Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten? Blog
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
ww, vakantie e...
België’s Mu...
Einde bewindvo...
hoogte legitie...
een auto gekoc...

Carrière
Boekel De Nere
CMS DSB

Content Syndication


 
»
Waarderingsperikelen bij niet-commercieel vastgoed
Geplaatst: wo 23 mei 2007 14:00
Auteur: mr. David van Dijk MRE
Visie  Attendeer mij op nieuwe reacties op deze visie  Maak favoriet  Printvriendelijk  E-mail vriend(in)  Download als PDF
wo 23 mei 2007 13:00 Het verschoningsrecht en de 'affaire Meijering'  wo 13 jun 2007 23:05 Werkgevers toch niet zo snel aansprakelijk?

Voor onroerende zaken die niet in de commercile sfeer worden gebezigd, geldt een bijzondere waarderingsmethode in het kader van de Wet Onroerende Zaken (WOZ). Dat was al in 1996 door de Hoge Raad bepaald. Nu, tien jaar later, maakt de exploitant van de Rotterdamse Kunsthal daar dankbaar gebruik van. Maar de vraag is voor hoe lang.

De stichting Kunsthal Rotterdam exploiteert de Kunsthal als museum en expositieruimte. De WOZ-waarde van het object was door de gemeente vastgesteld op circa 13 mln. Maar volgens de stichting was de uitzondering die de Hoge Raad in 1996 had geformuleerd ook op haar van toepassing. De rechtbank stelde de stichting onlangs in het gelijk en stelde de WOZ-waarde van het object vast op nihil. Of die uitspraak standhoudt, is evenwel nog maar de vraag.

Volgens de hoofdregel van de WOZ geldt als waarde van een onroerende zaak de waarde in het economische verkeer, of de 'gecorrigeerde vervangingswaarde' als dat laatste zou leiden tot een hogere waarde. Die waarde wordt gesteld op de gecorrigeerde kosten die herbouw van een vervangend identiek object zou vergen. De correcties betreffen een factor wegens technische en functionele veroudering.

Voor onroerende zaken die niet in de commercile sfeer worden gebezigd, heeft de Hoge Raad hi 1996 de 'benuttingswaarde' gentroduceerd. In die gevallen dient de WOZ-waarde zodanig te worden vastgesteld dat niet meer wordt belast dan het bedrag waarvoor de gerechtigde een onroerende zaak zou kunnen verwerven die voor hem hetzelfde nut oplevert als de te waarderen onroerende zaak. In die zaak ging het om een kerkgebouw dat een grote cultuur-historische en esthetische waarde vertegenwoordigde. De Hoge Raad liet die waardecomponent evenwel buiten beschouwing omdat de gerechtigde - eveneens een stichting -uitsluitend als doel had het in stand houden van het kerkgebouw. Het gebouw leverdede stichting geen ander nut op dan dat het bleef voortbestaan als (monumentaal) gebouw. Volgens de Hoge Raad kan dat nut niet in geld worden uitgedrukten dient het cultuur-historische en esthetische belang van het gebouw voor de samenleving buiten beschouwing te blijven bij de bepaling van de WOZ-waarde. De waarde van het kerkgebouw werd zodoende gecorrigeerd tot nihil.

Ook in de zaak over de Kunsthal Rotterdam was sprake van een niet-commercieel gebruik. Conform de gecorrigeerde vervangingswaarde had de gemeente Rotterdam de waarde van het gebouw vastgesteld op circa 13 mln. Volgens de stichting was de waarde echter nihil. Als argument verwees de stichting daarbij naar het arrest van tien jaar daarvoor. In navolging van de Hoge Raad oordeelde de rechtbank Rotterdam op grond van diverse correcties dat ook voor de Kunsthal een nihilwaarde gold.

De vraag is of deze uitspraak stand zal houden. Een paar jaar geleden liet de Hoge Raad zich uit over dezelfde vraag. Het ging toen om een zaak waarin het ging om een museum dat specifiek was gebouwd om met de bijzondere architectuur van het gebouw bezoekers aan te trekken. Dat aspect vertegenwoordigde volgens de rechter toen wel degelijk een op geld waardeerbare waarde. De Kunsthal-uitspraak lijkt zich met deze uitspraak niet goed te verhouden. De Kunsthal zal immers niet zomaar zijn gekozen als onderkomen voor het museum. De uitstraling ervan zal voor de exploitant van het museum ongetwijfeld een - zo niet d - reden zijn geweest om juist voor die specifieke locatie te kiezen.

De vraag dringt zich dan ook op of de door de rechtbank bepaalde WOZ-waarde wel een rele waarde is, nu de cultuur-historische en esthetische waarde van het gebouw bij de WOZ-waardering volledig buiten beschouwing is gelaten. De tijd zal het leren: tegen de Kunsthal-uitspraak staat nog hoger beroep en cassatie open.

David van Dijk is advocaat te Amsterdam en partner bij Boekel De Nere.


Visie | Een visie insturen | Maak favoriet | E-mail vriend(in) | Download als PDF
wo 23 mei 2007 13:00 Het verschoningsrecht en de 'affaire Meijering'  wo 13 jun 2007 23:05 Werkgevers toch niet zo snel aansprakelijk?
Meer visies
Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze visie.


Agenda 


Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds