Kan IJsland eigenlijk wel failliet gaan?
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Actualiteiten

#1: Kan IJsland eigenlijk wel failliet gaan? Auteur: Arnoud Engelfriet BerichtGeplaatst: do 09 okt 2008 22:54
    —
Bij alle problemen over de IJslandse bank IceSave valt me op dat veel berichten melden dat "IJsland failliet zou gaan" als de overheid daar alle uitstaande tegoeden moet uitbetalen. Nu wil ik best geloven dat zij dat geld niet in kas hebben, maar KAN een land wel failliet gaan eigenlijk? Zo ja, hoe gaat dat dan in zijn werk?

Ik neem aan dat dit een soort beeldspraak is en geen juridische conclusie, maar je weet nooit. Zijn er ooit landen failliet gegaan?

(Geheel offtopic: willen alle grapjassen die het hebben over "de ijsberg is gezonken" als zogenaamd originele beeldspraak daarmee ophouden aub? IJsbergen kunnen per definitie niet zinken.)

#2:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: vr 10 okt 2008 0:02
    —
De vraag doet mij denken aan HR 28 september 1990, NJ 1991, 247 waarin de Hoge Raad "in het belang der wet" oordeelde over de vraag of de rechtbank Den Haag het verzoek van Willem Oltmans om Suriname failliet te verklaren terecht inhoudelijk heeft behandeld (en afgewezen).
HR schreef:
3.1.2. Het middel stelt - in onderdeel a - de vraag aan de orde of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft een vreemde Staat failliet te verklaren. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord op grond van het volgende.
3.2. Het faillissement is een algemeen beslag op het vermogen van de schuldenaar, omvat diens gehele vermogen ten tijde van de faillietverklaring (art. 20 Fw), ontneemt aan de schuldenaar de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen (art. 23) en belast een of meer curatoren met het beheer en de vereffening van de failliete boedel (art. 68, 70) onder toezicht van een rechter-commissaris (art. 64), waarbij aan de curator ingrijpende bevoegdheden toekomen, zoals het openen van alle aan de gefailleerde gerichte brieven en telegrammen (art. 99).
De aard van het faillissement en de aan een faillietverklaring verbonden gevolgen staan eraan in de weg dat aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt om een dergelijke maatregel ten aanzien van een vreemde mogendheid te nemen. Aanvaarding van die rechtsmacht zou impliceren dat een curator met vergaande bevoegdheden het beheer en de vereffening van het vermogen van een buitenlandse mogendheid ter hand neemt onder toezicht van een Nederlandse publieke functionaris. Een en ander zou een volkenrechtelijk ontoelaatbare inbreuk maken op de souvereiniteit van de betreffende vreemde Staat.

De Nederlandse rechter komt dus geen rechtsmacht toe om IJsland failliet te verklaren. De reden lijkt te zijn dat een faillissement niet ten uitvoer zou kunnen worden gelegd zonder IJsland's soevereiniteit te schenden.

Als een schuldeiser de staat IJsland voor de Nederlandse rechter daagt, komt IJsland immuniteit toe, tenzij IJsland daar afstand van heeft gedaan of het om handelingen gaat die zijn verricht op voet van gelijkheid met private partijen. Hetzelfde geldt voor onderdelen van de staat IJsland (art. 2 lid 1 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (VN-Verdrag); Rb. Amsterdam 12 oktober 1995, KG 1996, 73). Bij een veroordeling van IJsland kan de eiser beslag laten leggen op goederen van IJsland op Nederlands grondgebied (en ik denk in beginsel ook op het grondgebied van derde staten) die niet worden gebruikt of zijn bestemd voor publieke doeleinden (art. 19 sub c VN-Verdrag; Hof Den Haag 28 november 1968, NJ 1969, 484).

Met dank aan Nollkaemper, "Kern van het internationaal publiekrecht", hoofdstuk 6.

toevoeging: Je kunt natuurlijk ook wat minder formeel naar de term "failliet" kijken. Als IJsland ophoudt zijn internationele financile verplichtingen na te komen, dan kun je denk ik van een materieel faillissement spreken.

Volgens Wikipedia:
Quote:
Bankruptcy is a legally declared inability or impairment of ability of an individual or organization to pay their creditors. Creditors may file a bankruptcy petition against a debtor ("involuntary bankruptcy") in an effort to recoup a portion of what they are owed or initiate a restructuring.

Als een land zijn schulden niet meer aflost en zich onderwerpt aan een noodplan van het IMF, lijkt dat wel aardig in de buurt te komen.

#3:  Auteur: Samson BerichtGeplaatst: vr 23 jan 2009 2:07
    —
Het antwoord op de vraag; Nu wil ik best geloven dat zij dat geld niet in kas hebben, maar KAN een land wel failliet gaan eigenlijk? Zo ja, hoe gaat dat dan in zijn werk?
Is denk ik; OORLOG!

(terzijde Ijsland ligt ver weg en er valt niet veel te halen dus laat maar gaan... Amerika is met 2,2 miljoen schuld per huishouden ook failliet, de lonen liggen daar net als hier... en is een financiele claim op meerdere generaties.
Kinderen en kleinkinderen zullen een leven lang voor niets moeten werken om -en dan nog is de schuld niet afbetaald- een deel te voldoen. Zo zit de hele wereld in elkaar en wat doen we er aan? Da's meer een onderwerp voor in de kroeg denk ik, ...zelfs hier)

NIET DAN?

#4: Re: Kan IJsland eigenlijk wel failliet gaan? Auteur: Nemine contradicente BerichtGeplaatst: wo 28 jan 2009 0:42
    —
Interessante vraag Arnoud,
Arnoud Engelfriet schreef:
[...]Ik neem aan dat dit een soort beeldspraak is en geen juridische conclusie, maar je weet nooit. Zijn er ooit landen failliet gegaan?
Ik denk niet dat je het formeel een faillissement kunt noemen, maar ik denk dat n voorbeeld uit het verleden Nazi-Duitsland is. En heden ten dage lijkt mij Zimbabwe een vrij goed voorbeeld
Beide landen hebben door hyper-inflatie bankbiljetten moeten drukken met meer dan 10 nullen.
Maar, als je "failliet" ruimer definieert (dus niet-juridisch correct), als;
"In een financieel staat verkeren waarin naast de openstaande schulden ook de interest op deze schulden niet kan worden voldaan"
(wat mij overigens een vrij acceptabele definitie lijkt in economische zin), dan valt te concluderen dat de VS inderdaad k failliet is.

*EDIT* Zimbabwe schijnt een inflatie van 231.000.000% te hebben Think

*EDIT2* De vorige link verwees naar Augustus 2008, momenteel schijnt de inflatie 13.200.000.000% per maand te zijn en 516.000.000.000.000.000.000% op jaarbasis.

#5:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: wo 28 jan 2009 1:02
    —
Dat briefje van 100 miljard is al niets meer waard. Als je snel bent kun je nog iets kopen voor 100 biljoen dollar. Ik kan er helaas geen plaatje van vinden. Wel vind ik deze:

(Het biljet heeft wel 9 nullen te veel. Of 1 nul te weinig, als je terugrekent naar de oude Zimbabwaanse dollars van vr medio 2008, toen er 10 nullen zijn doorgehaald.)

De VS kan zijn schulden volgens mij nog wel betalen, al was het maar omdat ze zelf de dollars kunnen drukken.

#6:  Auteur: Nemine contradicente BerichtGeplaatst: wo 28 jan 2009 1:07
    —
bona fides schreef:
De VS kan zijn schulden volgens mij nog wel betalen, al was het maar omdat ze zelf de dollars kunnen drukken.
En daarmee creer je dus hyper-inflatie Wink.

#7:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: wo 28 jan 2009 1:24
    —
Daar heb je inderdaad een punt Wink.

Voorlopig valt het met de staatsschuld van de VS in ieder geval nog wel mee. Die van Belgi is relatief hoger. Wel zou dit lijstje inmiddels redelijk achterhaald kunnen zijn.

#8:  Auteur: Duch BerichtGeplaatst: wo 28 jan 2009 10:40
    —
Is die tekst op dat Zimbabwaanse biljet echt? Shocked

#9:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: wo 28 jan 2009 11:55
    —
Duch schreef:
Is die tekst op dat Zimbabwaanse biljet echt? Shocked

In ieder geval net echt Razz

#10: Kan IJsland failliet gaan ? Auteur: propedeusantRecht BerichtGeplaatst: vr 16 okt 2009 19:37
    —
Beste mede-forummers, dit is in beginsel een economische kwestie. In de wetenschap Economie, zijn er diverse standpunten inzake dezes vast te stellen. Enerzijds heb de de Klassieke School, waaronder Adam Smith, anderzijds zijn er de Keynesianen, met Milton Keynes, en ook Wouter Bos als lichtend voorbeeld.
In het kort: Keynesianen; een land kan niet failliet gaan.
Klassieke School: een land kan wel failliet gaan.
Ik neem het standpunt van een gemengd gematigde Keynesiaan in. [wordt eventueel vervolgd.]

#11: Re: Kan IJsland failliet gaan ? Auteur: Basa BerichtGeplaatst: vr 16 okt 2009 22:37
    —
propedeusantRecht schreef:
Beste mede-forummers, dit is in beginsel een economische kwestie. In de wetenschap Economie, zijn er diverse standpunten inzake dezes vast te stellen. Enerzijds heb de de Klassieke School, waaronder Adam Smith, anderzijds zijn er de Keynesianen, met Milton Keynes, en ook Wouter Bos als lichtend voorbeeld.
In het kort: Keynesianen; een land kan niet failliet gaan.
Klassieke School: een land kan wel failliet gaan.
Ik neem het standpunt van een gemengd gematigde Keynesiaan in. [wordt eventueel vervolgd.]Dit is helemaal niet in beginsel een economische, maar juist een volkenrechtelijke. En daar bedoel ik mee dat een staat een andere staat niet failliet kan verklaren omdat dat een ontoelaatbare inbreuk zou maken op de soevereiniteit. Beetje kort door de bocht, wij hebben gewoon helemaal niets te zeggen over wat ze daar uitspoken, behalve als de staten onderling daar afspraken over hebben gemaakt. Maar zelfs die kunnen geschonden worden, behoudens de sancties. Als je het puur vanuit een economisch perspectief zou bekijken dan zul je misschien het zoals jij doet kunnen benaderen. Maar dat maakt het niet in beginsel een economische. Het gaat in beginsel over wat de ene staat tegen de andere staat kan doen als die staat schulden heeft. Dat is volkenrechtelijk en niet economisch.Rechtenforum.nl -> Actualiteiten

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl