Strafbaar feit dat is gepleegd door Peter R. de V.
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende  Laat alle berichten zien
Rechtenforum.nl -> Actualiteiten

#76:  Auteur: Engeltje_1976 BerichtGeplaatst: di 12 feb 2008 16:48
    —
fred vos schreef:
Ga eens echt studeren.


Zo sprak de gymleraar?

#77:  Auteur: fred vos BerichtGeplaatst: di 12 feb 2008 16:58
    —
Arnoud Engelfriet schreef o.m.:

Quote:
Het EVRM is een internationaal mensenrechtenverdrag waarvan artikel 10 rechtstreeks het recht op informatievergaring en -verspreiding geeft aan de burger. Een nationale wet kan en mag geen beperking aan dit artikel stellen, tenzij dit binnen de grenzen van het artikel 10 zelf blijft. De beperking moet absoluut noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, anders zal de rechter de beperking buiten werking laten.

Een wet die een vergunning voor een onderzoeksjournalist verplicht stelt alvorens deze journalistieke bezigheden kan uitvoeren, is m.i. keihard in strijd met artikel 10. Een dergelijk vergunningenstelsel is absoluut niet noodzakelijk in een democratie. Sterker nog een dergelijk vergunningenstelsel is volstrekt onacceptabel in een democratie. Daarmee kan uw lezing van de WPBR niet juist zijn. Een beperkte uitleg die 'rechercheren in opdracht' voor recherchebureaus reguleert, zou m.i. over het algemeen wel zich verhouden met het EVRM.


Het recht van informatievergaring en verspreiding mag niet 'geruild' worden tegen het recht op privacy en een met rechten, fair trial and equaklity of arms uitsluitend binnen Sv geborgde zorgvuldige opsporing en vervolging als verdachte van een misdrijf.

De methode De Vries kan toch niet als surrogaat worden gezien van een 'fair trial' en met de overkill aan mediaaandacht met equality of arms zoals het EVRM dat eist. Zijn de bounty hunter en de lynch mob daarvoor 'journalistiek' een verantwoord en democratisch beschaafd surrogaat?
De WPBR (1999) was bedoeld om die rechten bij het optreden van private speurders gericht op onderzoek naar personen en dus niet informatie in het algemeennog eens te beschermen.
Die wet was juist ontstaan op grond van de mensenrechten.

Als burgeronderzoek zich dan bezighoudt op gebieden waar het OM beslissingsbevoegdheid heeft genomen om daarvoor als surrogaat, met normaliter verboden opsporingsmethoden, soelaas te bieden, dan klopt het volgens mij niet bij de rechtenafweging.

Het fenomeen 'misdaadjournalist' is daarbij een (nog onterecht en onnodig ) onbeheerst verschijnsel.
Waarbij volgens uw stellingen een private speurder niet mag wat hij als 'free lance 'journalist - what's in a name? - wel zou mogen.
Dat gaat er bij mij niet in.

U stelde ook:
Quote:
Een beperkte uitleg die 'rechercheren in opdracht' voor recherchebureaus reguleert, zou m.i. over het algemeen wel zich verhouden met het EVRM.


Dat ben ik met u eens. Het EVRM was oorzaak van die wet dus dat kan ook niet anders.
Het rechercheren is een vorm van 'vrije' informatievergaring die door de wetgever aan berperkingen voor de personen (als de beoogde objecten van de mensenrechten) die het onderwerp zijn hiervan wordt onderworpen.

Het gaat niet om het onderzoeken van situaties ('misstanden')maar uitsluitende het 'journalistieke' onderzoek naar personen met het oogmerk bewijs van een strafbaar feit of misdrijf te verkrijgen.

Verder stelde u:
Quote:
Pardon, dit is een cirkelredenering. Uit een limitatieve opsomming van bevoegde opsporingsinstanties ontstaat inderdaar een exclusieve positie voor die instanties. Maar waaruit blijkt dat de opsomming in Sv limitatief bedoeld is?


Omdat deze wet Sv de bevoegdheden limitatief opsomt met de personen die daarbij wel of niet een rol kunnen spelen, is dit zeker geen cirkelredenering maar een conclusie op de logische methode van 'successieve eliminatie'.

Burgers kunnen daarbinnen scherp omschreven en afgebakende taken vervullen (onder leiding van een opsporingsambtenaar) dus dan daarbuiten niets.
(Een staandehouding op heterdaad zie ik niet als opsporingactiviteit maar als het resultaat van een onverwachte 'ontdekking'.)
Het limitatief zijn hoeft niet binnen de wet te worden genoemd dat vloeit op een hoger abstractie niveau voort uit het monopolie van de Staat op publieke wetgeving en de monopolistische wijze van vervolgingsuitvoering.
Daarnaast is dit logisch af te leiden zoals ik hiervoor deed.
Indien burgers daarbij zijn, of door zichzelf worden, 'ingeschakeld', buiten de wettelijke voorschriften, dan kan dit de zaak doen stranden voor het OM. De onrechtmatigheid 'an sich' hoeft niet altijd tot bewijsuitsluiting te leiden maar dat gaat nu te ver.

Ook stelde u:
Quote:
Noch uit de Gw, noch uit Sv haal ik een bepaling die de opsporing van mogelijk strafbare feiten exclusief toewijst aan OM en aanverwante instanties. Art. 1 Sv spreekt over de strafvordering maar dat is niet hetzelfde als opsporing van feiten.


Art. 126v Sv regelt de bijstand van opsporing door burgers.
En daar de opsporing pas plaastvindt, binnen het publiekrecht, na een redelijk vermoeden van schuld uitsluitend bij de OvJ (niet enig andere opsporingsambtenaar), is het niet aan een burger om die taak over te nemen en op eigen 'vermoeden' tot (verdere)opsporing, hetze en eigenrichting over te gaan. Daarom: BW 3:14.15.

Zo had ik dat gedacht.


Laatst aangepast door fred vos op di 12 feb 2008 17:31, in totaal 2 keer bewerkt

#78:  Auteur: Arnoud Engelfriet BerichtGeplaatst: di 12 feb 2008 17:25
    —
fred vos schreef:
Het recht van informatievergaring en verspreiding mag niet 'geruild' worden tegen het recht op privacy en een met rechten, uitsluitend binnen Sv geborgde zorgvuldige opsporing en vervolging als verdachte van een misdrijf.

Er wordt niet geruild, er wordt afgewogen. Er moet een balans gevonden worden tussen botsende grondrechten: in dit geval informatievergaring versus privacy.

Quote:
Het rechercheren is een vorm van 'vrije' informatievergaring die door de wetgever aan berperkingen voor de personen (als de beoogde objecten van de mensenrechten) die het onderwerp zijn hiervan wordt onderworpen.

De wetgever mag echter geen beperkingen instellen die een schending opleveren van art. 10 EVRM. Een voorafgaande vergunning is al snel een verboden beperking. Dat is het probleem.

Quote:
Het gaat niet om het onderzoeken van situaties ('misstanden')maar uitsluitende het 'journalistieke' onderzoek naar personen met het oogmerk bewijs van een strafbaar feit of misdrijf te verkrijgen.

Dat is m.i. een vorm van onderzoeksjournalistiek: wie heeft dit gedaan? Eén van de vijf W's van de journalistiek.

Maar goed, we blijven uitkomen bij de vraag: waarom mag een burger geen opsporing van strafbare feiten verrichten?

Quote:
Omdat deze wet Sv de bevoegdheden limitatief opsomt met de personen die daarbij wel of niet een rol kunnen spelen, is dit zeker geen cirkelredenering maar een conclusie op de logische methode van 'successieve eliminatie'.

Het wetboek van strafvordering somt nergens opsporingsbevoegdheden limitatief op. Het wijst bevoegdheden toe aan OM en OvJ, maar nergens zie ik dat daarmee dus anderen deze bevoegdheden niet hebben. Dat staat gewoon niet in het wetboek van strafvordering!

Ik zou dan ook graag het wetsartikel zien (Sv of Gw) waar dit volgens u staat. Wellicht lees ik er overheen.

Quote:
Het limitatief zijn hoeft niet binnen de wet te worden genoemd dat vloeit op een hoger abstractie niveau voort uit het monopolie van de Staat op publieke wetgeving en de monopolistische wijze van vervolgingsuitvoering.

In Nederland is het een aanvaard rechtsbeginsel dat mag wat niet verboden is. Er moet dus een wettelijke bepaling zijn die de burger verbiedt opsporingshandelingen te verrichten. Ik kan deze niet vinden. Niet in Sv en niet in de Grondwet.

Quote:
Art. 126v Sv regelt de bijstand van opsporing door burgers.
En daar de opsporing pas plaastvindt, binnen het publiekrecht, na een redelijk vermoeden van schuld uitsluitend bij de OvJ (niet enig andere opsporingsambtenaar), is het niet aan een burger om die taak over te nemen en op eigen 'vermoeden' tot (verdere)opsporing, hetze en eigenrichting over te gaan. Daarom: BW 3:14.15.

Ik begrijp niet hoe u ut 126v concludeert dat de burger niet zelfstandig opsporing mag verrichten. Dit artikel reguleert onder welke voorwaarden de politie een burger mag betrekken bij haar onderzoek, met name het gebruik van burgerinformanten en -infiltranten. Daar zijn waarborgen voor nodig om misbruik van bevoegdheden van de politie te voorkomen.

En opnieuw gaat u uit van de aanname dat "opsporing pas plaastvindt, binnen het publiekrecht ... uitsluitend bij de OvJ", terwijl nu juist de vraag was of opsporing enkel en uitsluitend door een OvJ (het OM) uitgevoerd mag worden.

Of zelfs maar door een overheidsorgaan. Ook de AIVD, de MIVD en de Koninklijke Marechaussee hebben bijvoorbeeld opsporingsbevoegdheden.

Zou u dan voor mij nogmaals kort kunnen uitleggen welke basis in het recht u ziet voor de uitsluitendheid van de bevoegdheid tot opsporing? Welk rechtsbeginsel, grondwetsartikel of artikel uit Sv bepaalt dat burgers geen opsporingsbevoegdheden hebben?

Arnoud

#79:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 12 feb 2008 18:00
    —
Je kunt het honderd keer uitleggen, maar het zal toch niet tot hem doordringen. Hij neemt volgens mij niet eens de tijd om de verschillende reacties tot hem door te laten dringen. Wat ook opvalt is dat hij eerst alles op het wetboek van strafvordering zet, en dan een dag of wat later de WPBR erbij haalt. Het zou me niet verbazen als hij dat heeft opgepikt in een soortgelijke discussie in een ander forum. De WPBR bewijst nota bene (en ten overvloede) dat burgers zich wel degelijk mogen bezighouden met "rechercheren", binnen de grenzen van de wet uiteraard.

#80:  Auteur: fred vos BerichtGeplaatst: di 12 feb 2008 18:25
    —
Aarnoud Engelfriet vroeg aan het eind van zijn uitgebreide reactie:

Quote:
Zou u dan voor mij nogmaals kort kunnen uitleggen welke basis in het recht u ziet voor de uitsluitendheid van de bevoegdheid tot opsporing? Welk rechtsbeginsel, grondwetsartikel of artikel uit Sv bepaalt dat burgers geen opsporingsbevoegdheden hebben?


Gelet op de moeite die u zich troost om de discussie te voeden wil ik dat wel nog een keer proberen.
Het is kennelijk wel een zeer ingewikkeld probleem.
Ik las vanmiddag nog even het (dikke)boek: Nederlandse Strafvordering, van prof. mr. J.M. Reijntjes. Niets over de 'burger'.

In het boekje Private opsporing (justitiele verkenningen nr. 4, 2001) wordt een inventarisatie gegeven van wat als een 'stille revolutie' wordt genoemd. De praktijk loopt voor de wetgevende muziek uit.

Eerdere argumenten zal ik niet herhalen; wel viel mij hetvolgende op in het boekje (blz. 82) over de normering dat ons kan helpen in de discussie:
Quote:
"Men kan zich de vraag stellen of we de ontwikkelingen op het gebied van de private recherche maar gewoon moeten accepteren.
Of we de verschuivng van public justice naar private justice
niet als een normaal of zelfs wenselijk maatschappelijk verschijnsel moeten beschouwen.
Het hoeft niet te worden betaald vanuit de collectieve middelen, het gaat vaak om sectorale belangen en het werkt gemakkelijker. dat zijn de argumenten die daarbij nogal eens worden gehoord.
Maar er zijn ook argumenten die laten zien dat voorzichtigheid is geboden:
- de strafrechtelijke bestrijding van criminaliteit is een wettelijke taak van de overheid die daar niet voor niets terecht is gekomen.
Het is onjuist om een fundamentele verschuiving in de richting van private justice zomaar te laten gebeuren, om het over te laten aan een ongewis spel der krachten of aan de markt.
Publieke en private organisaties zullen naast elkaar functioneen, maar er dient te worden gewerkt aan een normatief kader dat houvast biedt voor besluitvorming, waardoor ook de grenzen van rechtsongelijkheid worden afgebakend. (...)


De schrijvers (waaronder een hoogleraar Politiestudies aan de TU Twente) hebben het hier uitsluitend nog over fraudebestrijding; (nog) niet over moord.
Er komen ook ander hoogleraren waaronder De Roos ernstig waarschuwend aan het woord.

In het voorwoord wordt ook hoogleraar Hoogenboom aangehaald:
Quote:
Toezicht controle en opsporing worden nog steeds verondersteld exclusief het prerogatief van de overheid te zijn. Dat beeld verdient volgens hem en vele anderen bijstelling , er heeft namelijk een stille revolutie plaatsgevonden waardoor het staatsmonopolie door allerhande vormen van privaat toezicht en opsporing verregaand is afgebroken
.

Aan het slot van de inleiding (in 2001) wordt opgemerkt:
Uiteindelijk dienen er wettelijke kaders te komen.
Regulering van het particuliere recherchewerk is onontkoombaar.

"Prerogatief van de overheid'''staatsmonopolie'; ik verzon het toch niet.

#81:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: di 12 feb 2008 19:12
    —
Fred, de teksten die je aanhaalt laten toch juist zien dat private recherche in beginsel gewoon legaal is?

Dat daar argumenten tegen zijn, maakt het nog niet illegaal.

#82:  Auteur: GJudge BerichtGeplaatst: di 12 feb 2008 23:17
    —
fred vos schreef:
Aarnoud Engelfriet vroeg aan het eind van zijn uitgebreide reactie:

Quote:
Zou u dan voor mij nogmaals kort kunnen uitleggen welke basis in het recht u ziet voor de uitsluitendheid van de bevoegdheid tot opsporing? Welk rechtsbeginsel, grondwetsartikel of artikel uit Sv bepaalt dat burgers geen opsporingsbevoegdheden hebben?


Gelet op de moeite die u zich troost om de discussie te voeden wil ik dat wel nog een keer proberen.
Het is kennelijk wel een zeer ingewikkeld probleem.
Ik las vanmiddag nog even het (dikke)boek: Nederlandse Strafvordering, van prof. mr. J.M. Reijntjes. Niets over de 'burger'.
...
Ik heb de reactie even ingekort, voor de volledige argumentatie verwijs ik naar de orginele post (GJudge)

In de eerste plaats geeft u geen antwoord op zijn vraag, althans, ik zie op geen enkele wijze een rechtsbeginsel, wetsartikel of arrest verschijnen, en evenmin kan het andere geposte stellen dat privaatrechtelijke opsporing bij wet is verboden. Dat is het namelijk ook niet, zoals al door vele van mijn collega's is gepost.
Ik ga het een derde keer proberen: de wettelijke geregelde opsporing van Sv ziet enkel en alleen op opsporing door de overheid, het ziet op publiekrechtelijke rechtshandelingen in het kader van opsporing/berechting ed. van strafrechtelijke gedragingen. Wat misdaadjournalisten doen is privaatrechtelijk en dus niet onderworpen aan het wetboek van Strafvordering!
Als er iets gebeurt dat niet is toegestaan door deze privaatrechtelijke persoon, zal dat in beginsel door het wetboek van Strafrecht worden bestraft (hier via art 139d-fSr) en/of schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad (6:162BW) worden geëist.
Het OM kan alleen worden afgestraft indien het op de hoogte was van de acties van De Vries. Indien het OM vooraf op de hoogte was van de handelingen van De Vries dan zal zij al vrij snel niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat er dan wel sprake lijkt van een inbreuk op art 6 EVRM (arrest Afvoerpijp, 30 maart 2004, NJ 2004, 376). Ze heeft dan immers haar publiekrechtelijk toegewezen bevoegdheden proberen te omzeilen door gebruik te maken van een privaatrechtelijk persoon, zonder op de cautie te wijzen etc.

#83:  Auteur: Michèle BerichtGeplaatst: di 12 feb 2008 23:22
    —
In het licht van recente gebeurtenissen (De Hond en De Vries als privédetectives), is het wellicht iets voor te zeggen om deze materie toch verder wettelijk te regelen? Of bieden artt 139d-fSr en 6:162 BW voldoende bescherming?
Nog afgezien van het feit dat het een hele klus zou zijn om 'opsporing' door burgers wettelijk te regelen, zou het ook een aanzuigende werking kunnen hebben. Geeft het programma 'opsporing verzocht' een nieuwe dimensie, zeg maar. Wink
Aan de andere kant hoor je regelmatig commentaar op de manier waarop de bescherming van Sv kan worden omzeild door het inzetten van burgers.

#84:  Auteur: fred vos BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2008 11:00
    —
GJudge nam over:

Quote:
Ik ga het een derde keer proberen: de wettelijke geregelde opsporing van Sv ziet enkel en alleen op opsporing door de overheid,


Juist!...... en heeft het opsporen van misdrijven tot het monopolie van de Staat verklaard.

De wijze waarop private speurders mogen opereren is successievelijk aan wettelijke banden gelegd; met als (nog) enige sanctie dat zij hun noodzakelijke (verkregen na screening) vergunning kunnen verspelen.

Civiel kunnen zij bij geval (elke burger: FV) voor een 'onrechtmatige daad' (BW 6: 162) worden gedagvaard met als rechtsgrond BW 3; 14,15.

Binnen het denken van enige discussiedeelnemers hier, kan dit omzeild worden door jezelf als private speurder pour la cause de besogne gewoon (ook) 'journalist' te noemen.
(Een multigetalenteerd persoon, zeg maar.)

(Ik vind het verder persoonlijk storend dat derden de antwoorden op mijn vragen gaan geven binnen mijn serieuze, intensieve en extensieve, discussie met iemand anders.
De vraagsteller leek mij uitermate serieus en betrokken bij dit probleem en zou dus wellicht een andere inbreng (nog) kunnen hebben; die de discussie niet vroegtijdig naar een 'wensconclusie' voert.)

#85:  Auteur: fred vos BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2008 11:14
    —
Michéle schreef o.m.:
Quote:
Nog afgezien van het feit dat het een hele klus zou zijn om 'opsporing' door burgers wettelijk te regelen, zou het ook een aanzuigende werking kunnen hebben. Geeft het programma 'opsporing verzocht' een nieuwe dimensie, zeg maar.
Aan de andere kant hoor je regelmatig commentaar op de manier waarop de bescherming van Sv kan worden omzeild door het inzetten van burgers.


De publicaties en onderzoeksrapporten die ik de afgelopen jaren daarover heb bestudeerd bevestigen uw beknopte analyse.

Voor één groep burgers, de private speurders, heeft men geprobeerd wettelijk paal en perk te stellen; ter bescherming van de persoon (grond- en mensenrechten) en zijn gegevens. Dit na het constateren van wildgroei die dan wel de 'stille revolutie' naar private justice werd genoemd.

De praktijk werd gaandeweg weerbarstiger (anarchistischer?) (in ieder geval minder beschaafd; pecunia non olet) t.a.v. het Staatmonopolie tot (straf)rechtshandhaving binnen een 'verlichte' westerse democratie.
Voor een filosofisch/ethisch geschoold persoon, past hierbinnen niet de eigenrichting en het met veel mediageweld doen ontstaan van de lynch mob.

Voor een al wat oudere persoon is het schrikken geblazen om hier de 'advocaten' van de 'vrijheid' dit te zien goedpraten.
Er is een vrijheid tot en een vrijheid van; dat onderscheid zie ik hier niet gemaakt; maar dat is geen verwijt.

PS
Uw verwijzing naar het programma "Opsporing verzocht' is semantisch (mogelijk) verwarrend.
Binnen dat programma worden geen opsporingen gedaan naar personen in verband met hun aandeel in misdrijven.
Eerder in deze discussie wordt dit belangrijke , zelfs cruciale (!), onderscheid ook al niet gemaakt.
Ik zag ooit een stukje (niet zo lang geleden) waarin bleek dat ook in de uithoeken van Columbia de privacy door de staat werd beschermd.
De veel 'oudere' kerkadministratie zag daarin minder problemen.

#86:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2008 11:26
    —
fred vos schreef:
(Ik vind het verder persoonlijk storend dat derden de antwoorden op mijn vragen gaan geven binnen mijn serieuze, intensieve en extensieve, discussie met iemand anders.

Man, dan moet je niet aan een internetforum deelnemen. Overigens liep er hier een zinnige discussie totdat jij kwam.

#87:  Auteur: fred vos BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2008 11:33
    —
Aanvullend op GJudge hiervoor:

Quote:
Het OM kan alleen worden afgestraft indien het op de hoogte was van de acties van De Vries. Indien het OM vooraf op de hoogte was van de handelingen van De Vries dan zal zij al vrij snel niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat er dan wel sprake lijkt van een inbreuk op art 6 EVRM (arrest Afvoerpijp, 30 maart 2004, NJ 2004, 376). Ze heeft dan immers haar publiekrechtelijk toegewezen bevoegdheden proberen te omzeilen door gebruik te maken van een privaatrechtelijk persoon, zonder op de cautie te wijzen etc.


Ik lees dit zo dat u het 'afstraffen' van het OM slechts onperoonlijk 'pijnloos' en figuurlijk bedoelt.

Dat er volgens u zoiets als 'bevoegdheden omzeilen' daarbij plaatsvindt, acht ik vreemd.
Nogal eufemistisch gesteld in mijn ogen.
Ik zou dat in het Nederlands noemen: bevoegheden te buiten gaan door wetschennis en het daarbij opzettelijk (of schadelijk incompetent) schenden van grond- en mensenrechten.

#88:  Auteur: fred vos BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2008 11:37
    —
Moderator

Quote:
Man, dan moet je niet aan een internetforum deelnemen. Overigens liep er hier een zinnige discussie totdat jij kwam.


Dit verwijt op de man, als dat mijn bijdragen een einde maken aan de zinnige discussie, doorstaat de toets van het beleid op deze site?

#89:  Auteur: quinty BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2008 11:44
    —
Quote:

Man, dan moet je niet aan een internetforum deelnemen. Overigens liep er hier een zinnige discussie totdat jij kwam


sluit ik me bij aan.

#90:  Auteur: Arnoud Engelfriet BerichtGeplaatst: wo 13 feb 2008 11:46
    —
fred vos schreef:
GJudge nam over:
Quote:
Ik ga het een derde keer proberen: de wettelijke geregelde opsporing van Sv ziet enkel en alleen op opsporing door de overheid,

Juist!...... en heeft het opsporen van misdrijven tot het monopolie van de Staat verklaard.

Dat heeft Sv niet. Het door u eerder aangehaalde citaat "een wettelijke taak van de overheid" geeft niet aan dat dit een exclusieve taak van de overheid is. Prof. Hoogenboom lijkt het met u eens te zijn, maar concludeert tevens dat dit monopolie is "afgebroken" en dus niet meer bestaat.

Quote:
Binnen het denken van enige discussiedeelnemers hier, kan dit omzeild worden door jezelf als private speurder pour la cause de besogne gewoon (ook) 'journalist' te noemen.

Het is een grondrecht, een mensenrecht om journalistiek onderzoek naar gebeurtenissen te mogen verrichten. Art. 10 EVRM. De overheid mag daar geen inbreuk op maken, hoe zij die inbreuk ook formuleert. Of dat nu gebeurt door journalisten censuur op te leggen of onderzoek door journalisten probeert te verhinderen door vergunningen voor breed gedefinieerde recherchebureaus, maakt daarbij niet uit.

Journalistiek onderzoek is vrij. Ook als de journalist onderzoek doet naar strafbare feiten. Of gaat u me nu vertellen dat Bernstein en Woodward het Watergate-schandaal (ware dit in Nederland gebeurd) niet hadden mogen uitzoeken?

Als laatste merk ik nog op dat het volstrekt gebruikelijk is dat meerdere personen tegelijk deelnemen aan een forumdiscussie. Dit versterkt de discussie alleen maar.

ArnoudRechtenforum.nl -> Actualiteiten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende  Laat alle berichten zien
Pagina 6 van 10

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl