werkgever betaalt niet
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Arbeidsrecht & Sociale zekerheidsrecht

#1: werkgever betaalt niet Auteur: daan7s BerichtGeplaatst: wo 15 apr 2009 19:56
    —
Ik heb mijn loon van maart niet ontvangen en het ziet er ook niet naar uit dat ik die van april ga ontvangen. Aangezien eind mei ook het vakantiegeld over een jaar moet worden betaald zie ik het allemaal somber in.
Ik heb al hier en daar gebeld naar het uwv en de rechtswinkel, maar veel kunnen zij niet voor mij betekenen. Het enige dat ik volgens hen kan doen is een aangetekende brief sturen naar de werkgever met daarin het bedrag dat de werkgever mij schuldig is. Als mijn werkgever mij dit bedrag niet betaalt (wat zeer waarschijnlijk is), wat zijn dan de volgende stappen?
Zelf stappen ondernemen om de werkgever failliet te laten verklaren heeft waarschijnlijk niet veel zin, omdat ik de enige ben met een vast contract (horeca). Dus de enige schuldeiser.
Nu begrijp ik dat op het moment dat de werkgever failliet wordt verklaard, ik nog recht heb op 13 weken loon en 1 jaar vakantiegeld. Maar stel dat het uitspreken van een faillissement nog een half jaar duurt (of nog langer), dan heb ik op geen enkele manier recht op de overige maanden?
Als ik zelf ontslag neem (op basis van het feit dat ik niet betaald krijg), heb ik dan nog recht op het openstaande loon en vakantiegeld? Via mijn werkgever of het uwv?
Hoe zit het als mijn werkgever een ontslag vergunning aanvraagt, op basis van economische redenen?

Het gaat mij overigens alleen om het achterstallig loon en het vakantiegeld, niet om in de WW te komen, want een nieuwe baan in de horeca heb ik hoogstwaarschijnlijk wel weer snel gevonden.

Hopelijk kan iemand mij helpen, vertellen wat mijn rechten zijn en wat ik het beste kan doen!
Alvast bedankt!

#2:  Auteur: WimWest BerichtGeplaatst: wo 15 apr 2009 20:08
    —
Het is inderdaad noodzakelijk de werkgever te schriftelijk te sommeren om te betalen en te wijzen op het boetebeding volgens onderstaand wetsartikel uit BW 7:

Artikel 625

1. Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte dat overblijft na aftrek van hetgeen door de werkgever overeenkomstig artikel 628 mag worden verrekend, en na aftrek van hetgeen waarop derden overeenkomstig artikel 633 rechten doen gelden, niet wordt voldaan uiterlijk de derde werkdag na die waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1 de voldoening had moeten geschieden, heeft de werknemer, indien dit niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen, aanspraak op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag een procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde te boven zal gaan. Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen.

2. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Zolang je dit niet schriftelijk sommeert , kan je eigenlijk verder niets, want dat is de enige maatregel die je nu kan uitvoeren. Blijft de betaling wederom uit, dan kan je via de kantonrechter verzoeken de overeenkomst te beeindigen, zodat je in ieder geval je rechten behoudt tot betaling van het achterstallig loon en eventueel recht op WW.

#3:  Auteur: daan7s BerichtGeplaatst: wo 15 apr 2009 20:51
    —
bedankt voor de reactie.

Als ik na de schriftelijke sommering naar de kantonrechter ga, hoelang gaat deze procedure dan duren?
Ik neem aan dat het achterstallig loon dan bij de werkgever wordt verhaalt. Wat gebeurt er dan als hij dan nog niet kan betalen en failliet wordt verklaard? Kan ik dan toch nog mijn loon en vakantiegeld krijgen via het uwv, of heb ik deze rechten dan verspeelt omdat ik zelf een verzoek heb ingediend om de overeenkomst te beeindigen?

#4:  Auteur: Jezuzz BerichtGeplaatst: do 16 apr 2009 16:29
    —
U heeft uiteraard recht op achterstallig loon en zolang u nog in dienst bent heeft u recht op loon. Dit geldt ook voor uw vakantiegeld! U kunt het beste een aangetekende brief sturen waarin u uw achterstallig loon vorderd.

Volgens artikel 7:625 BW kunt u bij een rechtzaak een wettelijke verhoging eisen (dit loopt op tot maximaal 50 %), maar verwacht niet dat de rechter 50 % toekent. Doet de rechter namelijk niet. Tevens kunt u de wettelijke rente eisen, ook over de wettelijke verhoging.

U kunt het beste iemand zoeken die u kan bijstaan bij de juridische procedure als uw werkgever niet betaald.

Een zin waarmee u kan eindigen, zodat u uw werkgever in gebreke stelt:

Quote:
Ik verzoek en zo nodig sommeer u over te gaan tot betaling van het bovenstaand achterstallig loon en deze alsnog aan mij te voldoen binnen twee weken na dagtekening van deze brief. Indien tijdige betaling achterwege blijft stel ik u reeds voor alsdan in gebreke.


Neem contact op met het UWV als faillisement dreigt. Het UWV kan de loondoorbetaling wellicht tijdelijk overnemen.

Als uw werkgever u wilt ontslaan met een ontslagvergunning zal uw werkgever dit aan moeten vragen bij het UWV. U kunt (en is aangeraden) een verweer indienen. Het UWV beoordeeld of uw werkgever een ontslagvergunning krijgt. Indien uw werkgever deze krijgt, kan uw werkgever u ontslaan. Uiteraard heeft u recht op een opzegtermijn. U komt na ontslag terecht in de WW.

Tot slot, neemt u ontslag, heeft u alsnog recht op achterstallig loon en uw vakantiegeld en eventueel overuren.

Hopende u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

#5:  Auteur: daan7s BerichtGeplaatst: do 16 apr 2009 16:41
    —
Bedankt voor de uitleg.
Begrijp ik goed dat als ik na de aangetekende brief geen geld heb ontvangen en deze aan het uwv overleg, dat zij mij dan meteen kunnen betalen of gaat hier nog een heel onderzoek aan vooraf?
Op het moment dat ik ontslag neem, dan heb ik dus nog recht op achterstallig loon etc, dit bedrag wordt dan neem ik aan op de werkgever verhaalt (het is een bv, heeft dat ook nog gevolgen?), maar stel dat mijn werkgever dan binnen een maand failliet is en dus gewoonweg niet meer kan betalen, is het loon dan eventueel nog terug te vorderen bij het uwv?

#6:  Auteur: Doremi BerichtGeplaatst: do 16 apr 2009 16:58
    —
Ik zou toch maar het faillissement aanvragen. Dan kan namelijk gebruik gemaakt worden van de loongarantieregeling. Een faillissementsaanvraag duurt niet al te lang. Het lijkt me voor deze werkgever misschien ook wel iets om zelf het faillissement aan te vragen, want als hij geen loon kan betalen, dan is het wel ongeveer de tijd om te stoppen.

Lees even over de loongarantieregeling op het internet of vraag even na bij het UWV. Er zijn namelijk een aantal do's en don'ts.

#7:  Auteur: daan7s BerichtGeplaatst: do 16 apr 2009 17:10
    —
Doremi schreef:
Ik zou toch maar het faillissement aanvragen. Dan kan namelijk gebruik gemaakt worden van de loongarantieregeling. Een faillissementsaanvraag duurt niet al te lang. Het lijkt me voor deze werkgever misschien ook wel iets om zelf het faillissement aan te vragen, want als hij geen loon kan betalen, dan is het wel ongeveer de tijd om te stoppen.

Lees even over de loongarantieregeling op het internet of vraag even na bij het UWV. Er zijn namelijk een aantal do's en don'ts.


Hoe kan ik een faillissement aanvragen als ik de enige ben met een vast contract? De rest van de werknemers zijn op oproepbasis oid, dus zullen ook wel wat loonachterstand hebben, maar het is voor hen waarschijnlijk niet al te interessant om een faillissement aan te vragen.
De werkgever zelf zie ik zo snel niet een faillissement aanvragen...

#8:  Auteur: WimWest BerichtGeplaatst: do 16 apr 2009 17:53
    —
U moet geen ontslag nemen, want bij een beetje weerbarstige UWV wordt u nog verwijtbaar werkloos op deze manier en heeft u geen enkel recht.

De brief zenden en de betaling op maximaal vier dagen houden. Bij niet betalen wordt er geen arbeid meer verricht. Op deze manier bent u namelijk ingedekt. Als u niet komt werken, hoeft uw werkgever niet te betalen. Als werkgever niet tijdig zijn betaling voldoet, hoeft u niet te gaan werken. Het is echter een overeenkomst dus ui moet de wederpartij op de hoogte stellen van het in gebreke blijven van de afspraken.

Als u werkgever echt geen geld heeft, da blijft er niets anders over hem failliet te laten verklaren met andere participanten, bijvoorbeeld een leverancier. (dranken?? )

#9:  Auteur: Doremi BerichtGeplaatst: ma 20 apr 2009 11:24
    —
daan7s schreef:
Hoe kan ik een faillissement aanvragen als ik de enige ben met een vast contract? De rest van de werknemers zijn op oproepbasis oid, dus zullen ook wel wat loonachterstand hebben, maar het is voor hen waarschijnlijk niet al te interessant om een faillissement aan te vragen.


Iedere crediteur is gerechtigd om zelfstandig (dus gewoon alleen) het faillissement aan te vragen. De rechter zal vervolgens toetsen of de werkgever 'heeft opgehouden te betalen'. Er moeten meerdere schulden onbetaald gelaten worden, maar dat betekent dus niet dat schuldeisers gezamenlijk een verzoek in moeten dienen. Het is wel verstandig om over bewijs te beschikken dat meerdere schulden onbetaald open staan en het zou handig zijn als een paar van de andere werknemers meedoen. Dan valt het namenlijk niet eenvoudig te betwisten dat meerdere schulden onbetaald worden gelaten. Maar als er bijvoorbeeld ook een dijk van een huurachterstand is, dan is dat ook goed.

#10:  Auteur: Marco Knol BerichtGeplaatst: di 21 apr 2009 2:14
    —
En als ie het loon niet betaald zou het me ook niet verbazen als er betalingsachterstanden zijn bij UWV of belastingdienst. Dus toch maar ff contact opnemen met UWV.Rechtenforum.nl -> Arbeidsrecht & Sociale zekerheidsrecht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl