dat over kan komen ? U legt eerst een bestuurssysteem op (democratie) en dat zegt u : Daar moet je het mee doen.
Een slaaf was iemand zonder beslissingsbevoegdheid. Die beslissingsbevoegdheid had zijn meesters. Mede slaven gaven aan dat als je maar gewoon deed wat je meester wenste je VRIJ was. Immers je kon dan 's avonds na de arbeid muziek maken en zelf voedsel verbouwen.
Democratie is de vrij mens het zelfbeschikkingsrecht afnemen en dat gedwongen in handen leggen van derden. Dat zonder instemming.
Dat is dwang, dat is het afnemen van de vrijheid, dat is verkeerd.

Ergo elke keer zien we terug in de geschiedenis dat Bestuur leidt tot onderdrukking, oorlogen en het afnemen van vrijheid.

#14:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 12 mei 2009 11:57
    —
Aservire schreef:
==> Dat is een veel gehoorde fantasie. (No Offence) Heb je voor mij vb. uit de geschiedenis die dat staven ? (geen bestuur is anarchie)

Irak, Somalië, etc.

Quote:
Anarchie is dat de bijstandmoeders vervolgd wordt als zij extra verdient en niet opgeeft.

Kennelijk ken je de betekenis van de term "anarchie" niet.

#15:  Auteur: Aservire BerichtGeplaatst: di 12 mei 2009 13:13
    —
Irak ???? Uhmmmm nu er Amerikaans corperate bestuur is gevestigd hebben we plus 1.500.000 vermoordde burgers.

Voordat de Amerikanen het land kolonialiseerde voorzag de CIA inderdaad diverse bevolkingsgroepen van wapens en lokte conflicten uit.
Echter het haalde toen bij lange na niet de 1.500.000 vermoorde burgers.

De huidige situatie in Irak en Somalie zijn geen geschiedkundige zaken, het gebeurt hier en nu en wordt nota bene veroorzaakt door landen die bestuurd worden.

#16:  Auteur: DENNIS79 BerichtGeplaatst: di 12 mei 2009 14:06
    —
Aservire schreef:
"Ergo, een land met de tien geboden als wetten, maar geen geregeld bestuur, heeft geen enkel nut. Anarchie zal het resultaat zijn; oog om oog, tand om tand! Het recht van de sterkste zal gelden. "
==> Dat is een veel gehoorde fantasie. (No Offence) Heb je voor mij vb. uit de geschiedenis die dat staven ? (geen bestuur is anarchie)


Zeer recente geschiedenis: Somalië! Dat land heeft al sinds jaar en dag geen algemeen aanvaard bestuur meer en is nog altijd ondergedompeld in een grote burgeroorlog tussen vele stammen onderling. De anarchie heeft rechtstreeks tot geweld geleid. (Overigens zegt van Dale over anarchie: 1 toestand waarin de bewoners ve staat niet aan wetten gehoorzamen en geen overheidsgezag erkennen 2 toestand van ordeloosheid)

Aservire schreef:
Anarchie zie ik juist optreden bij bestuur: de minister president overtreedt de oorlogswetten gegeratificeerd door het parlement. En het eigen bestuur (het OM) weigerd de man te verhoren/vervolgen.


Ik zie dat niet! U stelt wel dat de minister president de oorlogswetten overtreedt, maar op welke wijze onderbouwt u dat? Ik ben het er niet mee eens dat wij überhaupt met ons leger in Afghanistan of Irak zitten/zaten, maar volgens mij waren dat beslissingen die geaccordeerd waren door onze volksvertegenwoordiging en is er geen sprake van overtreding van enige oorlogswet.

Aservire schreef:
De burgemeester die onterecht een woningvergoeding krijgt wordt door zijn bestuur het hand boven het hoofd gehouden. Dat zijn anarchistische zaken !


De burgemeester van Den Helder heeft zijn functie neer moeten leggen. Overigens zijn die feiten en omstandigheden daarbij dusdanig dat uw geponeerde stelling (onterechte woningvergoeding) danig genuanceerd dient te worden.


Aservire schreef:
"Als jij die mens bent die een vervoersmiddel wenst maak je die toch zelf?"
==>Bescherming van gedachte goed dood de creativiteit en vooruitgang. Het is de vraag of je dat gedachte goed moet afschermen. We staan tenslotte altijd op de schouders van onze voorganger.


Hoe zeer ik ook wil... ik snap de opmerking niet. Voor zover u het heeft over gedachten als intellectueel eigendom, wil ik u niet zo maar tegenspreken. Maar op het gebied van auteursrecht, octrooirecht, etcetera op zaken, dan ben ik het er niet mee eens. Voor velen zal de incentive verdwijnen om iets te bedenken, indien het bedachte niet te gelde gemaakt kan worden.

Aservire schreef:
Wat jij beschrijft is toetsbaar onder het : Gij zult de eigendommen van uw medemens eren. Het recht van de sterkste ? Als je moet gaan stelen en roven zijn we weer terug in de tijden van de konigin en haar ridders. Die rovend en moordend door het land trekken. De boeren hen land afnamen en hen pacht lieten betalen. Dat eren we ieder jaar d.m.v. koninginnedag http://www.anarchiel.com/display/prettige_vereer-uw-despoot-dag
Ben je sterk als je uitsluitend kunt leven van geroofde zaken ? Volgens mij ben je dan juist heel zwak: het ontbreekt aan krachten om te voorzien in je eigen bestaan.


Volgens mij geeft u me juist gelijk met deze frase. Wanneer het recht van de sterkste geldt, wordt er gestolen en geroofd. Wat was er eerder? Het roven of het betalen van pacht? Met het betalen van pacht werd er in ieder geval voorkomen dat er nog meer geroofd werd. Er werd betaald voor bescherming in zekere zin. Veiligheid afgezet tegen vrijheid. Maar wat heb je aan vrijheid als je niet veilig bent?

Aservire schreef:
" Doet u dat niet, dan zorgen de eigenaren er -desnoods met harde hand- wel voor dat u niet tot gebruik over kunt gaan. Vrijwillige dienst en vrijwillige betaling is er dan niet bij! Anarchie.. dus: Betalen of bloeden!! "
==> Uw ervaring is klaarblijkelijk een van vechten of ondergaan. Een mensn kan toch heel goed een product aanbieden en achteraf de vergoeding incasseren ? Dat doet onze dokter onze tandarts enz enz.


Dat doen ze inderdaad, maar volgens mij alleen omdat ze weten dat indien u niet betaald er een wet en handhaver is die u alsnog zal dwingen om te betalen. Bij de door u aangehaalde Appie Heijn zult u overigens wel eerst moeten betalen voordat u kunt gebruiken, zo ook bij uw kledingwinkel en afhaalrestaurant. Om terug te keren op Somalië: Denkt u maar niet dat u daar iets kunt gebruiken voordat u betaald heeft! Niemand zal u een factuur sturen, indien u niet betaald komt er geen factuur, maar een Kalashnikov.

U heeft heeft gelijk dat ultieme vrijheid niet mogelijk is in een democratie. Er dient namelijk rekening gehouden te worden met anderen. Echter democartie, of elke andere vorm van georganiseerd bestuur biedt wel een bepaalde garantie op veiligheid. De ene vorm meer dan de andere. Anarchie biedt dat niet. Uitiendelijk zul je in mijn ogen een afweging moeten maken tussen vrijheid enerzijds en veiligheid anderzijds. De uitkomst daarvan naar mijn mening heb ik reeds gegeven!

Overigens blijft mijn vraag staan wat je aan wetten, regels of Tien Geboden hebt, indien er geen instantie is die kan en mag handhaven? U gaat daarbij uit van een groep die zich zondermeer zal houden aan deze morele (wellicht zelfs ethische) verplichtingen. Echter zoals wij nu al verschillen van mening, zal dat in uw ideale (ideele??) wereld ook zo zijn en dat verschil van mening zal uiteindelijk leiden tot conflict.

#17:  Auteur: DENNIS79 BerichtGeplaatst: di 12 mei 2009 14:19
    —
Tijdens mijn werkzaamheden heb ik gewerkt aan het antwoord. Derhalve ben ik er lang mee bezig geweest en heb ik niet kunnen reageren op de bijdrage van bona fides en het antwoord van TS daar op.

Uit pure interesse vraag ik mij af of TS ooit college heeft gegeven aan de Universiteit van Tilburg? Ik meen een bepaalde gedachtegang te herkennen.

#18:  Auteur: ElKitchTasso BerichtGeplaatst: ma 28 jun 2010 0:50
    —
Een vriend van me die erg houdt van survivallen en kajakken verzucht al tijden hetzelfde: waarom moeten we per se in dat keurslijf van werken, belasting betalen en uiteindelijk in een graf liggen dat na 30 jaar toch weer geruimd wordt?

Het is volgens mij best mogelijk om eruit te stappen, maar ook dat vraagt behoorlijk wat planning en organisatie. Ga naar Amerika/Rusland/waar dan ook, bouw je eigen blokhut en leg een moestuin aan.

Wat betreft de overheid: niet altijd effeciënt, soms zelfs corrupt.. maar broodnodig.

#19:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: wo 14 dec 2011 16:33
    —
Art.1 UVRM Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Dat betekend dat ik gelijk ben aan u en aan iedereen. En u gaat mij vertellen wat ik moet doen?

Een rechtssysteem kan alleen werken met mijn toestemming. Een vrije mens kijkt nog een keer kritisch naar onze maatschappij en komt tot de conclusie dat hij deze toestemming niet wil geven.
Niet omdat hij niet gelooft in een vreedzame samenleving met regels. Hij is tot de conclusie gekomen dat de overheid die er voor ons zou moeten zijn dit nu niet meer is. Hij is ook tot de conclusie gekomen dat het democratische proces hem niet zal helpen om de overheid te veranderen om er weer te zijn voor het volk . We zien snel genoeg het gevaar als een fanatieke islamitische groepering democratisch gekozen wordt. Minderheden verliezen dan hun rechten. We zijn veel minder critisch op dit zelfde democratische proces hier in ons land! Daarom zijn verdragen zoals de UVRM zo belangrijk en alle andere verdragen voor de mensenrechten. Het lijkt er nu echter op dat ons land en ook andere westerse landen deze mensenrechten aan hun laars lappen. Wij worden steeds verder beperkt in onze persoonlijke levenssfeer. Door de tewerkstelling die het UWV de werkelozen verplicht is hier ook weer sprake van dwangarbeid. En dan de National Defense Authorization Act (S. 1867) die in de USA is aangenomen!
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens past heel goed bij de vrije mens. Zijn kritiek is niet alleen gericht op de overheid maar op de grote coöperaties en banken die meer macht hebben dan overheden.
De vrije mens heeft in de Engels sprekende landen een soort loophole gevonden in de wet.
Zoiets als dat het rechtssysteem alleen kan werken met onze toestemming.
Om te zien hoe zo,n samenleving van de vrije mens kan werken zouden we eens moeten gaan kijken bij een kleine samenleving zoals het gezin. Ook hier gelden regels,wetten, bv elke zondag naar de kerk. Is het kind oud genoeg dan zal hij zelf beslissen of hij deze regels in zijn leven wil blijven toepassen. Dit hoeft ook niet gelijk te betekenen dat de relatie met de ouders gelijk verbroken moet worden, of dat hij gelijk uit het huis gegooid moet worden!
Om dit weer te zien in relatie tot ons rechtssysteem zou het sisteem kunnen werken door duidelijk aan te geven welke rechten en plichten, buiten die van het UVRM wij op ons willen nemen. Hiervoor tekenen wij een contract met de overheid. Het staat natuurlijk buiten kijf dat de grondwetten en mensenrechten hierdoor niet geschonden worden.

#20:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: wo 14 dec 2011 17:45
    —
legalrebel schreef:
Een rechtssysteem kan alleen werken met mijn toestemming.

Complete onzin. Zie de vele vele vele vele draden op dit forum aangesticht door andere internetconspiracyfanaten.

#21:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: wo 14 dec 2011 20:30
    —
Quote:
Zie de vele vele vele vele draden op dit forum aangesticht door andere internetconspiracyfanaten

Klopt, ik heb ze gelezen
Quote:
Art.1 UVRM Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Dat betekend dat ik gelijk ben aan u en aan iedereen. En u gaat mij vertellen wat ik moet doen?

Bedoel je deze quote, of de freeman movement in het algemeen?
De freeman movement is groter dan dat je denkt in de Engels sprekende landen, en er worden resultaten geboekt. het is meer dan een conspiracy.

#22:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: wo 14 dec 2011 22:53
    —
legalrebel schreef:
het is meer dan een conspiracy.

Het is een psychologische aandoening.

#23:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: do 15 dec 2011 12:00
    —
Het is een psychologische aandoening, die door velen in de wereld gevoeld wordt, en oorzaak van de Arabische lente, de Occupy beweging en dus ook de Freeman Movement.

Het is een zeer bevrijdend gevoel, een gevoel van waardigheid, gelijkheid, niet alleen onze koningin is geboren bij de gratie god maar ik ook! En u ook!

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld

#24:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: do 15 dec 2011 18:32
    —
Ik wens je veel succes bij je weigering om nog langer belasting te betalen op basis van belastingwetten waar je nooit mee hebt ingestemd. Ik wens je veel succes bij je weigering de bevoegdheid van de rechter te erkennen die is ingesteld bij een wet waar je nooit mee hebt ingestemd, en ik wens je veel succes bij je verblijf achter de tralies.

Overigens heb jij ook nooit ingestemd met verdragsrechtelijke bepalingen als het UVRM, het EVRM, etc. etc. etc. Een redenering die zich daarop baseert is dus inherent krom, noch daargelaten de evidente miskenning van de inhoud van die bepalingen.

Maar goed, neem vooral niet aan wat weldenkende mensen je vertellen. Wat je in schimmige uithoeken van het internet leest is immers per definitie DE WAARHEID.

#25:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: do 15 dec 2011 19:20
    —
Quote:
miskenning van de inhoud van die bepalingen
.

De UVRM is denk ik heel duidelijk in zijn woorden en betekenis. Maar misschien heb ik het mis?
Quote:
Overigens heb jij ook nooit ingestemd met verdragsrechtelijke bepalingen als het UVRM, het EVRM, etc. etc. etc.

Een freeman doet dit met zijn Notice of Understanding and Claim of Rights of hier in Nederland met claim of soevereiniteit.
Quote:
Wat je in schimmige uithoeken van het internet leest is immers per definitie DE WAARHEID.

Nee, dat klopt. Het geeft ons echter wel de mogelijkheid om andere dan de reguliere media kanalen te gebruiken om informatie te vergaren. Natuurlijk moet hier ook wat onderzoek gedaan worden of het een en ander wel klopt.
Maar bona fides waarom krijg ik het gevoel dat je deze vraagstukken niet met jouw gebruikelijke nuchterheid en uitgebreide juridische kennis benaderd? Ik proef toch enige emotie in jouw antwoorden.Je denkt waarschijnlijk , weer zo,n domme Freeman!

#26:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: do 15 dec 2011 20:59
    —
Je bent dezelfde persoon als @Paul, Duin en nog een stuk of 10 andere aliassen hier, neem ik aan?

En nee, ik denk niet aan domheid. Ik denk echt aan een psychologische aandoening.

#27:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: do 15 dec 2011 22:36
    —
Quote:
Je bent dezelfde persoon als @Paul, Duin en nog een stuk of 10 andere aliassen hier, neem ik aan?

Nee, ik ben redelijk nieuw op dit forum, en heb geen andere aliassen.
Zoals je wel gemerkt zal hebben is de rechtsleer een nieuw onderwerp voor mij.
Misschien is het juist daardoor dat mijn kijk hierop een beetje vreemd overkomt.
maar psychologische aandoening? Ik zal dit hele freeman gebeuren nog eens verder onderzoeken, als ik hierover nog iets interessants tegenkom dan zal ik het hier melden.(Relevant voor een rechtenforum natuurlijk!)

#28:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: do 15 dec 2011 23:22
    —
Laat liever.

#29:  Auteur: DENNIS79 BerichtGeplaatst: di 17 jan 2012 12:37
    —
legalrebel schreef:
Door de tewerkstelling die het UWV de werkelozen verplicht is hier ook weer sprake van dwangarbeid.


Ik ben gefascineerd naar de herkomst van deze -terloopse- opmerking.

Zo ver ik weet verplicht het UWV helemaal niemand om weer aan het werk te gaan. Als dit waar is, dan moet heel Nederland in opstand komen! Maar voordat ik meeloop in die polonaise, moet je me wel even overtuigen. Ik zou graag een bewijs zien van jouw stelling...

#30:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: di 17 jan 2012 13:37
    —
Ik heb een verwijzing die je voorlopig kan nalezen
http://www.doorbraak.eu/blog/?s=dwangarbeid

art.23 lid 1 en 2 van het UVRM zijn ook interessant om te vermelden.

1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
DE sociale dienst noemt dit geen arbeid maar werkgewenning, met het doel iemand klaar te stomen voor betaalde arbeid. Ik heb een aantal WOB verzoeken gedaan naar mijn gemeente die zouden kunnen bewijzen dat het hier niet alleen gaat om die nutteloze werkelozen toch maar wat te laten doen voor hun geld. Deze WOB verzoeken zouden moeten bewijzen dat er ook resultaaat behaalt wordt. Ze hebben tot nu toe geweigerd hier gehoor aan te geven.

#31:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 17 jan 2012 14:51
    —
Er is hier al ergens op dit forum een draad over. Dat je bepaalde uitkeringen kunt verliezen als je weigert passend werk te aanvaarden is geen vorm van dwangarbeid.

Voor zij die menen niet gebonden te zijn aan het Nederlands recht omdat zij nooit iets hebben getekend: laat aub je uitkering stopzetten.

Voor diezelfde personen: hoe haal je het in je hoofd rechten te kunnen ontlenen aan internationale verdragen? Een internationaal verdrag is een overeenkomst tussen staten (en soms internationale organisaties). Voor zover je als Nederlander rechten kunt ontlenen aan zo'n verdrag is dat via een beroep op het Nederlandse recht, waarvan je nu juist meent niets mee van doen te hebben.

Overigens is het UVRM geen verdrag (maar een "verklaring") en niet juridisch bindend.

#32:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: di 17 jan 2012 16:52
    —
Het UVRM heeft het niet over staten! Dat staten ze gemaakt hebben doet er verder niet aan toe. Het zijn mensenrechten. Het recht op een verdrag? Moet ik een staat zijn om recht op een verdrag te hebben? Ik denk nu juist dat het UVRM heel duidelijk is dat het hier gaan om de universele rechten van de mens, in letterlijke zin. Het is nu juist niet de Staat die door goedkeuring aan deze, en jouw goedkeuring aan de staat,die het mogelijk maakt om mensenrechten toe te passen, nee, het is mijn Universeel recht, het staat boven de wetten van deze staat. Het is dan ook genoeg dat Nederland heeft verklaard zich aan deze mensenrechten te houden. Samen met de universele wetten moeten zij het grondvest zijn van alle rechtssystemen. Het mooie van het UVRM is dat et niet meer “aangepast” ,lees verkracht, kan worden zoals onze grondwet en in mindere mate het EVRM. Het UVRM is nu nog steeds even krachtig als in 1948! Dat Nederland heeft verklaart zich aan de mensenrechten te houden heeft dan ook niks met de Nederlandse wetgeving te maken. Mijn ervaring met bestuursrecht is dan ook dat er weinig van het UVRM wordt aangetrokken. Maar ja in Caesar,s court Caesar is king!

#33:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: do 26 jan 2012 15:29
    —
legalrebel schreef:
Moet ik een staat zijn om recht op een verdrag te hebben?

Normaliter kun je als individu een staat niet aanspreken op zijn verdragrechtelijke verplichtingen. Hoe dan ook is het UVRM niet eens een verdrag.

Voor het EVRM is het een beetje anders, want dat verdrag voorziet in een rechtsgang voor individuen.

Kijk, jij zoekt blijkbaar naar juridische mogelijkheden om jouw vermeende "rechten" te effectueren. In dat geval krijg je toch echt te maken met de juridische regels die gelden voor het effectueren van dergelijke rechten.

Quote:
Ik denk nu juist dat het UVRM heel duidelijk is dat het hier gaan om de universele rechten van de mens, in letterlijke zin. Het is nu juist niet de Staat die door goedkeuring aan deze, en jouw goedkeuring aan de staat,die het mogelijk maakt om mensenrechten toe te passen, nee, het is mijn Universeel recht, het staat boven de wetten van deze staat.

Blijkbaar zie je dat wat in het UVRM staat als een soort goddelijke waarheid?

Wat legitimeert in jouw ogen die "waarheid"? Blijkbaar niet dat het staten zijn geweest die deze hebben verkondigd? Misschien gaat het je alleen maar om het mooie kopje "universele rechten van de mens"? Als ik nog iets mooier verzin, krijgt het dan wat jou betreft gelding boven het UVRM?

#34:  Auteur: DENNIS79 BerichtGeplaatst: do 26 jan 2012 15:39
    —
Maar als je geen staten erkent, wie waarborgt vervolgens dan dat mijn buurman zich ook aan de universele rechten van de mens houdt?

Niemand...

Dus geldt tussen mij en mijn buurman het recht van de sterkste/slimste...

Omdat we dat dus niet wenselijk achten, hebben mijn buurman en ik afgesproken dat we wel een staat erkennen, die rekening houdend met de minderheid, de wens van de meerderheid uitvoert...

#35:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: vr 27 jan 2012 10:59
    —
Quote:
Blijkbaar zie je dat wat in het UVRM staat als een soort goddelijke waarheid?

Godelijk nog niet, maar ik krijg er wel het gevoel bij dat het tot stand gekomen is door mensen geinspireerd door god.
Bij rechten horen ook plichten:
Dat is natuurrecht , universeel recht , het zijn de basiswetten waar mensen instinctief weten dat ze voor iedereen gelden.
Geen verstoring van de openbare orde.
Niemand schade berokkenen, fysiek of geestelijk.
Niemand verlies veroorzaken.
Geen ondeugdelijkheid in beloftes en overeenkomsten.

Uiteindelijk zou zo,n groep soevereine mensen, onderling ook weer afspraken moeten maken over veiligheid en rechtspraak.
Ik volg freeman bewegingen in Canada, Amerika, en Engeland. In Canada is er al een groep die bezig is met hun eigen beveiliging, geldsysteem en rechtbank.

#36:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: vr 27 jan 2012 12:10
    —
legalrebel schreef:
Dat is natuurrecht , universeel recht , het zijn de basiswetten waar mensen instinctief weten dat ze voor iedereen gelden.

En jij vertrouwt het een stelletje staten toe dat ze dat natuurrecht in een verklarinkje hebben kunnen vangen?

Wat mij betreft mag jij zelf je eigen "natuurrecht" bedenken. Houd er echter rekening mee dat je in het dagelijkse leven te doen hebt met het door de Staat ingestelde rechtssysteem (en tot op zekere hoogte met door Staten ingestelde internationale rechtssystemen) en rechters die zijn aangesteld om binnen die rechtssystemen recht te spreken. Tegenover die Staat en Staten heb je niet zoveel aan jouw natuurrecht.

Je hoeft hier niet mee "in te stemmen", maar het gevolg is wel dat je achter de tralies kunt eindigen. Wellicht geheel "ten onrechte" volgens jouw "natuurrecht", maar dat maakt die tralies niet minder echt.

Quote:
Ik volg freeman bewegingen in Canada, Amerika, en Engeland. In Canada is er al een groep die bezig is met hun eigen beveiliging, geldsysteem en rechtbank.

Ja, ik weet nu wel dat je één van de vele aliassen van @Paul bent.

#37:  Auteur: Judge Tatting BerichtGeplaatst: vr 27 jan 2012 18:05
    —
legalrebel schreef:

Ik volg freeman bewegingen in Canada, Amerika, en Engeland. In Canada is er al een groep die bezig is met hun eigen beveiliging, geldsysteem en rechtbank.


Hey, dat is toevallig! Wij zijn daar in brabant ook mee bezig. Bij ons heet het alleen geen freeman maar carnaval!

#38:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: za 28 jan 2012 16:24
    —
Bona fides hou nou eens op met die complot theorieën!
Ik heb geen aliassen.
Er zullen vast andere mensen zijn met de zelfde gedachten, die dit soort vragen hebben gesteld op dit forum.
De conclusie van de soevereine mens is dat er een contract moet zijn, dat leden van een society bind aan de wetten van deze. We worden tenslotte allemaal vrij en gelijk geboren. Het feit dat je op het grondgebied, Nederland genaamd, geboren bent betekend nog niet dat je lid van deze club wil zijn.

Quote:
En jij vertrouwt het een stelletje staten toe dat ze dat natuurrecht in een verklarinkje hebben kunnen vangen?

148 staten, is zeker geen verklarinkje te noemen. Het is nog steeds het grondvest van de mensenrechten.

Een verklaring van soevereiniteit zou er zo uit kunnen zien:


Ik ……….. mens van vlees en bloed, vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren op het vasteland op een grondgebied ook wel Nederland genaamd. Ik ben begiftigd met verstand en geweten, en beloof mij jegens andere mensen van vlees en bloed in een geest van broederschap te gedragen, zoals die zijn aangegeven in de UVRM en de universele wetten.
Geen verstoring van de openbare orde
Niemand schade berokkenen, fysiek of geestelijk
Niemand verlies veroorzaken
Geen ondeugdelijkheid in beloftes en overeenkomsten

Ik verklaar dat als ik mens van vlees en bloed deze universele wetten toch zal overtreden, een berechting hiervoor rechtvaardig is, ik deze ook zal aanvaarden.

Ik ……..vrij mens van vlees en bloed, geboren bij de gratie god, claim hierbij mijn soevereiniteit en, mocht er ooit een contract hebben bestaan met de Staat der Nederlanden, dan is deze zonder mijn weten en toestemming uitgevoerd en daarom ongeldig . Ik beroep mij ten alle tijde op Art.1 van het UVRM in mijn relatie met andere mensen van vlees en bloed, een contact met deze is altijd gebaseerd op gelijkheid.
Ik behoud mij de mogelijkheid om in contract te treden waar nodig, met de Society die zich de staat der Nederlanden noemt, alleen onder de voorwaarde dat de soevereine mens, met roepnaam <> en familienaam <> dit contract ook ten alle tijde kan opzeggen en hij een volwaardige partner is in dit contract. Dit contract is alleen geldig in wat er in staat omschreven, het is geen bewijs dat <>volledig wenst deel te nemen aan de Society: Staat der Nederlanden.
Deze mens van vlees en bloed: <> van de familie <> is de CEO, en enigste aandeelhouder van de Juridische fictie, de natuurlijke persoon: <> (naam op geboorte akte)
Ik verklaar hierbij dat deze juridische fictie in geen geval een erkenning is dat deze soevereine mens lid is van de Society: de staat der Nederlanden. Het gebruik van de fictie, de natuurlijke persoon zal ik dan ook alleen gebruiken, als er nog onwetendheid is over mijn status als soevereine mens, in mijn onderhandelingen met deze Society.

#39:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: za 28 jan 2012 22:30
    —
legalrebel schreef:
Quote:
En jij vertrouwt het een stelletje staten toe dat ze dat natuurrecht in een verklarinkje hebben kunnen vangen?

148 staten, is zeker geen verklarinkje te noemen.

Dus nu vind je dat opeens belangrijk? Zie je niet dat je jezelf continu tegenspreekt? Nee, dat zie je niet.

Quote:
Het is nog steeds het grondvest van de mensenrechten.

En nog steeds niet juridisch bindend.

Voor de duizendste keer: al die contracttheorieën zijn leuk en aardig, maar als je eenmaal achter de tralies zit gaat het je echt niet helpen om uit te roepen dat je nooit iets hebt getekend.

Maarre, stop (op eigen risico!!) vooral met het betalen van belasting!! Of beter: zeg je uitkering op! (Ik neem toch aan dat die Noord-Amerikaanse idioten die zichzelf Freemen noemen tenminste geen uitkering genieten....)

#40:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: zo 29 jan 2012 1:36
    —
Bona fides ik hoop dat al dat gepraat over gevangenissen bezorgdheid voor mij is!

Met het filosofie van John Locke voel ik mij helemaal thuis, n.l. dat een society haar wetten alleen maar opgelegd kunnen worden door de instemming van haar leden.

#41:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: zo 29 jan 2012 2:50
    —
legalrebel schreef:
Met het filosofie van John Locke voel ik mij helemaal thuis, n.l. dat een society haar wetten alleen maar opgelegd kunnen worden door de instemming van haar leden.

Dan ken je die theorie dus helemaal niet.

Die contracttheorieën, inclusief die van Locke, gaan over het rechtvaardigen van de overheidsmacht. Accepteer je die rechtvaardiging, dan is dat leuk. Accepteer je die rechtvaardiging niet, dan is dat jammer. Het één of het ander doet niets af aan het feitelijke bestaan van die overheidsmacht.

Vergelijk het met het verklaren van de vorming van wolken en het ontstaan van regen. Als je daarvoor een bepaalde verklaring accepteert, draagt dat wellicht bij tot je innerlijke vrede. Accepteer je een bepaalde verklaring echter niet, dan wordt je nog steeds nat als het regent. De wolken en regendruppels verdwijnen niet enkel en alleen omdat jij niet gelooft in een bepaalde verklaring ervoor.

Wikipedia schreef:
(...) Locke proceeds through Filmer's arguments, contesting his proofs from Scripture and ridiculing them as senseless, until concluding that no government can be justified by an appeal to the divine right of kings. (...)

(...) From this, he goes on to explain the hypothetical rise of property and civilization, in the process explaining that the only legitimate governments are those that have the consent of the people.

Dat alleen overheden die de instemming van het volk hebben in hogere zin legitiem zijn, betekent niet dat een overheid die die instemming niet heeft, niet kan bestaan.

Je mag best van mening zijn dat de macht die de Nederlandse overheid over je uitoefent niet "legitiem" is in een bepaalde filosofische zin. Dat maakt die macht niet minder echt. Verder is het compleet onzinnig om te denken dat het zou helpen om op dit punt naar de rechter te stappen, want die rechter zit nu juist in het overheidssysteem, dat jij niet legitiem vindt, ingebakken. Die rechter is dan dus in jouw ogen net zo min legitiem.

#42:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: zo 29 jan 2012 2:55
    —
Niet dat ik denk dat het jou nog kan helpen, maar:
The Freeman on the Land myth: Debunked
Quote:
As obviously flawed as this theory is, there have been Freeman Movements popping up all over the world recently, including Canada, United Kingdom, Australia and most historically it would seem, the United States.

Sadly there have been some serious tragedies that have resulted from people who have taken this rhetoric to its most dangerous extremes. This ideology and mindset has led to some rather ugly events of isolationism and even terrorism on some occasions.

Some of these incidents include:

The Montana Freemen Incident: Several Montana Freemen had a stand off with the FBI in 1995 regarding a foreclosure on their property. The FBI stood down momentarily, in order to re-asses a more non-violent plan of action, due to the recent Waco Siege. After an 81 day negotiation process, 14 of the freemen finally surrendered and we’re brought up on charges.

The Militia Movement: A group responsible for inspiring and spreading many of these ideas. Many of the stereotypical conspiracy theories one hears regarding survivalism, anti-government, tax protestation, sovereign citizenship and common law are perpetuated by this group. They’ve also been known to have ties to white supremacist and anti-Semitic groups.

The Oklahoma City Bombing: Both Timothy McVey and Terry Nichols were former members of the Michigan Militia and we’re inspired by the very same freeman based rhetoric that was being spread. This was also a retaliatory strike in response to the Waco and Ruby Ridge Sieges that took place a couple of years prior. They considered the government to be responsible for using unnecessary tyranny and violence against their fellow patriots and considered terrorism an appropriate response.

Posse Comitatus: Several of its members have openly engaged in vigilantism against government officials, including Gordan Kahl, who shot and killed three federal marshals in two standoffs, being fatally shot during the second one. Other members of the groups have been found guilty of several crimes ranging from fraud to tax evasion, many of which mirror tactics used by the Freeman Movement today.

The Christian Identity Movement: This group was widely influenced by Gordan Kahl and his actions in Posse Comitatus. They were first discovered in 1984 when a group called “The Order” committed a string of violent crimes, most notoriously of which, was the murder of radio talk show host, Alan Berg. Other incidents include several robberies and the bombing of a theatre and Synagogue. 10 members we’re tried and convicted of racketeering, another three members received convictions of violating the civil rights of Alan Berg. Sadly, not enough evidence was found to convict any of them of murder.

Aside from these historical references, there has also been recent rise in freemen attempting to use this misinformation in court. Ranging from disobeying a court order, challenging the judge’s jurisdiction and even going so far as demanding the judge be removed from the bench for lack of qualification. In some cases they’ve made attempts to enact what’s called a “fee schedule”, whereby they attempt to charge an officer of the law up to 2,000 dollars an hour for every hour they are in custody.

None of these above methods have ever really worked and at best have landed people in jail for contempt of court, at worst, landed people in prison or the morgue for shooting at federal officers or attacking civilians. These theories (as shown from recent history) can lead to intense irrational fears, distrust in ones own friends, family, government and society and a disturbingly depressing outlook on one’s own country. Not to mention, its lies have influenced more domestic terrorism and fundamental extremism than nearly any other group in the United States in the last decade.

There’s obviously nothing wrong with being critical of your government, but it helps, from time to time, to remember that our lawmakers are just too busy making our food, water, air, housing and roads safe to use, that they just don’t have time (and never did) to create a conspiracy this elaborate and ridiculous. Ironically, I recommend to anyone who likes being a free man, to steer clear of the Freeman Movement and the dangerous lies that they spread.

Het gaat in feite dus om een psychiatrische aandoening. Zoek hulp.

#43:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: ma 30 jan 2012 11:11
    —
Christian Identity movement heeft helemaal niks met de freeman movement te maken, om er maar een uit de lijst te halen.
Het slaat dan ook nergens op om deze te gaan vergelijken met de freeman movement.

The Montana Freeman
The movement originally referred to the late 1980s' posse Comitatus group, a miltant far right organization
Alhoewel Freeman genaamd heeft deze niks met de freeman movement te maken zoals we die nu kennen.

De Freemans zoals we die nu kennen heeft geen politiek of religieuze bijsmaak, zoals in de voorbeelden.

Dat de freemans geen succes boeken klopt ook niet.
Ik pak als voorbeeld de Get out of Debt Free in Engeland. Deze hebben voor hun leden het al voor elkaar gekregen 6miljoen pond aan creditcard schuld af te schrijven.

Ook in de rechtbank worden er successen geboekt. (marcstevens.net)

#44:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: ma 30 jan 2012 11:52
    —
Quote:
De hoogste regeringsleider, bijvoorbeeld de
koning, kan alleen handelen als uitvoerder van de wetten die het volk in
vrijheid heeft aangenomen

Had John Locke in deze tijd geleefd dan was hij zeker een freeman geweest!

Ook in een democratie kan het verkeerd gaan.

Ik verwijs hier naar een meesterwerk van Étienne de La Boétie
Vertoog over de Vrijwillige Slavernij

Quote:
Er zijn drie soorten dictators. De eerste soort is gekozen door het volk, de tweede soort kwam met geweld aan de macht en de derde erfde die titel over.

http://www.democratie.nu/downloads/de-vrijwillige-slavernij-def.pdf

#45:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: ma 30 jan 2012 18:53
    —
legalrebel schreef:
Quote:
De hoogste regeringsleider, bijvoorbeeld de
koning, kan alleen handelen als uitvoerder van de wetten die het volk in
vrijheid heeft aangenomen

Had John Locke in deze tijd geleefd dan was hij zeker een freeman geweest!

Wel in de juiste context lezen: Locke ontkent helemaal niet dat wetten waar het volk niet mee heeft ingestemd gewoon uitgevoerd kunnen worden. Locke zegt alleen dat dergelijk overheidsoptreden in een hogere, filosofische zin niet meer legitiem is. Dit kan dan als rechtvaardiging worden gebruikt om de Koning af te zetten.

Heel leuk als je op zoek bent naar een filosofische rechtvaardiging voor het aanzetten tot een revolutie. Binnen het rechtssysteem onder die Koning (mocht er al zo'n rechtssysteem zijn) heb je er echter nul komma nul aan.

Die rare freemen hebben het in hun domme hoofd gehaald dat je met dergelijke argumenten bij de rechter op een gewillig oor kunt rekenen. McVeigh is echter gewoon geëlektrocuteerd en anderen zijn achter de tralies beland.

Overigens heeft Locke niet beweerd dat ieder individu heeft moeten instemmen. Alleen "het volk", een abstracte entiteit.

#46:  Auteur: Judge Tatting BerichtGeplaatst: ma 30 jan 2012 20:52
    —
legalrebel schreef:
Quote:
De hoogste regeringsleider, bijvoorbeeld de
koning, kan alleen handelen als uitvoerder van de wetten die het volk in
vrijheid heeft aangenomen

Had John Locke in deze tijd geleefd dan was hij zeker een freeman geweest!

Ook in een democratie kan het verkeerd gaan.

Ik verwijs hier naar een meesterwerk van Étienne de La Boétie
Vertoog over de Vrijwillige Slavernij

Quote:
Er zijn drie soorten dictators. De eerste soort is gekozen door het volk, de tweede soort kwam met geweld aan de macht en de derde erfde die titel over.

http://www.democratie.nu/downloads/de-vrijwillige-slavernij-def.pdf


Ben je je er trouwens ook bewust van dat Immanuel Kant je plannen als de grootst mogelijke misdaad beschouwt?

#47:  Auteur: Independent BerichtGeplaatst: za 25 feb 2012 18:17
    —
legalrebel schreef:
Quote:
Blijkbaar zie je dat wat in het UVRM staat als een soort goddelijke waarheid?

Godelijk nog niet, maar ik krijg er wel het gevoel bij dat het tot stand gekomen is door mensen geinspireerd door god.
Bij rechten horen ook plichten:
Dat is natuurrecht , universeel recht , het zijn de basiswetten waar mensen instinctief weten dat ze voor iedereen gelden.
Geen verstoring van de openbare orde.
Niemand schade berokkenen, fysiek of geestelijk.
Niemand verlies veroorzaken.
Geen ondeugdelijkheid in beloftes en overeenkomsten.

Uiteindelijk zou zo,n groep soevereine mensen, onderling ook weer afspraken moeten maken over veiligheid en rechtspraak.
Ik volg freeman bewegingen in Canada, Amerika, en Engeland. In Canada is er al een groep die bezig is met hun eigen beveiliging, geldsysteem en rechtbank.


De issue is geld en bezit - ik geloof heilig in het goddelijke IN de mens en dat als je de redenen wegneemt om anderen te benadelen/beschadigen dat de mens prima in harmonie kan leven zonder dat er een politiemacht met bestuur nodig is.

Met alles wat de mens nu weet kan dit binnen een paar jaar realiteit worden. Dan kunnen we eindelijk eens beginnen met de dingen waarvoor we echt in deze wereld gekomen zijn:

ontdekken en genieten.

#48:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: zo 26 feb 2012 1:14
    —
Ok, bak jij dan het brood?

#49:  Auteur: Independent BerichtGeplaatst: ma 27 feb 2012 12:13
    —
bona fides schreef:
Ok, bak jij dan het brood?


Dat is best zwaar werk als je het handmatig én goed wilt doen. In ieder geval is het leuk om te proberen en ik raad een ieder aan dit eens te proberen - erg leuk. Maar net als met alle voedselproductie zal in de nabije toekomst er geen mens meer aan te pas komen om produkten als brood te produceren. Je zou verbaasd opkijken als je wist wat er nu al industrieel geproduceerd door machines in de voedselindustrie en via 3D-printing in manufacturing.

Deus Ex Machina.

Maar ik begrijp dat deze opmerking een andere bedoeling had, een soort tongue-in-cheek naar de New Worlders toe. En hoewel het wellicht buiten het framework van de rechtsfilosofie valt wil ik toch het volgende opmerken als indicatie van een veranderend collectief bewustzijn:

Hieronder spreekt Ad Broere, winnaar Frontier Award 2011, afgestudeerd econoom en veteraan ex-bankier over waarom hij gestopt is.

http://www.youtube.com/watch?v=JzZOChl0Z6g
Lengte: 21 minuten 27 seconden geplaatst op 14-02-2012

Wel wel, wat een verrassing: een bankier met spijt. Ja hij wil natuurlijk zijn boekjes verkopen, dat snap ik, maar luister maar eens wat hij over o.a. BIS te vertellen heeft.

Ik zou mijn holdings maar alvast verkopen als ik jullie was. Of toch nog maar even verder shorten?

Misschien alvast wat essentiële doe-het-zelf instructies downloaden en uitprinten? Hier, pak aan: http://www.hoedoe.nl/eten-drinken/brood/hoe-bak-ik-een-brood

Zo, die is alvast binnen.

#50:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: ma 27 feb 2012 17:38
    —
@independent
Nou we het toch over banken hebben, bekijk deze eens!
Laat ook zien dat banken illegaal bezig zijn en heeft daarom toch nog iets met rechten te maken.
http://api.ning.com/files/BpbGPrXZgvOx0qiAIIy4NuAAsKKpkSeMbqSjsnKIxAaBvp7PhMKruDZJuAKXZd91fKZ73g1VFF5t2QAFoUXHBF47rYhbX9gs/HowtoCancelBankLoansvol1.pdf

#51:  Auteur: Duch BerichtGeplaatst: ma 27 feb 2012 20:51
    —
Voor diegenen die zich een voorstelling proberen te maken bij de min of meer rechtloze samenleving is de tv-serie Deadwood een prachtig voorbeeld.

#52:  Auteur: Independent BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 0:55
    —
legalrebel schreef:
@independent
Nou we het toch over banken hebben, bekijk deze eens!
Laat ook zien dat banken illegaal bezig zijn en heeft daarom toch nog iets met rechten te maken.
http://api.ning.com/files/BpbGPrXZgvOx0qiAIIy4NuAAsKKpkSeMbqSjsnKIxAaBvp7PhMKruDZJuAKXZd91fKZ73g1VFF5t2QAFoUXHBF47rYhbX9gs/HowtoCancelBankLoansvol1.pdf


Bedankt, ik zal het aan mijn archief toevoegen. Er zijn honderden voorbeelden van zulke documenten te vinden over de praktijken van banken en creditcard bedrijven, maar zolang een individu well-off is zal het hem/haar niet boeien dat banken etc. corrupt zijn. Ik ben een beetje een uitzondering omdat ik willens en wetens een behoorlijke carriere opgegeven heb omdat ik ziek werd van het feit dat ik en vele anderen gewoon mooi weer kunnen spelen op de golfbaan terwijl hele delen van de wereld afsterven om economische belangen in het westen te handhaven. Met andere woorden het zal de €290/uur boys boeien dat het hele systeem verziekt is, zolang zij en de zijnen het maar goed hebben.

#53:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 1:14
    —
Dutch, een rechtenloze samenleving is zeker niet de oplossing.
Ik denk dat we al een heel eind komen als we ons realiseren dat we te ver de andere kant op zijn gegaan. In mijn betoog over de vrije mens heb ik het gehad over John Lock, proffesor Tak, en het
Vertoog over de Vrijwillige Slavernij van Étienne de La Boétie en natuurlijk steeds maar weer de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Voor een goede democratie moeten deze mensenrechten meer gerespecteerd worden, ook door de wetgever en wetspreker.
Het verschijnsel vrije mens had er niet geweest als de vrijheid van de individuele mens hoger in het vaandel had gestaan in onze huidige samenleving. Mijn beperkte kennis van de beweging soevereine mens heeft me wel de indruk gegeven dat het hier gaat om mensen met een hoog gehalte aan moraal. Wordt deze beweging groter dan zal daar ongetwijfeld ook een rotte appel tussenkomen.
Dit laatste jaar heb ik me veel verdiept in het recht, en ik vindt het een fascinerend onderwerp. Ik heb ook niet het gevoel dat ons rechtssysteem niet goed zou zijn, integendeel. Mijn probleem is bij de politiek, die door wetten en bestuursregels onze vrijheid weet te beperken voor het zogenaamde goed voor allen. Het maakt ook niet uit wie aan de macht is. Het is een tendens. Ik heb het voorbeeld al gegeven van de Opiumwet. De Opiumwet zoals die stond was prima. Het ging hier om misbruik, en handel van bestanddelen van natuurlijke stoffen en chemische middelen. Het was nooit de bedoeling van deze Opiumwet om in de natuur voorkomende planten te verbieden. Persoonlijk heb ik geen interesse in drugs. Wel is mijn hobby geneeskrachtige planten. Wat er van de Opiumwet in ons land geworden is, is te gek voor woorden! Om er toch maar zeker van te zijn dat geen enkele paddenstoel gebruikt zou worden als “paddo,s” heeft de wetgever er een lijst van 180 paddenstoelen op gezet die maar enigszins een werking op de geest hebben. Bij velen van deze is zo,n werking nooit wetenschappelijk aangetoond. Een van deze is de Amanita Muscaria. Een hele bijzondere paddenstoel met veel geneeskrachtige eigenschappen. Het is een geneesmiddel tegen verkoudheid, reuma, en kanker. Op de juiste manier bereid is het ook een goed slaapmiddel. De sjamanen van Siberie gebruikten deze Amanita ook in hun religieuze rituelen. Ik ben geen jurist, en mijn kennis over dit onderwerp is zeer beperkt, wel heb ik een speciale band met planten. Het is voor mij dan ook godslastering dat een wetgever mij gaat vertellen dat Amanita nu een verboden plant is ! Het is net zoiets als het verbranden van de koran!
Dit is een beperking van een universeel recht. Het heeft niks met drugs te maken!

#54:  Auteur: Independent BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 1:49
    —
Duch schreef:
Voor diegenen die zich een voorstelling proberen te maken bij de min of meer rechtloze samenleving is de tv-serie Deadwood een prachtig voorbeeld.


Dat hebben we al eens gedaan dat wilde westen. Heeft wel wat nostalgische aantrekkingskracht, maar is niet echt iets waar we nou persé naar toemoeten. Als ik overkom als een feudaal anarchist is dit omdat je gewoon geen andere keuze hebt om eruit te stappen in protest voordat je met gelijkdenkende mensen critical mass bereikt en in iets anders kunt stappen. Geloof me, Deadwood is niet het antwoord.

Wat dan wel? Een eerlijke wereld ondersteund door technologische welvaart en een technologisch rechtssysteem dat losgekoppeld is van economische belangen.

Om maar eens bij series te blijven: Star Trek. "Quote:Where the persuit of material gain is no longer the highest goal". Een federale republiek maar dan met directe democratie i.p.v. een representatieve democratie. (Er kan door iedere stemgerechtigde direct voor of tegen bepaalde beleidsregelingen gestemd worden ipv op politici die deze besluiten nemen)

Star Trek Visions of Law and Justice: International law and Star Trek: The Next Generation
http://books.google.es/books?hl=en&lr=&id=QI4zk6H48kwC&oi=fnd&pg=PA73&dq=star+trek+law+-physics&ots=T7zTp3mQrP&sig=gmuiopLYkSBS749jL3RU4Q7GkTM&redir_esc=y#v=onepage&q=star%20trek%20law%20-physics&f=false
"STAR TREK" AND STARE DECISIS: LEGAL REASONING AND INFORMATION TECHNOLOGY
http://www.albany.edu/scj/jcjpc/vol8is1/chilton.html

We zijn technologisch nu al zover dat dit kan. Ieder mens op deze planeet kan gehuisvest, gevoed, geschoold, gekleed worden en het goed hebben zonder tegenprestatie, onderdrukking of financiële slavernij.

Denk daar maar eens over na de volgende keer dat je gaat pinnen.

Replicators en Warpdrives komen vanzelf als uitvinders losgelaten worden van de riem omdat er geen economische belangen meer beschermt hoeven te worden en er géén belang meer is om een economisch verantwoord product naar de markt te bregen. Ik bedoel daarmee b.v. electronica die ontworpen is om beter te zijn dan dat van de competitie maar niet zo goed dat je nooit meer een ander produkt hoeft te kopen. Het liefst gaat het een week nadat het product uit garantie is stuk en rent de consument hopelijk weer naar de winkel. Niet dus. Gewoon de beste producten die wij als mens gezamelijk kunnen maken. Zonder onderhoud en waar mogelijk een levenlang mee. Genoeg van? Ruil maar om in je lokale leenbibliotheek.

Ik beweer dat de wereld van Star Trek realiteit kan worden in al haar facetten binnen vijf jaar nadat het huidige financieel economisch systeem massaal afgewezen is en dus gefaald heeft.

Absurd? Time will tell.

#55:  Auteur: Independent BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 2:02
    —
legalrebel schreef:
Dutch, een rechtenloze samenleving is zeker niet de oplossing. Ik denk dat we al een heel eind komen als we ons realiseren dat we te ver de andere kant op zijn gegaan.


Hear, hear.

En wat medicijnen betreft, breek me de bek niet open om het maar eens op z´n Rotterdams te zeggen. De pharmaceutische industrie valt wat mij betreft onder hetzelfde kopje als bankiers. Zoveel mogelijk winst maken i.p.v. zoveel mogelijk mensen helpen.

Ook zij zullen verdwijnen, en dat kan wat mij betreft niet snel genoeg zijn.

#56:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 2:04
    —
Independent schreef:
We zijn technologisch nu al zover dat dit kan. Ieder mens op deze planeet kan gehuisvest, gevoed, geschoold, gekleed worden en het goed hebben zonder tegenprestatie, onderdrukking of financiële slavernij.

Het communisme is ook al eens geprobeerd. De menselijke natuur zit een beetje in de weg. Dingetjes als hebberigheid. Uiteindelijk streeft vrijwel iedereen gewoon in de eerste plaats zijn eigen geluk na, eventueel ook dat van zijn directe naasten, maar daarmee houdt het wel op.

De truc is dus om een systeem te bedenken waarin individuele belangen zo veel mogelijk samenvallen met de belangen van de gemeenschap. Het systeem van de vrije markt is zo slecht nog niet. Geef ik in ieder geval toch de voorkeur aan boven het drogeren van 99% van de mensheid om de menselijke natuur uit te schakelen in een dappere nieuwe wereld.

#57:  Auteur: Independent BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 2:24
    —
bona fides schreef:
Independent schreef:
We zijn technologisch nu al zover dat dit kan. Ieder mens op deze planeet kan gehuisvest, gevoed, geschoold, gekleed worden en het goed hebben zonder tegenprestatie, onderdrukking of financiële slavernij.

Het communisme is ook al eens geprobeerd. De menselijke natuur zit een beetje in de weg. Dingetjes als hebberigheid. Uiteindelijk streeft vrijwel iedereen gewoon in de eerste plaats zijn eigen geluk na, eventueel ook dat van zijn directe naasten, maar daarmee houdt het wel op.

De truc is dus om een systeem te bedenken waarin individuele belangen zo veel mogelijk samenvallen met de belangen van de gemeenschap. Het systeem van de vrije markt is zo slecht nog niet. Geef ik in ieder geval toch de voorkeur aan boven het drogeren van 99% van de mensheid om de menselijke natuur uit te schakelen in een dappere nieuwe wereld.


Communisme is geprobeerd ja, maar in welke context? En in welk tijdperk? In een wereld waar de rest nog leeft met kapitaal? Nee hoor, trappen we niet meer in. De expirimenten die we gezien hebben waren niets meer dan staats-slavernij en eindigen altijd in corruptie.

Maar vergeet het communisme en marxist-leninisme nou maar. Marx had ook geen voorstelling van deze technologische wereld waarin we nu leven, anders had Das Kapital er wel wat anders uitgezien.

Huxley was so gek nog niet, maar de drugs mag hij van mij houden. Ik heb het over nu, vandaag wat we kunnen bereiken met de technologie die we nu tot onze beschikking hebben. Als je de redenen wegneemt voor haat en nijd en iedereen toegang geeft tot basis voorzieningen door correct gebruik te maken van grondstoffen en technologie kom je al een heel eind. Er is minder voor nodig om dit te bereiken dan je denkt.

De samenleving die ik eerder beschreven heb is een wereldwijde federale republiek met directe democratie. Dus geen landjes meer en geen conflicten meer gerelateerd aan landjes. Wat een vrijheid.

#58:  Auteur: Independent BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 2:30
    —
bona fides schreef:
Uiteindelijk streeft vrijwel iedereen gewoon in de eerste plaats zijn eigen geluk na, eventueel ook dat van zijn directe naasten, maar daarmee houdt het wel op.


Natuurlijk. Maar stel je eens voor dat je alles kunt krijgen wat je wilt?
Wat blijft er dan nog over? Leren, Ontdekken en Genieten.

En wat je niet fysiek voor elkaar kunt krijgen kun je altijd nog simuleren.

#59:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 4:52
    —
Independent schreef:
Natuurlijk. Maar stel je eens voor dat je alles kunt krijgen wat je wilt?

Dat kan niet (in het algemeen), tenzij je compleet gedrogeerd bent (en daardoor niet veel meer wilt).

#60:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 13:20
    —
http://www.vvd.nl/actueel/1743/vvd-wil-grondwet-aanpassen
De pan met kikkers, zo worden we langzaam gekookt zonder dat we het merken!

#61:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 14:12
    —
Independent, de technologie gaat ons niet redden. Technologie, tenminste zoals we die nu kennen werk altijd maar weer in tegen natuurlijke processen. Hoe meer we deze natuurlijke processen leren kennen des te meer we leren dat deze twee niet samengaan. Zelfs het cradle to cradle principe werkt uiteindelijk niet. Ik kan hier veel voorbeelden van geven. We zouden het meer in de richting moeten zoeken van “samenwerking met de natuurlijke krachten” De door Rudolf Steiner geïnspireerde biodynamische landbouw is hier een goed voorbeeld van. Dit betekend samenwerking met de devas of natuurgeesten de elementals. Atlantis kende ook een beschaving , hun beschaving was niet technisch zoals wij die kennen., toch bestonden er toen vliegtuigen. Hun technologie was het resultaat van de samenwerking met deze natuurgeesten. Onze technologie is het tegenovergestelde , en is totaal de andere kant op gegaan. Zwaartekracht , licht en electriciteit worden gezien als aan wetten gebonden krachten, zonder enig verband die ze in werkeijkheid hebben met hogere wezens , waarvan ze een getransformeerd “awareness”zijn. Natuurwetten zijn dan ook niks anders dat de ”gewoonte” van deze wezens, over tijdspannen die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Het is dus niet de zwaartekracht die de planeten en de zon in evenwicht houden, het is het leven , de “awareness” van dit wezen.

Quote:
The Spiritual Sun, the Logos, our Lord!
O Life of our Life,
O Heart of Pure Fire, .
We worship Thee, we live to obey Thee
Who, in Thy wisdom stupendous
Controlleth Thy Sons,
The Lords of the Planets.

(regents of the seven spheres) .

#62:  Auteur: DENNIS79 BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 16:14
    —
legalrebel schreef:
Independent, de technologie gaat ons niet redden. Technologie, tenminste zoals we die nu kennen werk altijd maar weer in tegen natuurlijke processen. Hoe meer we deze natuurlijke processen leren kennen des te meer we leren dat deze twee niet samengaan. Zelfs het cradle to cradle principe werkt uiteindelijk niet. Ik kan hier veel voorbeelden van geven. We zouden het meer in de richting moeten zoeken van “samenwerking met de natuurlijke krachten” De door Rudolf Steiner geïnspireerde biodynamische landbouw is hier een goed voorbeeld van. Dit betekend samenwerking met de devas of natuurgeesten de elementals. Atlantis kende ook een beschaving , hun beschaving was niet technisch zoals wij die kennen., toch bestonden er toen vliegtuigen. Hun technologie was het resultaat van de samenwerking met deze natuurgeesten. Onze technologie is het tegenovergestelde , en is totaal de andere kant op gegaan. Zwaartekracht , licht en electriciteit worden gezien als aan wetten gebonden krachten, zonder enig verband die ze in werkeijkheid hebben met hogere wezens , waarvan ze een getransformeerd “awareness”zijn. Natuurwetten zijn dan ook niks anders dat de ”gewoonte” van deze wezens, over tijdspannen die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Het is dus niet de zwaartekracht die de planeten en de zon in evenwicht houden, het is het leven , de “awareness” van dit wezen.

Quote:
The Spiritual Sun, the Logos, our Lord!
O Life of our Life,
O Heart of Pure Fire, .
We worship Thee, we live to obey Thee
Who, in Thy wisdom stupendous
Controlleth Thy Sons,
The Lords of the Planets.

(regents of the seven spheres) .


Hoe ver off-topic willen we gaan mensen?

Deze discussie ging over het contract met de staat... En laat duidelijk zijn dat het al dan niet ontkennen van natuurwetten niets met de rechtswetenschap te maken heeft!

#63:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 16:48
    —
Sorry Dennis 79 Ik liet mijzelf een beetje gaan. Het was eigenlijk meer bedoelt als alternatief voor independent zij idee dat de technologie ons gaat helpen in de toekomst.

Goed laat ik dan terugkomen op het onderwerp van deze draad.
Ik heb zelf het gevoel dat het niet eens nodig is om je zelf soeverein te verklaren. Het belangrijkste is dat je je zelf soeverein voelt en daarom ook zo handelt, en ik moet zeggen het werkt!

#64:  Auteur: Independent BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 17:10
    —
bona fides schreef:
Independent schreef:
Natuurlijk. Maar stel je eens voor dat je alles kunt krijgen wat je wilt?

Dat kan niet (in het algemeen), tenzij je compleet gedrogeerd bent (en daardoor niet veel meer wilt).


Je kunt je dit niet voorstellen.

Dat is iets anders dan "Dat kan niet".

Denk groot.

#65:  Auteur: Independent BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 17:17
    —
DENNIS79 schreef:

Hoe ver off-topic willen we gaan mensen?


Het gaat om vrijheid - puur en simpel.

Het contract met de staat opzeggen is slechts de eerste stap naar een nieuwe samenleving.

En naar legalrebel:

Luister goed: alles wat gerelateerd is aan huidige technologie is gebonden aan wetten die vastgelegd zijn door groepen die als primaire doelstelling het beschermen van minderheidsbelangen hebben.

Op het moment dat deze restricties opgeheven worden zul je een technologische evolutie zien zoals de mensheid deze nog nooit gezien heeft. Nogmaals: denk groot.

#66:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 19:09
    —
Independent schreef:
Je kunt je dit niet voorstellen.

Dat is iets anders dan "Dat kan niet".

Denk groot.

Ik had zo'n antwoord wel verwacht. "Denk groot", "stoor je niet aan natuurwetten".

Droom rustig verder.

#67:  Auteur: Independent BerichtGeplaatst: di 28 feb 2012 22:05
    —
bona fides schreef:

"stoor je niet aan natuurwetten".


Eh, zei ik dat?

bona fides schreef:

Droom rustig verder.


De "American Dream" zoals jullie? Want dat is het: alleen maar een droom net als vrije markten die helemaal niet vrij zijn.

Voor mezelf gesproken: ik ben als wakker als een mens kan zijn, en denk dat ik mijzelf wel duidelijk gemaakt heb.

Misschien kunnen we dit over een maand of 6 weer oppakken en kijken hoe het dan in de wereld gaat? Wie weet heb ik tegen die tijd een paar nieuwe gelijkgestemden erbij.

#68:  Auteur: legalrebel BerichtGeplaatst: do 01 mrt 2012 16:45
    —
Quote:
Op het moment dat deze restricties opgeheven worden zul je een technologische evolutie zien zoals de mensheid deze nog nooit gezien heeft. Nogmaals: denk groot.


Bedoel je Andrea Rossi en andere free-energy ontwikkelingen?Rechtenforum.nl -> Rechtsfilosofie en rechtstheorie

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl