Privacy: de koningin van de grondrechten
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Actualiteiten

#1: Privacy: de koningin van de grondrechten Auteur: OhJaJôh? BerichtGeplaatst: vr 25 feb 2005 19:11
    —
Op www.Netkwesties.nl las ik de volgende bijdrage van Sjoera Nas, die ik jullie niet wil onthouden:

"CDA-kamerlid Çörüz vindt dat de rechter iemand tijdelijk of permanent het recht op vrije meningsuiting moet kunnen ontzeggen. De afgestudeerde jurist voegt daaraan toe: "Het CDA wil niet lichtvaardig tornen aan de grondrechten, maar...."

Mr. Çörüz acht zich kennelijk niet aangesproken door het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. "Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen."

Deze universele verklaring van fundamentele rechten is opgesteld in 1948. Vlak nadat Europa een gruwelijke les had geleerd hoe een democratie in de greep van angst kan raken en volstrekt kan ontaarden in een politiestaat. De fraaie preambule van het verdrag verwijst daar rechtstreeks naar; dat het van het grootste belang is dat de rechten van de mens beschermd worden tegen de suprematie van het recht.

Het eerste artikel is cruciaal omdat het politici leert dat mensenrechten geen cadeautjes zijn van welwillende overheden. Ieder mens is vrij en in rechten geboren. De Staat moet zich inspannen om deze rechten en vrijheden te bevorderen. Van enige bevoegdheid tot tornen is dus geen sprake, hoe weinig lichtvaardig het CDA daarbij ook te werk wil gaan.

Nu haalt deze uitspraak nog de voorpagina van ten minste één landelijke krant en wordt het Kamerlid binnen en buiten de Kamer verweten de democratie aan te willen tasten. Ook de suggestie van Minister Donner om apologetische teksten in de ban te doen is fel bekritiseerd als poging om thought-crime toe te voegen aan het Wetboek van Strafrecht.

Pondje grondrechten

Maar die aandacht geldt niet voor de achterliggende gedachte dat grondrechten op een weegschaal liggen. Er wordt voortdurend gesproken over een balans tussen bijvoorbeeld privacy en veiligheid. Alsof we geregeerd worden vanuit een Zaans winkeltje aan het begin van de vorige eeuw, waar een witgejaste kruidenier onverbiddelijk loden gewichten blijft toevoegen in ruil voor een lekker stuk kaas. U wilt een pondje Belegen Veiligheid? Dat kost u dan 1 identificatieplicht.

Het is een verduiveld aantrekkelijke metafoor, niet alleen in Nederland. Overal beroepen politici zich op de universele plicht om voor veiligheid te zorgen. En dat kan alleen door vergaande afbreuk te doen aan individuele vrijheden. Wat er rechts bij moet, moet er links wel af. Logisch. In het Engels heeft de metafoor een nog hoger pr-gehalte omdat iedereen bij het woord 'balance' denkt aan 'checks and balances', de essentiële scheiding der machten en controlebevoegdheden.

Het grootste slachtoffer van deze metafoor is het recht op privacy. Een schuilplaats van het kwaad, zullen de meeste Nederlanders inmiddels wel beamen. Alleen criminelen hebben immers iets te verbergen en daar hebben we geen enkele consideratie mee. Ik denk dat de Staat nog een aardig centje zou kunnen verdienen aan publieksbezichting van de glazen gevangenis met meermanscel. Om nog maar te zwijgen van de publieke tribune bij het herinvoeren van de doodstraf.

Onthutsend naïef

Maar wanneer ben je eigenlijk een crimineel of radicaal wiens grondrechten mogen, nee moeten, worden afgepakt?

Een enquête van Plus Magazine in november vorig jaar gaf uitstekend weer hoe onthutsend naïef de meeste mensen ervan uitgaan dat verdachten wel iets fout gedaan moeten hebben. De eerste groep kreeg een reeks vragen over bestaande en mogelijke opsporingsbevoegdheden, van het afluisteren van de telefoon en internet tot gedwongen DNA-afname en het installeren van afluisterapparatuur in huizen en auto's. Een ruime meerderheid betoonde zich groot voorstander. Een tweede controlegroep kreeg dezelfde reeks vragen, maar nu op henzelf toegepast. Vindt u het goed als uw telefoon wordt afgeluisterd en uw post wordt geopend? Daarop antwoordde alleen nog een minderheid positief.

Restauratie van grondrechten

Ik ben er geen voorstander van om grondrechten hiërarchisch te lezen. Alle grondrechten zijn een en ondeelbaar, en onverbrekelijk met elkaar verbonden. Toch zou ik willen pleiten voor een restauratie van het recht op privacy als koningin van onze grondrechten.

We hebben misschien niet goed opgelet toen we gretig gebruik maakten van de ongekende communicatievrijheid die internet ons bood. En we geloofden de hackers die ons voorhielden dat dit een onstuitbare positieve ontwikkeling was, die geen Staat ooit aan banden zou kunnen leggen. Censorship is but an obstacle. Internet will rout its way around it.

Vanzelfsprekend hebben we aangenomen dat elke technologische ontwikkeling vooruitgang betekent. En nu wonen we allemaal in een glazen huis, waar de Staat elke nieuwe technologie gretig aanwendt om dieper in ons hoofd te kijken.

De Europese plannen om langdurig informatie op te slaan over al ons bel- en internetgedrag lijken onstuitbaar. Vanaf 2006 worden volgens een ander Europees plan de vingerafdrukken en gelaatskenmerken van alle Europeanen opgeslagen in een centrale database. De individuele gegevens komen in het paspoort, in een chip die heimelijk en op afstand uitleesbaar is.

Gekoppeld aan het alomtegenwoordige cameratoezicht krijgt de Staat zo een zeer indringend beeld van onze verplaatsingen, onze sociale netwerken, en als het om internetsurfgedrag gaat, onze vermoedelijke interesse in informatie die jaren na dato ineens ongewenst verklaard kan worden.

Dat vind ik veel verontrustender dan pogingen om websites en babbelkanalen te censureren. Ook erg, zeker als het voorstel van een minister komt die prat gaat op gebrek aan kennis over internet. "Politie en openbaar ministerie onderzoeken of de informatie die via MSN - ik weet niet precies wat dat betekent - beschikbaar wordt gesteld strafbaar is", aldus Donner op 9 februari in het Kamerdebat over terrorismebestrijding.

Maar directe aanslagen op de vrijheid van meningsuiting zijn relatief publiciteitsgevoelig. De totale controle over onze gedachten en gevoelens, over onze verwarrende ontwikkeling tot autonoom denkende mensen, lijkt dat niet te zijn.

Hoe we die kwaadaardige tendens moeten keren, weet ik niet. Maar Kamerlid Çörüz lijkt in ieder geval gebaat bij een groter respect voor zijn privacy. In de geest van de tweede zin van artikel 1 van het UVRM wil ik me graag in een geest van broederschap gedragen en hem meer tijd gunnen om gebruik te maken van zijn verstand en geweten..."

[Sjoera Nas, 25 februari 2005] op www.netkwesties.nl

#2:  Auteur: Duch BerichtGeplaatst: vr 25 feb 2005 20:07
    —
Ik vind dit veel meer weg hebben van een tirade dan van een goed onderbouwd artikel. Ik ben eerlijk gezegd een beetje verbijsterd over het feit dat de auteur er totaal geen rekening mee houdt dat grondrechten bijna nooit absoluut zijn. Wellicht gaan de inbeuken tever. Misschien wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat er überhaupt geen inbreuken op grondrechten toegestaan zouden zijn.

En dat verhaal over balans vind ik ronduit belachelijk. Natuurlijk moet er een balans gevonden worden tussen bepaalde belangen. Dat is namelijk de manier waarop men inbreuken op grondrechten rechtvaardigt. Ik herinner aan de constante stroom van het EHRM op dit gebied. 'Necessary in a democratic sociëty' wil zeggen dat een inbreuk niet verder mag gaan dan noodzakelijk. Daarmee wordt er dus een evenwicht gezocht door het door de inbreuk te dienen belang en het belang van zo groot mogelijke instandhouding van grondrechten.

Ik ben niet overtuigd door dit artikel.

#3:  Auteur: StevenK BerichtGeplaatst: za 26 feb 2005 4:11
    —
En wat is het nut van het citeren van een artikel zonder er zelf iets aan toe te voegen ?

Persoonlijk vind ik 't van van een stuitend gebrek aan inzicht in de werking van de grondrechten getuigen wanneer iemand pleit voor de inperking van de vrijheid van meningsuiting.Rechtenforum.nl -> Actualiteiten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl