Gebruikersnaam:   Wachtwoord:   Gratis Registreren | Wachtwoord vergeten?
Rechtenforum.nl
Rechtenforum.nl Rechtenforum.nl
 
Controle paneel
Registreren Registreren
Agenda Agenda
Help Help
Zoeken Zoeken
Inloggen Inloggen

Partners
Energie vergelijken
Internet vergelijken
Hypotheekadviseur
Q Scheidingsadviseurs
Vergelijk.com

Rechtsbronnen
Rechtspraak
Kamervragen
Kamerstukken
AMvBs
Beleidsregels
Circulaires
Koninklijke Besluiten
Ministeriële Regelingen
Regelingen PBO/OLBB
Regelingen ZBO
Reglementen van Orde
Rijkskoninklijke Besl.
Rijkswetten
Verdragen
Wetten Overzicht

Wettenbundel
Awb - Algm. w. best...
AWR - Algm. w. inz...
BW Boek 1 - Burg...
BW Boek 2 - Burg...
BW Boek 3 - Burg...
BW Boek 4 - Burg...
BW Boek 5 - Burg...
BW Boek 6 - Burg...
BW Boek 7 - Burg...
BW Boek 7a - Burg...
BW Boek 8 - Burg...
FW - Faillissement...
Gemw - Gemeente...
GW - Grondwet
KW - Kieswet
PW - Provinciewet
WW - Werkloosheid...
Wbp - Wet bescherm...
IB - Wet inkomstbel...
WAO - Wet op de arb..
WWB - W. werk & bij...
RV - W. v. Burgerlijk...
Sr - W. v. Strafrecht
Sv - W. v. Strafvor...

Visie
Werkgevers toch ...
Waarderingsperik...
Het verschonings...
Indirect discrim...
Een recht op ide...
» Visie insturen

Rechtennieuws.nl
Loods mag worden...
KPN bereikt akko...
Van der Steur wi...
AKD adviseert de...
Kneppelhout beno...
» Nieuws melden

Snellinks
EUR
OUNL
RuG
RUN
UL
UM
UU
UvA
UvT
VU
Meer links

Rechtenforum
Over Rechtenforum
Maak favoriet
Maak startpagina
Mail deze site
Link naar ons
Colofon
Meedoen
Feedback
Contact

Recente topics
Legalisering /...
TTIP - Venezue...
businesssitepa...
Oude tentamens...
Oude tentamens...

Carrière
Boekel De Nerée
CMS DSB

Content Syndication


 
Visie Visie   Visie RSS feed
Pagina 2 van 8 Attendering Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
Visie Werkgever aansprakelijk voor RSI-klachten bij thuiswerk
Geplaatst: di 08 mei 2007 21:05
Auteur: mr. Chantall Sellmeijer

... »
Lees meer | Reacties (3)

Visie Directe schending van 57 Sv; geen 359a Sv consequenties.
Geplaatst: di 08 mei 2007 18:05
Auteur: mr. Arthur van 't Hek

... »
Lees meer | Reacties

Visie Expanding the powers of the European Community
Geplaatst: di 08 mei 2007 16:50
Auteur: mr. Michiel Duchateau

What to think of the approach chosen by the European Court of Justice in case C-176/03?

Introduction
September last year, the Court of Justice of the European Communities has ruled for the first time that the European Community in some cases has the power to harmonise criminal law1. This seems to be a landmark decision which could have a great impact on the powers of the European Community and on European law in general. However, the decision itself was not very extensively motivated. Instead of elaborating on several important issues, the Court seems to have mainly followed its own reasoning, leaving open at least one very important question.

In my view, the case is ultimately about the ap... »
Lees meer | Reacties

Visie Rechtswetenschap en rechtspraktijk
Geplaatst: di 01 mei 2007 10:30
Auteur: Prof. mr. Ybo Buruma

Een helder antwoord op de vraag wat goede rechtswetenschap is, is geld waard voor aan de universiteit werkende juristen. Nu is opportunisme in dit verband een slechte raadgever, waarschuwde Hartlief vorig jaar (NJB 2006, pag. 420). Maar dat neemt niet weg dat aan juridisch onderzoek minder geld wordt uitgegeven dan aan ander onderzoek, omdat juristen er minder dan bijvoorbeeld cognitiepsychologen in slagen anderen te overtuigen van het belang en de kwaliteit van hun onderzoeksvoorstellen. Een recent rapport van de Commissie Prestatie-indicatoren en ranking beoogt die achterstand weg te werken.

Goed onderzoek wordt volgens dat rapport gekenmerkt door originaliteit, diepgang en grondigheid en een internationale uitstraling is ook belangrijk. Ik geef de academische collega's bij hun beraad... »
Lees meer | Reacties

Visie Het juridisch belang van een protocol
Geplaatst: do 19 apr 2007 13:15
Auteur: mr. Jacqueline Meyst-Michels

... »
Lees meer | Reacties

Visie Gij zult handhaven!
Geplaatst: wo 18 apr 2007 13:30
Auteur: Prof. mr. Ton Hartlief

In de Amerikaanse samenleving baart hij geen opzien, maar bij ons ligt dat toch nog een tikkie anders: de burger die bijgestaan door een instituut als punitive damages nadrukkelijk wordt ingezet ter bevordering van kwaliteit, preventie en veiligheid. Wij plachten ons geld te zetten op andere handhavings- en prikkelmechanismen. Met de opkomst van de rechtseconomie die zich als een inktvlek verspreidt over het recht en zijn beoefenaren, is dat inmiddels duidelijk anders geworden. Zo staat rechterlijke normstelling op de agenda en is het aansprakelijkheidsrecht zowel door 'Den Haag' als 'Brussel' ontdekt: men verwacht positieve effecten van het aansprakelijkheidsrecht op het vlak van veiligheid, preventie en kwaliteit.

Rechterlijke normstelling staat, gegeven dat in veel gevallen door de r... »
Lees meer | Reacties

Visie De status van de redelijkheid en billijkheid
Geplaatst: ma 26 feb 2007 15:00
Auteur: mr. Coen Drion

Nederland behoort tot de rechtsstelsels waar de redelijkheid en billijkheid hoog in het vaandel staat. We kennen de relatief vrije rol van de redelijkheid en billijkheid bij uitleg van overeenkomsten, de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en, natuurlijk, de beperkende werking daarvan. In dat verband weten we, door een gestage stroom aan jurisprudentie van de Hoge Raad, inmiddels een heleboel. De redelijkheid en billijkheid kan dwingend recht, verjaringstermijnen en expliciet uitonderhandelde contractuele clausules opzij zetten, geldt ook in de verhouding met en tussen overheden, leidt ertoe dat partijen in onderhandelingssituaties elkaars gerechtvaardigde belangen in ogenschouw dienen te nemen, kan in de weg staan aan een vordering tot nakoming, maar niet aan een ontbin... »
Lees meer | Reacties (2)

Visie Nalaten in Cyberspace
Geplaatst: di 13 feb 2007 23:50
Auteur: Prof. mr. Corien Prins

... »
Lees meer | Reacties

Visie To be or not to be bevoegd
Geplaatst: zo 04 feb 2007 23:05
Auteur: mr. Marieke Coumans

De Holding B.V. is een Nederlandse onderneming, gevestigd in Zevenaar. De Holding B.V. heeft met de Belgische onderneming Bouw N.V. op 25 oktober 2002 een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst houdt in dat de Bouw N.V. een tweetal licenties verkrijgt op softwarepakketten van de Holding B.V. Daarnaast wordt een onderhoudscontract gesloten. In de licentieovereenkomst is vermeld dat "op al onze overeenkomsten en transacties (..) onze Algemene voorwaarden van toepassing (zijn), zoals gedeponeerd bij de KvK Arnhem".

Een aantal facturen van de Holding B.V. aan Bouw N.V. blijven onbetaald, dus de Holding B.V. vordert bij de rechtbank Arnhem, sector Kanton, de betaling van de openstaande facturen.

De vraag is of de Nederlandse rechter wel bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Het... »
Lees meer | Reacties

Visie Voorwaarts met het aansprakelijkheidsrecht
Geplaatst: vr 08 dec 2006 17:50
Auteur: Prof. mr. Ton Hartlief

Bij rechtsvorming op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht gaat de aandacht vooral uit naar ontwikkelingen in de rechtspraak. De Hoge Raad heeft het voortouw en meer dan op andere terreinen ook de ruimte. Dat heeft veel te maken met plaats en betekenis van de zorgvuldigheidsnorm, die nu eenmaal door de rechter wordt geformuleerd. Natuurlijk leidt de Hoge Raad niet helemaal de dans; het zijn partijen die de rechtsstrijd bepalen en derhalve ook welke vragen worden voorgelegd, maar of de Hoge Raad 'toehapt', moet dan nog worden afgewacht. De Hoge Raad ziet zichzelf primair als derde instantie en 'doet' rechtsontwikkeling 'erbij'. Zij verloopt aldus met horten en stoten. De Hoge Raad is afhankelijk van hetgeen hem wordt voorgelegd en op welk moment dat gebeurt. Als hij dan al van plan is... »
Lees meer | Reacties (1)

Visie Regelgeving inzake piraterij bevat valkuilen
Geplaatst: ma 04 dec 2006 0:15
Auteur: mr. Evert van Gelderen

Met de zogenaamde (Anti)Piraterijverordening1 heeft de Europese wetgever beoogd een krachtig middel in het leven te roepen om piraterij- en namaakproducten te bestrijden. Deze regelgeving roept een systeem in het leven waarbij de douane dergelijke producten tegenhoudt aan de grens. Uit eigen beweging of op verzoek van rechthebbenden.

De door de Europese Commissie gepubliceerde cijfers laten zien dat deze verordening bijdraagt aan de bestrijding van piraterij- en namaakproducten. In 2005 werden maar liefst ruim 75 miljoen producten aan de grens tegengehouden.

De regelgeving bevat een aantal valkuilen. In dit commentaar beperk ik mij tot de bespreking van twee van deze valkuilen. Voor wat betreft de Piraterijverordening behoeft de reikwijdte van de bescherming van merkhouders aandacht.... »
Lees meer | Reacties (2)

Visie Bruikbare Internetconsultatie
Geplaatst: ma 27 nov 2006 15:45
Auteur: Prof. mr. Corien Prins

Begin deze maand rapporteerde de Minister van Justitie de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Bruikbare rechtsorde. Zoals bekend beoogt het kabinet met dit programma onder meer te werken aan een kwalitatieve visie op de vermindering van regeldruk. Alternatieve wetgevingsconcepten, zoals zorgplichten en open normen, vormen de rode draad door diverse interdepartementale projecten die de afgelopen tijd zijn opgestart. Ambitie: te laten zien dat regulering ook anders kan dan via het afkondigen van gedetailleerde regelgeving. Devies: het automatisme van overheidsregelgeving moet worden vervangen door een visie op dat wat de maatschappij nodig heeft om zelf de problemen op te (kunnen) lossen. Vraag: hoe komt de wetgever te weten waar onze maatschappij zoal behoefte aan heeft? Antwoo... »
Lees meer | Reacties

Visie Verwarring bij schoonmaakbedrijven rond thuiszorg
Geplaatst: do 23 nov 2006 8:40
Auteur: mr. Chantall Sellmeijer

Er is de afgelopen week een hoop verwarring ontstaan bij schoonmaakbedrijven door het standpunt van CNV Publieke Zaak. CNV Publieke Zaak stelt namelijk dat het gevreesde massaontslag in de thuiszorg zal uitblijven doordat schoonmaakbedrijven verplicht zouden zijn het thuiszorgpersoneel over te nemen. De andere grote werknemersvakbonden ABVAKABO FNV en ACTIZ delen deze opvatting.

Wat is er aan de hand?
Door invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) worden de gemeenten per 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de inkoop van huishoudelijke verzorging via een aanbestedingsprocedure. Hiervoor komen zowel thuiszorgorganisaties als schoonmaakbedrijven in aanmerking. Gevreesd wordt dat een deel van de huishoudelijke verzorging zal gaan lopen via de goedkopere schoonmaakbedrijve... »
Lees meer | Reacties

Visie Exoneratieclausules en gronden voor ontbinding
Geplaatst: do 21 sep 2006 20:00
Auteur: mr. Wienke Zwier

... »
Lees meer | Reacties

Visie 'In God we trust, all others we monitor'
Geplaatst: di 19 sep 2006 19:37
Auteur: Prof. mr. Ybo Buruma

Het was een mooie week voor de geheime dienst. Op 31 augustus 2006 besliste het Haagse Hof dat de AIVD in beginsel journalisten mag afluisteren. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar het lekken van in het criminele circuit circulerende van de BVD/AIVD afkomstige gegevens. En op 5 september 2006 overwoog de Hoge Raad dat 'in beginsel geen bezwaar bestaat tegen het gebruik in het strafproces van door inlichtingen- en veiligheidsdiensten vergaard materiaal'.

Is het daarmee ook een droevige week voor de persvrijheid en de privacy? Die conclusie gaat te ver. De beide rechterlijke instanties clausuleerden hun oordeel immers. Volgens het Hof had de AIVD de mogelijkheid om bijzondere bevoegdheden als deze aan te wenden, maar had de dienst het gebruik van de bevoegdheden moeten staken toen ... »
Lees meer | Reacties

Pagina 2 van 8 Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende

Agenda 


Home | Over Rechtenforum.nl | Agenda | Visie | Downloads | Links | Mail deze site | Contact

Sites: Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Juridischeagenda.nl | Juridica.nl | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl

© 2003 - 2018 Rechtenforum.nl | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | RSS feeds