Termijnen aanbesteding Bass
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Internationaal en Europees recht

#1: Termijnen aanbesteding Bass Auteur: svierkant BerichtGeplaatst: do 17 nov 2011 11:46
    —
Ik heb een vraag over een aanbestedingsprocedure op grond van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) en een niet-openbare procedure.
Quote:
Artikel 46 lid 3 Bass: "Bij niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen met voorafgaande aankondiging bedraagt de termijn voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming in antwoord op een aankondiging, die uit hoofde van artikel 42, eerste lid, onderdeel c, is meegedeeld, of in antwoord op een uitnodiging van een aanbestedende dienst overeenkomstig artikel 48, zevende lid, ten minste 37 dagen vanaf de datum van verzending van de aankondiging of vanaf de datum van verzending van de uitnodiging, en bedraagt niet minder dan 22 dagen wanneer de aankondiging met andere middelen dan elektronische middelen of per fax ter mededeling wordt verzonden, en niet minder dan 15 dagen wanneer de aankondiging wel met elektronische middelen of per fax ter mededeling wordt verzonden."

De termijn van artikel 46 lid 3 is ten minste 37 dagen. Deze kan echter worden verkort met 7 dagen als de aankondiging electronisch gebeurt. Ook kan er 5 dagen worden afgetrokken van de termijn als alle overige documentatie (bijvoorbeeld bestekken) ook electronisch toegankelijk is. Dat zou dus uitkomen op (37 -7 -5 = ) 25 dagen. In de Bass staat dat er termijn door cumulatie nooit korter kan worden dan 15 dagen. In de Nota van Toelichting staat echter zelfs dat cumulatie van termijnverkortingen niet mag leiden tot een termijn korter dan 10 dagen bij niet-openbare procedures.

Ik kom er echter niet uit op basis waarvan de termijn tot 10 dagen gereduceerd zou kunnen worden.

Aanbestedingsrecht van Pijnacker-Hordijk spreekt van een absoluut minimum van 15 dagen. Het boek "Aanbesteden doe je zo!" zegt er dit over: "Richtlijn SS kent voor de selectieface ook een wettelijke minimumtermijn van 37 dagen, maar deze mag worden verkort tot 22 dagen wanneer de aankondiging per reguliere post is verzonden of 15 dagen wanneer de aankondiging electronisch of per fax is verzonden. Op zijn minst moet gesteld worden dat dit nogal cryptisch is. Het staat de aanbestedende dient die onder de Richtlijn SS valt kennelijk vrij om te kiezen tussen deze genoemde termijnen.".

Wanneer kun je bij een aanbesteding een (basis)termijn van 37 dagen hanteren en wanneer 22 dagen?Rechtenforum.nl -> Internationaal en Europees recht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl