Niet verlengen arbeidscontract; weer aannemen na 3 maanden?
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Rechtshulp

#1: Niet verlengen arbeidscontract; weer aannemen na 3 maanden? Auteur: RaRo BerichtGeplaatst: di 05 mei 2009 14:44
    —
Hallo,

Ik ben nieuw hier op het forum maar ik zal waarschijnlijk geen regelmatige bezoeker worden.
Reden van mijn bezoek is dat ik met een "probleem" zit.

Mijn werkgever heeft geopperd dat hij mijn arbeidscontract voor bepaalde tijd (zit inmiddels in de 2 verlenging van een jaar dus wederom bepaalde tijd kan niet zomaar) niet wil verlengen omdat hij, door toedoen van een collega, het niet aandurft om mij voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.
Zijn idee was om me vervolgens na 3 maanden weer aan te nemen en de bepaalde tijd-cyclus weer van voor te beginnen!

Mag/kan dit nog altijd?

Ik verneem graag jullie deskundige mening/advies.

Met vriendelijke groet,
RaRo

#2:  Auteur: Suijkerbuijk BerichtGeplaatst: di 05 mei 2009 16:08
    —
Die mogelijkheid bestaat nog steeds.

Ondertussen zijn er echter uitspraken met betrekking tot misbruik van deze regel. Als er bijvoorbeeld sprake is van een vergoeding van drie maandsalarissen, en het volgende arbeidscontract al voor het aflopen van het oude contract is ondertekend (maar met 1e werkdag op 3 maanden+1dag), dan is er geen daadwerkelijke breuk in de keten van overeenkomsten. De rechter kan dan oordelen dat de werkgever geen beroep op de 3-maandenregel mag doen (en de werknemer dus een contract voor onbepaalde tijd heeft).

Als de werkgever echter alleen aangeeft dat je contract niet verlengd wordt, maar je over drie maanden weer bij hem mag solliciteren, dan zal een rechter niet snel oordelen dat er sprake is van misbruik.

Heeft je werkgever plannen voor deze overbruggingsperiode, of ben je gedurende deze periode geheel op jezelf aangewezen?

#3:  Auteur: RaRo BerichtGeplaatst: di 05 mei 2009 16:18
    —
Bedankt voor deze snelle reactie! Hij heeft aangegeven bereidt te zijn een eventueel tekort (ontstaan door 3 maanden ww) achteraf aan te willen vullen.
Op deze manier (en zo zie ik het ook) is het natuurlijk wel een vorm van misbruik.

#4:  Auteur: Griet Parkiet BerichtGeplaatst: di 05 mei 2009 16:54
    —
Hier is het Greenpeace arrest van toepassing. Lees onderstaande passage maar eens goed en kijk of het voor jou van toepassing is.

Quote:
De Hoge Raad volgt de beslissing van het Hof en oordeelt als volgt. Het staat partijen vrij om met wederzijds goedvinden een tussentijdse beŽindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen en daarbij af te spreken dat (iets meer dan) drie maanden later een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan zal worden. Dit is toegestaan, zelfs als deze onderbreking ertoe diende om te voorkomen dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou ontstaan. Ook was niet gebleken dat Greenpeace de werknemer op onoorbare wijze ertoe had bewogen hieraan mee te werken. Aldus kon niet worden gesproken van schijnhandelingen die erop gericht waren de ontslagbescherming te ontduiken. Van een ongeoorloofde ontwijking of uitholling van art. 7:668a BW is niet, zoals werknemer stelt, direct sprake door de enkele omstandigheid dat partijen afspreken dat de werknemer na het verstrijken van een tijdvak van meer dan drie maanden weer in dienst van werkgever zal treden. Dit zou anders zijn indien de dienstbetrekking van rechtswege eindigt en tegelijkertijd de werkzaamheden feitelijk worden voortgezet gedurende de onderbreking. Hiervan is geen sprake. De werknemer heeft in de periode van de onderbreking voor aanvang van de vierde arbeidsovereenkomst weliswaar voorbereidingen getroffen voor de campagne, maar dit wordt niet gekwalificeerd als een voortzetting van de werkzaamheden gedurende de onderbreking en dit leidt niet tot de conclusie dat Greenpeace op de afspraak dat de werknemer pas op 8 oktober 2001 in dienst zou treden, terug zou zijn gekomen.

Met dit arrest bevestigt de Hoge Raad de wettelijke regeling van 7:668a BW, welke in 1999 in werking is getreden teneinde (onder andere) flexibiliteit te bieden aan werkgevers bij de aanname van personeel. Een beperking van deze regeling zou haaks staan op de ruimte die werkgevers hebben gekregen om tijdelijke ar-beidsovereenkomsten aan te bieden aan werknemers. Kortom, wanneer u een werknemer een vierde (tijdelijke) arbeidsovereenkomst wenst aan te bieden of na 36 maanden nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wenst aan te gaan, is deze constructie mogelijk, mits u tussen de derde en de vierde arbeidsovereenkomst, dan wel na 36 maanden, een onderbreking van de werkzaamheden van drie maanden en ťťn dag inlast.

#5:  Auteur: RaRo BerichtGeplaatst: di 05 mei 2009 20:27
    —
Hmm, in hoeverre is dit bepalend:
Quote:
Het staat partijen vrij om met wederzijds goedvinden een tussentijdse beŽindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen.


Dit is nu namelijk niet ter sprake. Mijn contract eindigt namelijk van rechtswege.

#6: Nieuwe ontwikkelingen... Auteur: RaRo BerichtGeplaatst: wo 02 sep 2009 11:19
    —
Nou we zijn inmiddels enkele maanden verder.

Medio juni heeft mijn werkgever voorgesteld om na afloop van mijn contract me via een collega-onderneming een aantal maanden op detacheringsbasis te laten werken. Dit aangezien het geschil met een collega nog altijd speelt.

Dit detacheringscontract zou per gisteren ingegaan moeten zijn. Ik heb behalve de mondelinge afspraken nog niets op papier gekregen.(waar ik mijn werkgever al wel tijdig aan had herinnerd). Gisteren en vandaag ben ik wel gewoon aan het werk..
..kan ik nu (met alle gevolgen voor de onderlinge verstandhouding) aankaarten dat er nu toch een contract voor onbepaalde tijd is ingegaan of is de modelinge afspraak toch gewoon van kracht?

Groeten,
RaRo

#7:  Auteur: WimWest BerichtGeplaatst: wo 02 sep 2009 12:35
    —
Een mondelinge afspraak is altijd rechtsgeldig, echter moeilijk te bewijzen zonder getuige(n).
Als de werkgever jou zelf detacheert , zou dit eigenlijk een voortzetting zijn van je arbeidsovereenkomst. Als er niets concreets gesteld wordt, dan wordt geacht dat de overeenkomst voor dezelfde periode wordt aangegaan, dus wederom voor een periode van een jaar. Als ik het goed begrijp, dan zou dit de derde overeenkomst van een jaar worden. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst alsnog na een jaar van rechtswege eindigt en na het derde jaar/overeenkomst wordt voortgezet voor onbepaalde tijd. Men mag over een periode van drie jaar drie overeenkomsten van een jaar aangaan. ( of vier overeenkomsten met een max. van drie jaar)

#8:  Auteur: RaRo BerichtGeplaatst: wo 02 sep 2009 13:09
    —
Het zou zo moeten zijn dat ik "in dienst" bij een derde partij, gedetacheerd wordt bij mijn "oude" werkgever.

Ik ben hier op 1 september 2006 begonnen. Een verlenging van weer een jaar lijkt me derhalve uitgesloten...dit zal dan dus een contract voor onbepaalde tijd moeten worden lijkt me.

#9:  Auteur: Suijkerbuijk BerichtGeplaatst: wo 02 sep 2009 15:10
    —
Quote:
Het zou zo moeten zijn dat ik "in dienst" bij een derde partij, gedetacheerd wordt bij mijn "oude" werkgever.


Artikel 7:668A BW, waarin wordt aangegeven hoeveel contracten voor bepaalde tijd iemand mag hebben, wordt in lid 2 aangegeven dat voor het doortellen van de contracten ook contracten meetellen bij verschillende werkgevers die in redelijkheid als elkaars opvolgers te beschouwen zijn.

Daar lijkt mij hier sprake van.

Dat zou betekenen dat het contract met de derde partij van rechtswege geld als een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

#10:  Auteur: RaRo BerichtGeplaatst: wo 02 sep 2009 15:15
    —
Dank!

#11:  Auteur: DENNIS79 BerichtGeplaatst: ma 07 sep 2009 12:21
    —
Dat jij nu een contract voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd hebt, maakt niet zoveel uit. Het is ook niet zo relevant. Je werkt nog bij de werkgever en de verstandhouding is prima. Laat het voor wat het is!

Pas op het moment dat jouw werkgever opeens van jou afwil en dan gaat schermen met een contract voor bepaalde tijd, wordt het interessant om jouw juridische positie ten opzichte van jouw werkgever hard te maken.

Het moge namelijk duidelijk zijn dat jij inmiddels een contract voor onbepaalde tijd hebt. Er is echter nog geen noodzaak om dat in rechte vast te laten stellen.

#12:  Auteur: StevenK BerichtGeplaatst: ma 07 sep 2009 13:34
    —
DENNIS79 schreef:
Dat jij nu een contract voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd hebt, maakt niet zoveel uit. Het is ook niet zo relevant. Je werkt nog bij de werkgever en de verstandhouding is prima. Laat het voor wat het is!

Pas op het moment dat jouw werkgever opeens van jou afwil en dan gaat schermen met een contract voor bepaalde tijd, wordt het interessant om jouw juridische positie ten opzichte van jouw werkgever hard te maken.

Het moge namelijk duidelijk zijn dat jij inmiddels een contract voor onbepaalde tijd hebt. Er is echter nog geen noodzaak om dat in rechte vast te laten stellen.

Wijze woorden!

#13:  Auteur: RaRo BerichtGeplaatst: ma 07 sep 2009 14:49
    —
Inderdaad hele wijze woorden. Iedereen bedankt voor de reacties.

Mijn baas heeft me inmiddels laten weten dat hij in heeft gezien dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn.
Bevestigd gekregen dat ik nu voor onbepaalde tijd in dienst ben!

Groeten,
RaRoRechtenforum.nl -> Rechtshulp

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl