Internationale Organisaties
Artsen zonder Grenzen (AzG)Médecins Sans Frontières (MSF)
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
Greenpeace
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG)
Internationaal Hof van Justitie (ICJ)
Internationaal Monetair Fonds (IMF)
Internationaal Strafhof
Joegoslavië tribunaal (ICTY)
Noord Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO)
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW)
Permanent Hof van Arbitrage (PCA)
Rwanda tribunaal (ICTR)
Unesco
Unicef
VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP)
VN Vluchtelingenorganisatie (UNCHR)
Verenigde Naties (VN)
Wereld Landbouw- en Voedselorganisatie (FAO)
Wereldbank
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Wereldhandelorganisatie (WTO)

Sluit venster