Reikwijdte van het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Internationaal en Europees recht

#1: Reikwijdte van het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens Auteur: P.V. BerichtGeplaatst: vr 21 okt 2016 17:14
    —
De borden E1, E2 en E3 verbieden niet langer het parkeren in de berm. De reikwijdte ervan is sinds een uitspraak van het gerechtshof Arnhem op 23 mei 2016 beperkt tot de rijbaan, op basis van het Verdrag van Wenen. Het Verdrag van Wenen gaat sinds 8 november 2008 vóór het RVV 1990. Over de gevolgen hiervan heb ik een blog geschreven: http://www.verkeersmaatregelen.nl/Home/Weblog/tabid/547/EntryId/45/Parkeerverbod-geldt-niet-meer-voor-de-berm-Wat-nu.aspx

Nederland is op 8 november 2008 toegetreden als verdragsluitende partij bij het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens (hierna: het Verdrag) (Trb. 2008, 77).

Mijn vraag:
Heeft het Verdrag een rechtstreekse werking? Met andere woorden: Klopt het dat de bepalingen van de WVW 1994 c.a. aan de kant worden gezet doordat het Verdrag ‘self executing’ of rechtstreeks werkend is? Uit de bepalingen van het Verdrag, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het Verdrag inzake het wegverkeer (Wenen, 8 november 1968, Trb. 1974, 35), volgt dat het Verdrag verplichtingen op de Lidstaten legt om de wetgeving in overeenstemming te brengen met de voorzieningen in het Verdrag. Is daarmee een beperking vastgelegd dat het Verdrag niet rechtstreeks kan werken, in die zin dat burgers rechtstreeks rechten kunnen ontlenen aan het Verdrag?

Hoe moet in dit kader dan de uitspraak van het Hof juridisch worden bezien?

#2:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: ma 12 dec 2016 2:34
    —
Het gaat dus om Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3927.

Zoals ik het arrest lees gebruikt het Hof het Verdrag van Wenen slechts als hulpmiddel bij de uitleg van de term "weg" als gebruikt in het RVV 1990 (in combinatie met de opmerking in de Nota van Toelichting bij het RVV dat met het nieuwe RVV onder meer werd beoogd toetreding tot het Verdrag van Wenen mogelijk te maken). Het Hof zegt volgens mij niet dat het Verdrag voorgaat op de WVW of dat er rechtstreeks rechten aan ontleend kunnen worden.

In het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland, waarnaar in het arrest wordt verwezen, werd blijkbaar wel geoordeeld dat het Verdrag voorgaat op de WVW. Dat kan mijns inziens slechts als dat Verdrag rechtsstreekse werking zou hebben (een ieder verbindend, art. 93 Gw). Ik zie niet in hoe dat hier het geval kan zijn (en het lijkt mij onzinnig voor een rechter om te proberen rechtstreekse werking te verbinden aan dit verdrag; de wet is voor de burger wel ingewikkeld genoeg, laten we hem niet ook nog eens opzadelen met verdragsbepalingen die wellicht wel of niet in overeenstemming zijn met de wet).

Overigens heb ik ook de nodige twijfels over het arrest van het Hof. Het volgt duidelijk uit art. 65 lid 2 RVV 1990 dat de borden E1, E2 en E3 slechts gelden voor de weghelft waar zij zijn geplaatst. Waarom zou daar de berm van die weghelft niet onder vallen?

Het Hof wijst op art. 10 RVV 1990 en de Nota van Toelichting op dit artikel. Maar uit art. 10 RVV 1990 en die toelichting volgt nu juist klip en klaar dat de berm wordt aangemerkt als een weggedeelte.

Het Hof haalt verder art. 65 lid 2 RVV 1990 aan:
Quote:
De verkeersborden E1, E2 en E3 van bijlage I gelden slechts voor de zijde van de weg alwaar zij zijn geplaatst.

en ook de volgende zin uit het Verdrag:
Quote:
All the prohibitions and restrictions of parking shall apply only on the side of the carriageway on which the signs are placed.

De redenering lijkt te zijn dat deze twee zinnen hetzelfde moeten betekenen en dat dus weg = carriageway = rijbaan. Maar dat lijkt mij helemaal niet nodig. Sluit die zin uit het verdrag werkelijk uit dat parkeerverboden voor de berm kunnen gelden? Dat zou mij verbazen.

Is het bekend of het OM cassatieberoep heeft ingesteld?

#3:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: ma 12 dec 2016 2:57
    —
bona fides schreef:
Is het bekend of het OM cassatieberoep heeft ingesteld?

Wacht eens.... een Mulderzaak. Dus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het eindstation. Fijn hoor, een juridische misslag die de verkeersveiligheid in het geding brengt en maar niet of nauwelijks kan worden hersteld. (Het Hof zal zich door wetswijziging niet op andere gedachten laten brengen over de betekenis van het Verdrag, dus zal er een wetswijziging moeten komen die er geen twijfel over laat bestaan dat de wet telt en niet het Verdrag.)

Ik weet niet of België partij is bij het Verdrag van Wenen, maar:
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/253-art70
Quote:
De verkeersborden E1 en E3 gelden op de rijbaan en op de berm.Rechtenforum.nl -> Internationaal en Europees recht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl