Het bedreigen van Maxima
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Internationaal en Europees recht

#1: Het bedreigen van Maxima Auteur: juristinopleiding BerichtGeplaatst: do 03 apr 2014 20:08
    —
hoi allemaal,

ik heb een vraagje? voor mijn opleiding moet ik een betoog schrijven, maar ik kom er niet helemaal uit.
Is het per brief bedreigen van Maxima zo ernstig dat iemand hiervoor het land uitgezet kan worden?
In het brief stond er dit: ik hou van je en zal je voor mij winnen, goedschiks of kwaadschiks. Verder staat er in dat als hij iets wil, hij het ook zal krijgen.
Het betreft hier ene Spanjaard die al 2 jaar werkzaam is in Nederland. Tevens woont hij samen zijn vriendin.

Alvast bedankt.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.

#2:  Auteur: jeroen1989 BerichtGeplaatst: vr 04 apr 2014 13:16
    —
Waarschijnlijk gaat het hier over de 'ongewenstverklaring' van een vreemdeling. Deze ongewenstverklaring vindt zijn grondslag in artikel 67 Vw 2000. Het gaat hier echter om een EU-burger dus artikel 67 Vw 2000 is niet van toepassing. Voor EU/EER-burgers, Zwitserse en Turkse werknemers geldt een ander regime dan dat van artikel 67.

De rechtspraak over de ongewenstverklaring van EU-onderdanen geeft aan waar dan wl aan getoetst moet worden

Rb Oost-Brabant, 16 juli 2013 ECLI:NL:RBOBR:2013:2981)

Quote:
Ingevolge artikel 27, eerste lid, van de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (richtlijn) kunnen, onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk, de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische doeleinden worden aangevoerd. (..) Ingevolge artikel 27, tweede lid, van de richtlijn moeten de om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen. Het gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd.


Daarnaast moet conform artikel 28 van de Richtlijn - alvorens het gastland een besluit neemt - gekeken worden naar de duur van het verblijf van de betrokkene op zijn grondgebied, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het gastland en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. (zie ook artikel 3.8 Vreemdelingencirculaire 2000 (a) )Rechtenforum.nl -> Internationaal en Europees recht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl