Geslachtsnaamwijziging bij gerechtelijke vaststelling
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Burgerlijk recht

#1: Geslachtsnaamwijziging bij gerechtelijke vaststelling Auteur: Driehoek BerichtGeplaatst: do 06 jul 2017 11:16
    —
Hoe werkt de geslachtsnaamswijziging nou precies door op het nageslacht?

Wanneer een oudere man zijn vader leert kennen en besluit diens geslachtsnaam via 1:207 BW aan te nemen. Hoe verhoud deze wijziging zich tot zijn meerderjarige kinderen en hun minderjarige kleinkinderen? Tot in hoeverre hebben zij een keus met het licht op 1:207 lid 5 en de daarbij behorende terugwerkende kracht? En spelen echtgenotes hier ook nog een rol in?

#2:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: do 06 jul 2017 22:16
    —
(Mijn oorspronkelijke bericht klopt niet helemaal, dus ik probeer het opnieuw Wink)

Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap heeft niet per se gevolgen voor de geslachtsnaam.

Zie de laatste twee zinnen van art. 1:5 lid 2 BW:
Quote:
Indien een kind door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap in familierechtelijke betrekking tot de vader komt te staan, houdt het de geslachtsnaam van de moeder, tenzij de moeder en de man, wiens vaderschap is vastgesteld, ter gelegenheid van de vaststelling gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de vader zal hebben. De rechterlijke uitspraak inzake de vaststelling van het vaderschap vermeldt de verklaring van de ouders hieromtrent.


Voor kinderen van 16 jaar en ouder geldt art. 1:5 lid 7 BW:
Quote:
Indien een kind op het tijdstip van het ontstaan van de familierechtelijke betrekking met beide ouders zestien jaar of ouder is, verklaart het zelf ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand of van de notaris of, in geval van adoptie of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ten overstaan van de rechter of het de geslachtsnaam van de ene of de andere ouder zal hebben. Van deze verklaring wordt melding gemaakt in de akte van erkenning of in de rechterlijke uitspraak inzake adoptie of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.


Dus de man kan (inderdaad) bij gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ervoor kiezen de naam van zijn vader aan te nemen.

Voor zijn kinderen heeft de wijziging voor zover ik weet geen gevolgen. De terugwerkende kracht van art. 1:207 lid 5 BW staat er in ieder geval los van.

#3:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: vr 07 jul 2017 22:16
    —
bona fides schreef:
Voor zijn kinderen heeft de wijziging voor zover ik weet geen gevolgen.

Nu twijfel ik toch een beetje ivm art. 1:20a lid 1 BW:
Quote:
De in artikel 20 bedoelde latere vermeldingen, met uitzondering van de vermeldingen bedoeld in het eerste lid, onder b, alsmede van de vermeldingen houdende beŽindiging van een geregistreerd partnerschap en van de vermeldingen van een omzetting van een geregistreerd partnerschap, worden toegevoegd aan de geboorteakte van de betrokken persoon. Van een wijziging of vaststelling van de geslachtsnaam wordt tevens een latere vermelding toegevoegd aan de geboorteakten van de kinderen van de betrokken persoon, voor zover de wijziging of vaststelling zich tot hen uitstrekt.

Die laatste zin lijkt echter betrekking te hebben op wijziging of vaststelling van de geslachtsnaam door de Koning (art. 1:7 BW). Zo'n naamsverandering lijkt door te werken op minderjarige kinderen (art. 1:7 lid 3 BW).

Dus vooralsnog denk ik nog steeds dat gerechtelijke vaststelling van het ouderschap geen gevolgen heeft voor de geslachtsnaam van de kinderen van de persoon wiens vader gerechtelijk is vastgesteld.

#4:  Auteur: jkeunen BerichtGeplaatst: ma 16 mei 2022 13:33
    —
Een persoon kan zijn geslachtsnaam op zijn verzoek of op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger door de Koning laten wijzigen (art. 1:7 lid 1 BW)

Een wijziging of vaststelling van de geslachtsnaam door de Koning heeft geen invloed op de geslachtsnaam van de kinderen van de betrokken persoon die voor de datum van het besluit meerderjarig zijn geworden of die niet onder zijn gezag staan (art. 1:7 lid 3 BW). Als deze kinderen zelf ook hun geslachtsnaam wensen te wijzigen, dan moeten ze dit apart verzoeken.

Een wijziging of vaststelling van de geslachtsnaam door de Koning blijft in stand ondanks een latere erkenning (art. 1:203-206 BW) of gerechtelijke vaststelling van het ouderschap (art. 207-208 BW). Deze latere erkenning of gerechtelijke vaststelling be√Įnvloedt de eerdere wijziging van de geslachtsnaam door de Koning dus niet (art. 1:7 lid 4 i.v.m. art. 1:5 lid 2).

De kleinkinderen staan niet onder het gezag van de persoon die de naamswijziging wenst, dus daar heeft het ook geen invloed op. De echtgenote van deze persoon heeft vier mogelijkheden (art. 1:9 BW):

1. ze kan uitsluitend haar eigen geslachtsnaam voeren
2. ze kan uitsluitend de geslachtsnaam van de ander voeren
3. ze kan de geslachtsnaam van de ander, gevolgd door de eigen
geslachtsnaam voeren
4. ze kan de eigen geslachtsnaam, gevolgd door de geslachtsnaam van de
ander voerenRechtenforum.nl -> Burgerlijk recht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl