Ambtshalve besluit
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Bestuursrecht

#1: Ambtshalve besluit Auteur: grmohlmann BerichtGeplaatst: wo 19 sep 2012 16:06
    —
Wanneer en op welke gronden kan een bestuursorgaan een ambtshalve besluit nemen waardoor de strekking van een eerder door hen genomen (onherroepelijk) besluit wordt gewijzigd, of kan dat nooit ?

#2:  Auteur: ro-er BerichtGeplaatst: wo 19 sep 2012 16:18
    —
Al gegoogled op "ambtshalve onherroepelijk" ?.....

#3:  Auteur: marja.verstralen BerichtGeplaatst: do 20 sep 2012 14:30
    —
Ik heb hierover niets in de Awb kunnen vinden. Wel het terugkomen op een ambtshalve genomen besluit na hernieuwde aanvraag met nieuwe gegevens, art. 4:6 Awb.

Ook op google kan ik niets vinden.

Misschien is een voorbeeld het ambtshalve verhogen of verlagen van een belastingaanslag?

#4:  Auteur: BartL BerichtGeplaatst: do 20 sep 2012 16:42
    —
marja.verstralen schreef:
Ik heb hierover niets in de Awb kunnen vinden. Wel het terugkomen op een ambtshalve genomen besluit na hernieuwde aanvraag met nieuwe gegevens, art. 4:6 Awb.

Ook op google kan ik niets vinden.

Misschien is een voorbeeld het ambtshalve verhogen of verlagen van een belastingaanslag?


Dit is per bevoegdheid wel of niet geregeld bij bijzondere wet. In het algemeen kun je er niet zoveel over zeggen.

#5: Re: Ambtshalve besluit Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: do 20 sep 2012 21:54
    —
grmohlmann schreef:
Wanneer en op welke gronden kan een bestuursorgaan een ambtshalve besluit nemen waardoor de strekking van een eerder door hen genomen (onherroepelijk) besluit wordt gewijzigd, of kan dat nooit ?

Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Bijvoorbeeld de benoeming van een minister kan later worden gevolgd door het ontslag van die minister. Idem voor de aanstelling van een ambtenaar.

Het enkele feit dat een overigens rechtmatig besluit ingaat tegen de strekking van een eerder besluit maakt het nemen van dat besluit niet onrechtmatig.

#6:  Auteur: grmohlmann BerichtGeplaatst: za 22 sep 2012 12:44
    —
Hartelijk dank voor de reacties tot zover op mijn vraag: "Wanneer en op welke gronden kan een bestuursorgaan een ambtshalve besluit nemen waardoor de strekking van een eerder door hen genomen (onherroepelijk) besluit wordt gewijzigd, of kan dat nooit ?" ro-er schreef of ik al had gegoogled op: "ambtshalve onherroepelijk".
Ja, dat heb ik inmiddels gedaan en dat was heel leerzaam, maar dat gaf niet het antwoord op mijn achterliggende vraag. Daarom de volgende achtergrond in vogelvlucht:
Een neef van 6 erfgenamen is overleden in 2010. Twee van de erfgenamen waren bewindvoerder tot zijn dood. De erfgenamen kunnen niet allemaal goed met elkaar opschieten.
De erfgenamen hebben niet allemaal een volmacht getekend m.b.t. de afhandeling van de nalatenschap; de nalatenschap lijkt daarmee onbeheerd.
De woz-waarde van de woning van de erflater is in 2011 na het opvragen door de erfgenamen van een nieuwe beschikking voor het belastingjaar 2010 m.b.t. de erfbelasting, na bezwaar, verlaagd van € 434.000 naar € 360.000. In 2011 is de woz-waarde bij beschiking € 423.000 en in 2012 is de woz-waarde bij beschikking € 260.000. De woning is in 2012 verkocht voor € 230.000,--
Een van erfgenamen heeft in 2012 aan de gemeente een verzoek om besluit gedaan om op basis van de ontwikkelingen in 2011-2012 voor het jaar 2010 een nieuwe beschikking af te geven op de grond van art. 2 van het Uitvoeringsbeluit Wet woz. De gemeente heeft dit per antwoordbrief geweigerd op de grond dat tegen de betreffende uitspraak op bezwaar aangaande de woz-waarde van het jaar 2010 ter grootte van € 360.000 geen beroep is ingesteld.
Mijn vraag is: is dat een juist rechtsgelding antwoord van de gemeente en zo nee, wat nu te doen ? Welke wegen staan open om tot een nieuwe, lagere woz-beschikking over 2010 te komen ?

#7:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: za 22 sep 2012 14:28
    —
grmohlmann schreef:
De gemeente heeft dit per antwoordbrief geweigerd op de grond dat tegen de betreffende uitspraak op bezwaar aangaande de woz-waarde van het jaar 2010 ter grootte van € 360.000 geen beroep is ingesteld.
Mijn vraag is: is dat een juist rechtsgelding antwoord van de gemeente en zo nee, wat nu te doen ? Welke wegen staan open om tot een nieuwe, lagere woz-beschikking over 2010 te komen ?

De beschikking van 2010 is inmiddels onherroepelijk geworden, dus de gemeente hoeft daar niet meer op terug te komen. Hiertegen staat geen rechtsweg meer open. Dat is nu juist het punt van "onherroepelijk".

#8:  Auteur: grmohlmann BerichtGeplaatst: za 22 sep 2012 14:53
    —
Oh, ik dacht dat art. 2 van het Uitvoeringsbesluit Wet woz daar nu juist een opening voor gaf want de geschetste zaak voldoet aan het criterium van art 2 van dat Besluit en wel dat de beschikking onherroepelijk moet zijn. Dan zijn er nog de twee andere criteria in dat art. 2 en wel dat de waarde 20 % lager dient te zijn met een minimum van € 5000,--, maar dat laatste moet de gemeente nu juist onderzoeken, is nu mijn opvatting en dat weigeren ze te onderzoeken want ze zeggen dat er geen beroep tegen de waardeverlaging naar € 360.000,-- is ingesteld, maar daar gaat art. 2 helemaal niet over.
Of zie ik dat niet juist ?

#9:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: za 22 sep 2012 15:27
    —
Ok, art. 2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ lijkt inderdaad een uitzondering te maken op de onherroepelijkheid.

Mag ik vragen waarom je niet gelijk je vraag hebt toegespitst op dit artikel, in plaats van een heel algemene vraag te stellen over ambtshalve en onherroepelijke besluiten?

Het lijkt me dat je tegen een weigering om art. 2 toe te passen bezwaar en beroep kunt instellen.

Er staat me trouwens bij dat de HR heeft geoordeeld dat zo'n grens van € 5.000 en/of 20 procent in strijd is met art. 6 EVRM, maar dat ging vermoedelijk over het geval dat er tijdig bezwaar was ingesteld tegen de beschikking.

#10:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: za 22 sep 2012 15:31
    —
bona fides schreef:
Het lijkt me dat je tegen een weigering om art. 2 toe te passen bezwaar en beroep kunt instellen.

Maar volgens www.woz.nl is een beslissing op grond van art. 2 niet voor bezwaar en beroep vatbaar. De weigering zo'n beslissing te nemen zal dan ook niet voor bezwaar en beroep vatbaar zijn.

#11:  Auteur: grmohlmann BerichtGeplaatst: za 22 sep 2012 17:29
    —
bona fides vroeg waarom ik de vraag niet meteen stelde toegespitst op art 2 Uitv. besl. in plaats van een algemene vraag te stellen. Ik deed dat om zo eerst een bredere invalshoek te krijgen en volgde zodoende ro-er's advies op om eerst daarnaar te googelen; dat heeft mij meer inzicht gegeven waardoor ik mijn specifieke vraag wat beter kon stellen.
In de link welke bona fides meldde, staat "Na ontdekking van de te hoge waardevaststelling vermindert de WOZ-ambtenaar bij beschikking zo spoedig mogelijk de waarde. De ambtshalve vermindering is niet voor bezwaar en beroep vatbaar."
Een aantal vragen hieromtrent:
- de gemeente heeft niet aan het door de erfgenaam op de grond van art. 2 gedane verzoek voldaan en helemaal niet gekeken of de waarde kon worden verminderd, maar de gemeente heeft tegengeworpen als afwijzing dat geen beroep tegen de uitspraak bezwaar is ingesteld, iets wat in art. 2 helemaal geen rol speelt. Wat is hiertegen nog te doen ?
- de zinsnede "De ambtshalve vermindering is niet voor bezwaar en beroep vatbaar" is hier bij het antwoord van de gemeente toch niet van toepassing want er is door de gemeente toch helemaal niet tot een vermindering besloten ?
- is het antwoord van de gemeente (de afwijzing) op te vatten als een beschikking (een besluit op verzoek) waartegen bezwaar en beroep mogelijk is ?
- waar is trouwens de rechtsregel te vinden: "De ambtshalve vermindering is niet voor bezwaar en beroep vatbaar" ?
- is dat trouwens niet een beetje raar dat een bestuursorgaan een besluit neemt waar je je niet tegen kunt verweren, het betreft immers toch geen a.v.v. ? Maar dit terzijde.
- maar hoe nu verder ? Wat zijn de mogelijkheden om de zaak vlot te trekken ? Ik weet het nog niet.
De uitspraak van de HR m.b.t. art. 6 EVRM was, dacht, ik in samenhang met de zogenoemde Fierensmarge.

#12:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: za 22 sep 2012 17:53
    —
Het komt er allemaal op neer dat als er niet tijdig bezwaar is aangetekend en/of beroep is ingesteld, er geen rechtsmiddel meer openstaat.

grmohlmann schreef:
- de zinsnede "De ambtshalve vermindering is niet voor bezwaar en beroep vatbaar" is hier bij het antwoord van de gemeente toch niet van toepassing want er is door de gemeente toch helemaal niet tot een vermindering besloten ?

De weigering om "iets" te doen is pas appellabel als dat "iets" appellabel is.

Quote:
- waar is trouwens de rechtsregel te vinden: "De ambtshalve vermindering is niet voor bezwaar en beroep vatbaar" ?

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid tot ambtshalve vermindering in andere delen van het belastingrecht. De formulering van art. 2 van het besluit gaf mij even de indruk dat met dit artikel iets anders was bedoeld, maar het lijkt er meer op dat het artikel slechts bedoelt de mogelijkheid tot ambtshalve vermindering te beperken tot gevallen boven 20% en/of 5000 euro.

Voor zover je twijfelt: teken gewoon bezwaar aan, en stel beroep in tegen de niet-ontvankelijkverklaring van je bezwaar. Van mij weet je nu dat de kans op succes zeer bijzonder klein is (al is het natuurlijk mogelijk dat de gemeente ambtshalve alsnog besluit om te verminderen), dus het kan nooit op een teleurstelling uitlopen.


Laatst aangepast door bona fides op za 22 sep 2012 17:56, in totaal 1 keer bewerkt

#13:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: za 22 sep 2012 17:55
    —
grmohlmann schreef:
De uitspraak van de HR m.b.t. art. 6 EVRM was, dacht, ik in samenhang met de zogenoemde Fierensmarge.

Klopt! HR 22 oktober 2010, LJN BL1943. Ging dus inderdaad over het geval dat er wél tijdig rechtsmiddelen zijn ingesteld.

#14:  Auteur: Ronald78 BerichtGeplaatst: ma 01 okt 2012 14:50
    —
Vroeger stond in art. 25 Wet WOZ de mogelijkheid tot herziening van de WOZ-beschikking. Nu is alleen de verhoging van de beschikking op basis van art. 27 Wet WOZ een voor bezwaar vatbare beschikking. De verlaging is geregeld in art. 2 Uitv Besluit Wet WOZ, maar dat gebeurt 'slechts' bij beschikking, nu niet is opgenomen dat dit een voor bezwaar vatbare beschikking is, geldt op grond van het gesloten stelsel van rechtsbescherming in de AWR dat bezwaar en beroep niet mogelijk zijn.

Alternatief is om bij de civiele rechter af te dwingen dat de WOZ-waarde alsnog bij beschikking wordt herzien.Rechtenforum.nl -> Bestuursrecht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl