Wet Uitkering BurgerOorlogsgetroffenen WUBO
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken
Ga naar pagina Vorige  1, 2  Laat alle berichten zien
Rechtenforum.nl -> Arbeidsrecht & Sociale zekerheidsrecht

#16:  Auteur: Adrie BerichtGeplaatst: di 26 feb 2013 15:55
    —
Inmiddels is meer wetenschappelijk onderzoek verricht tav het causale verband tussen oorlogscalamiteiten en de gevolgen daarvan voor zwangere vrouwen en (ongeboren) kind. Wie heeft er tips om de WUBO-wetgeving aangepast te krijgen?

#17:  Auteur: Adrie BerichtGeplaatst: di 12 nov 2019 15:39
    —
In de jaren 2007/2008 heb ik ProVita deze zaak voorgelegd. Na onderzoek resulteerde dat in een publicatie van Mr H. van der Wilt
http://provitahumana.nl/pvhcoart200841.html?fbclid=IwAR1_MRQQM8j8_pD1Cy7xFLpMSz6nc7cBSdJvwR1CkqGDTd_0Zyjt-lfoxak
Zijn conclusie was o.m. dat bestaande wetenschappelijke onderzoeken over de (psychische) gevolgen van oorlogsgeweld bij zwangere vrouwen en de ongeboren vrucht dienen serieuzer te worden beschouwd en bredere aandacht krijgen en dat er meer wetenschappelijk onderzoek nodig is omtrent het causale verband tussen oorlogscalamiteiten en de schadelijke (psychische) gevolgen voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind.
Sindsdien zijn er steeds meer onderzoeksresultaten daaromtrent bekend geworden.
Naar aanleiding daarvan heb ik Mr H. van der Wilt om een nieuwe reactie verzocht.

Uit zijn reactie het volgende:
2019-09-06
Inmiddels heb ik wat nader onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de achterliggende jaren met betrekking tot de rechtspositie van de ongeboren vrucht onder de WUBO. Ik vrees dat er echter weinig aanknopingspunten zijn voor het schrijven van een nieuw artikel hierover, ondanks mijn aanvankelijke enthousiasme naar aanleiding van de e-mail van de heer Van der Horst.

Sinds 2007/2008 heeft het hoogste rechtsorgaan in dit soort zaken, de Centrale Raad van Beroep, dergelijke aanspraken namelijk categorisch afgewezen omdat zij van oordeel is dat de ongeboren vrucht niet als “burger-oorlogsslachtoffer” in de zin van de WUBO heeft te gelden.
Ik verwijs in dit verband naar de volgende uitspraken:

- http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3507
- https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1319;
- https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2285&showbutton=true&keyword=Wubo+ongeboren+vrucht

In mijn artikel van destijds was de laatste relevantie uitspraak van de CRvB die van 21 april 2005. Uit deze uitspraak volgde nog dat iedere aanvraag op zijn eigen medische merites dient te worden beoordeeld; in het geval dat centraal stond in de uitspraak van 2005 waren op basis van de ter beschikking staande medische gegevens volgens de CRvB onvoldoende aanknopingspunten aanwezig voor het aannemen van een causaal verband tussen de aanwezige psychische klachten en de geverifieerde oorlogscalamiteiten. Deze uitspraak liet echter nog een mogelijkheid open dat bij nieuwe of aanvullende medische onderzoeken c.q. gegevens een ander oordeel had kunnen worden gegeven, reden waarom ik daar in mijn conclusie bij het artikel op aanstuurde.
Als ik echter kijk naar de recente uitspraken, volgt daaruit eigenlijk een nog meer formele/strikte uitleg van de reikwijdte van het begrip “burger-oorlogsslachtoffer” dan eerder al het geval was. Liet de rechtspraak tot 2005 nog ruimte voor een meer materiele toets naar het causaal verband tussen de aanwezige psychische klachten en de geverifieerde oorlogscalamiteiten, thans lijkt deze deur ook dicht te zijn.
Wellicht kunt u dit aan de heer Van der Horst doorsturen? Ik kan helaas niet in meer positieve zin berichten en het door hem gevonden onderzoek leidt mijns inziens niet tot een andere uitkomst.
Met vriendelijke groet,
Harmen van der WiltRechtenforum.nl -> Arbeidsrecht & Sociale zekerheidsrecht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Ga naar pagina Vorige  1, 2  Laat alle berichten zien
Pagina 2 van 2

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl