"Einde ‘verplichte’ illegale Zorgverzekering!"
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Actualiteiten

#1: "Einde ‘verplichte’ illegale Zorgverzekering!" Auteur: @Paul BerichtGeplaatst: di 24 apr 2018 17:59
    —
Rechtszaak Zorgverzekeraar gewonnen!

Na 13 jaar strijden is het J. Zwarts (Voorzitter/oprichter) gelukt om eindelijk vanuit Civiel (burger)recht de onrechtmatige vorderingen die Bestuursrechtelijk verplicht worden gesteld nietig te verklaren.
Vastgesteld is in het burgerrecht dat de verplichte zorgverzekering vanuit Burgerwetboek 1 Artikel 1, u vrij bent om een dienstbaarheid (zoals zorgverzekering) te dulden of niet te dulden. Ook is de wilsverklaring (Burgerwetboek 3 Artikel 33) door de uitspraak bevestigd, waaruit moet blijken dat u een contract bent aangegaan op vrijwillige basis vanuit Burgerwetboek 3 Artikel 44 (onrechtmatig contract onder dwang is vernietigbaar).
CONCLUSIE: CAK (voormalig Zorginstituut Nederland), UWV, Banken, Gemeentelijke instanties en incassobureaus zijn in samenspanning onrechtmatig vorderingen en strafbare feiten aan het plegen door voor eigen Rechtertje te spelen waarin het Burgerrecht wordt geschonden, wat nu is vastgesteld door de Civiele rechter!

De Nationale Bond tegen Overheidszaken zal nu de gerechtelijke uitspraak inzetten voor strafrechtelijke vervolging tegen de bovengenoemde partijen.

Via: https://www.stopdebankiers.com/breaking-news-rechtszaak-zorgverzekeraar-gewonnen-het-gaat-beginnen-einde-verplichte-illegale-zorgverzekering/


Laatst aangepast door @Paul op ma 30 apr 2018 11:54, in totaal 1 keer bewerkt

#2:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 24 apr 2018 20:14
    —
Heb je hier een gepubliceerde uitspraak bij?
Zo niet, dan verdwijnt deze draad in het archief.

#3:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: zo 29 apr 2018 0:18
    —
Het gaat hier om Rb. Den Haag 18 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4819.
Quote:
1. VGZ vordert dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] zal worden veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan VGZ te betalen een bedrag van € 500,-, met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag van de dagvaarding tot de dag van de voldoening en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure, waaronder de nakosten.
VGZ legt aan de vordering voormelde vaststaande feiten ten grondslag, alsmede de navolgende stellingen.

1.1 [gedaagde] heeft bij VGZ een verzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet afgesloten, zulks onder verband van de door VGZ gehanteerde polisvoorwaarden.

1.2 Ingevolge die verzekering had [gedaagde] recht op verstrekkingen en voorzieningen voor zover bepaald in de Zorgverzekeringswet en de uitvoeringsvoorschriften daarvan.

1.3 [gedaagde] heeft de door hem voor die verzekering verschuldigde premie over de periode mei 2009 tot en met december 2010 onbetaald gelaten. Daarnaast heeft [gedaagde] ten behoeve van hem in juni en juli 2010 gemaakte zorgkosten (ziekenhuis-en apotheekkosten) onbetaald gelaten. Een en ander tot een bedrag van € 2.171,58.

1.4 [gedaagde] heeft dat bedrag, ook na aanmaning daartoe, niet betaald. [gedaagde] is in verzuim en VGZ maakt daarom aanspraak op wettelijke rente. Tot 6 oktober 2017 heeft VGZ die rente becijferd op een bedrag van € 466,92.

...

2. [gedaagde] voert gemotiveerd verweer. Zakelijk weergegeven behelst het verweer van [gedaagde] de stelling dat hij geen overeenkomst met VGZ is aangegaan. [gedaagde] wenst geen zorgverzekering af te sluiten. Voor zover [gedaagde] medische hulp heeft ingeroepen heeft hij altijd de ingeschakelde zorgverleners zelf betaald. Het is voor [gedaagde] onduidelijk wie hem tegen zijn zin als verzekerde heeft aangemeld bij VGZ. Als zorgverleners van [gedaagde] ten onrechte facturen naar VGZ sturen kan [gedaagde] daar niets aan doen. [gedaagde] concludeert tot afwijzing van de vordering en hij verzoekt VGZ te veroordelen in de proceskosten.

3. Naar aanleiding van het verweer van [gedaagde] is bij gelegenheid van de comparitie van partijen met partijen besproken dat VGZ de door haar gestelde overeenkomst dient aan te tonen en voorts dat zij daarbij een uiteenzetting dient te geven omtrent de wijze van totstandkoming van die door haar gestelde overeenkomst.

...

5. Nu VGZ niet in staat is de door haar gestelde overeenkomst over te leggen en zij bovendien geen uiteenzetting heeft gegeven omtrent de wijze waarop die door haar gestelde overeenkomst tot stand is gekomen dient naar het oordeel van de kantonrechter in deze procedure er vanuit te worden gegaan dat de door VGZ gestelde overeenkomst niet met [gedaagde] tot stand is gekomen. De stelling van VGZ dat in deze procedure niet is gesteld of gebleken dat de verplichte zorgverzekering met een andere zorgverzekeraar is afgesloten maakt dat oordeel niet anders, omdat het immers primair op de weg van VGZ ligt om de grondslag van haar vordering aan te tonen.

Dus VGZ is op een bepaald moment ertoe overgegaan zich als de zorgverzekeraar van gedaagde te gaan gedragen, maar kan niet uitleggen hoe dat zo is gekomen.

Uit deze uitspraak volgt natuurlijk niet dat men zich aan de wettelijke zorgverzekeringsplicht kan onttrekken. Een zorgverzekaar die premie betaald wil zien zal echter het bestaan van een zorgverzekeringsovereenkomst moeten kunnen aantonen.

#4:  Auteur: @Paul BerichtGeplaatst: ma 30 apr 2018 11:56
    —
bona fides schreef:
Heb je hier een gepubliceerde uitspraak bij?
Zo niet, dan verdwijnt deze draad in het archief.


Zie: http://bondoverheidszaken.nl/onewebmedia/De%20zaak%20VGZ%20tegen%20J.Zwarts%20de%20uitspraak_%2018%20April%202018.pdf

#5:  Auteur: @Paul BerichtGeplaatst: ma 30 apr 2018 11:59
    —
bona fides schreef:


Uit deze uitspraak volgt natuurlijk niet dat men zich aan de wettelijke zorgverzekeringsplicht kan onttrekken. Een zorgverzekaar die premie betaald wil zien zal echter het bestaan van een zorgverzekeringsovereenkomst moeten kunnen aantonen.


Dat nuanceer ik graag, kinderen die "volwassen" zijn geworden, per decreet op hun 18de jaar, worden wel degelijk opgezadeld door de ziektekosten verzekering van hun ouders, waar het kind eerst "gratis" verzekerd was, met een ongevraagde vervolg polis, maar dan op de naam van het kind, nu 18.

Verder ben ik geinteresseerd, wat het verweer tot gevolg zal hebben, als de bond i.d.d. gaat procederen.Rechtenforum.nl -> Actualiteiten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl