Koopov. Help! Dient koper kettingbeding na te komen na 6j?
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Civiel recht

#1: Koopov. Help! Dient koper kettingbeding na te komen na 6j? Auteur: gingeer BerichtGeplaatst: za 01 feb 2020 14:23
    —
Dag!

Op dit moment bezig met het uitzoeken van een zaak voor een kennis (hierna maar even te noemen: cliënt). Zelf zit ik niet zo goed in dit rechtsgebied, vandaar dat ik graag wilde vragen om hulp. Het volgende:

Client heeft van verkoper een huis gekocht. Aan dit huis grenst een pand van de Woningbouwvereniging. In het koopcontract is cliënt met verkoper overeengekomen dat verkoper de onderhoudskosten van een gedeelde binnenplaats aan ten behoeve van de Woningbouwvereniging, aan cliënt bedingt (bij wege van derdenbeding).

Dit betreft een kettingbeding waarin het volgende van belang is:
- eigenaar/bewoner dient financieel bij te dragen in het overhoud; bijdrage is vastgesteld op een bedrag van x euro per maand
- eigenaar is verplicht om deze bijdrage als eigen verplichting te voldoen
- bijdrageverplichting zal worden vastgelegd in een separate overeenkomst.
- de verkoper neemt vrijwillig de belangen van de Woningbouwvereniging waar ten behoeve van hun rechten
- de bijdrage zal door of vanwege de woningbouwvereniging worden geïncasseerd

Cliënt heeft echter nooit een separate overeenkomst ontvangen of ondertekend. Ook is de verplichting nooit geïncasseerd. Na 6 jaar wordt kennis geïnformeerd door de Woningbouwvereniging om de onderhoudskosten voor een x bedrag af te kunnen kopen. Is cliënt nog verplicht om de betalingsverplichting te voldoen?

Gelet op het feit dat de verkoper heeft nagelaten om een separate overeenkomst op te stellen, bestaat er naar mijn mening voor cliënt geen basis om de betaling te voldoen (want naar wie? of hoe?) Echter is cliënt wel degelijk een verplichting tot betaling aangegaan. Daarnaast heeft de Woningbouwvereniging weinig met het nalaten van de verkoper te maken, dus ik vraag mij af of zij niet sterk staan tegenover cliënt. Maar ook zij hebben echter pas na 6 jaar contact met cliënt gezocht - en niet eerder op het moment dan dat alle eigenaren waren opgevraagd om te informeren over het afkoopvoorstel. Ik weet dan ook niet zo goed welke artikelen ik van toepassing kan achten op deze casus. Iemand enig idee?

#2:  Auteur: Legalblond BerichtGeplaatst: zo 02 feb 2020 19:48
    —
Als ik het goed begrijp, is er dus met de verkoper van het huis een koopovereenkomst getekend door de koper waarin staat dat koper de verplichting op zich neemt om maandelijks een bedrag te betalen aan de woningbouwvereniging. De specifieke verplichting zou worden opgenomen in een aparte overeenkomst (ik neem aan met de woningbouwverening?)
Maar deze laatste is nooit getekend, en intussen zijn we 6 jaar verder en komt de woningbouwvereniging nu pas met het verzoek om de onderhoudsplicht middels een bepaald bedrag ineens af te kopen.

Het lijkt mij dat de verplichting uit de eerste (koop)overeenkomst inmiddels is verjaard. En aangezien er verder geen rechtsgrond lijkt te bestaan die de koper verplicht om het onderhoud te betalen, zou je hier wel onderuit kunnen komen.
De vraag is of dat gewenst is, want de gedeelde binnenplaats is nog steeds gedeeld, neem ik aan. Wat wil koper daarmee in de toekomst. Dat zijn afwegingen die een rol meespelen, maar primair lijkt de betaling me niet afdwingbaar.

#3:  Auteur: MrFloris BerichtGeplaatst: wo 05 feb 2020 17:38
    —
De vraag is wat er nu precies in de koopovereenkomst staat en wat er in de andere overeenkomst gestaan zou moeten hebben.

Een koopovereenkomst van een woning, en alle daaraan verbonden bepalingen, zoals een kettingbeding, hebben een schriftelijkheidsvereiste. Daar is niet aan voldaan, dat houdt in dat het beding nietig is of de koopovereenkomst als geheel nietig is. Gelet op het feit dat het zes jaar duurde voordat iemand aan de bel trok over de onderhoudskosten is vast te verdedigen dat het beding niet dusdanig essentieel aan de koopovereenkomst is dat deze zich leent voor partiële vernietiging, 3:41 BW.

Los van het vormvoorschrift zou een niet te bepalen verbintenis ook stranden op art. 6:227 BW.

Mocht het beding in de koopovereenkomst zo duidelijk zijn dat er op zich wel een zelfstandige verplichting tot betalen van onderhoudskosten uit te distilleren zou zijn, dat zou kunnen zijn als daar wel de prijs per tijdseenheid in staat, maar de praktische zaken als welk rekening nummer of zo later geregeld kon worden.

Zo dat laatste het geval is, dan zal een deel van de vordering verjaard zijn. Niet alleen op grond van verjaring maar ook op grond van 6:89 BW zal men te laat zijn met het instellen van een vordering.

Je schrijft zelf echter dat "de verplichting...is verjaard". Als je zoiets ook aan de tegenpartij schrijft dan is het goed mogelijk dat je erkent hebt dat er wel een verplichting tot betaling is. Nu is het voordeel dat het enkele erkennen van de verplichting niet inhoudt dat je daarmee je recht opgeeft je te beroepen op de verjaring, zie HR 18-01-1980, ECLI:NL:PHR:1980:AC6783, m.nt. G.J. Scholten. Pas dus op wat je opschrijft, zeker richting tegenpartij.Rechtenforum.nl -> Civiel recht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl