Erfdienstbaarheid wel/niet
Selecteer berichten van
# tot #
Afdrukken

Rechtenforum.nl -> Burgerlijk recht

#1: Erfdienstbaarheid wel/niet Auteur: MrQ BerichtGeplaatst: do 09 apr 2009 16:58
    —
Het betreft een vraag dit ik heb ten aanzien van het wel of niet hebben ven een erfdienstbaarheid.

Situatiebeschrijving:
De situatie die zich momenteel voordoet betreft een tweetal naast elkaar liggende percelen (tuinen) waarbij er sprake is van een hoger liggend perceel en een lager liggend perceel. Om het hoger liggend perceel (heersend) te funderen is een talud aangebracht dat binnen de eigendomsgrens van het lager liggende perceel (diendend) ligt. Op dit moment ontstaat er de situatie dat het talud gaat verschuiven. Zichtbaar is te zien dat er sprake is van grondscheuren en een aanwezige schutting staat gebogen door de aanwezige gronddruk. In het register is geen aantekening te vinden waarbij de erfdienstbaarheid is afgegeven.
Onduidelijk is hoe lang geleden het aangebrachte talud is gerealiseerd. In ieder geval langer dan 10 jaar.

Vraag:
Mijn vraag is nu in hoeverre het lager gelegen perceel aansprakelijk is voor het onderhoud van het talud en wie moet de kosten betalen voor de reparatie/herstel werkzaamheden? En wanneer is er sprake van het verkrijgen van een erfdienstbaarheid door verjaring?
a. Gezien het feit dat er geen inschrijving is gemaakt in het register is er sprake van “niet te goede trouw”
b. Het moment van het in bezit nemen, is helaas niet duidelijk.
En is opheffing ook mogelijk, en onder welke voorwaarden?

Wie weet raad?

#2:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: do 09 apr 2009 18:07
    —
Ik vraag me af of erfdienstbaarheden hier wel een rol spelen. Bij een erfdienstbaarheid moet de eigenaar van het dienende erf een bepaalde inbreuk op zijn eigendomsrecht gedogen. Is hier sprake van een inbreuk op zijn eigendomsrecht? Dat er op zijn perceel een talud is aangelegd lijkt me geen (voortdurende) inbreuk op het eigendomsrecht op de grond, want het talud maakt deel uit van die grond. Dat dat talud dient ter fundering van het hoger liggende perceel lijkt me ook geen inbreuk.

Ik denk daarom dat je het in een andere hoek moet zoeken. (Ik weet niet direct welke.)

#3:  Auteur: Mosje BerichtGeplaatst: do 09 apr 2009 18:39
    —
Wellicht dat je het moet zoeken in de hoek van mandeligheid. Als ik zo een paar plaatjes van een aantal taluds bekijk, dan lijkt het mij iets van een afscheiding tussen de twee erven te zijn, klopt dit?
Als dat het geval is, dan is er sprake van een bijzondere vorm van gemeenschap. In dat geval dienen zowel de eigenaar van het "heersend" erf als de eigenaar van het "dienend" erf de reparatiekosten voor hun rekening te nemen.

edit: Dit lijkt mij inderdaad het geval. Als ik zo naar wat gemeentelijke sites kijk, dan beschrijven zij vaak de taluds als mandelige zaken.

#4:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: do 09 apr 2009 19:07
    —
Ik denk dat mandeligheid inderdaad de goederenrechtelijk juiste hoek is. Maar als ik art. 5:60 en 5:62 BW goed begrijp, ontstaat mandeligheid alleen van rechtswege in het geval van een vrijstaande scheidsmuur, een hek of een heg waaronder in de lengterichting de erfgrens loopt (art. 5:62 lid 1 BW) en in het geval van een scheidsmuur die gemeen is aan twee gebouwen met verschillende eigenaars (art. 5:62 lid 2 BW). In andere gevallen is een notariële akte nodig (art. 5:60 BW).

Ontstaan door verjaring lijkt niet mogelijk te zijn. (En ik zie ook niet wat voor rechtsvordering ter opheffing van een met een bepaald recht strijdige situatie zou moeten verjaren, zoals ik dat wel zie bij het ontstaan door verjaring van een erfdienstbaarheid.)

Misschien is art. 5:55 BW relevant:
art. 5:55 BW schreef:
Indien door een dreigende instorting van een gebouw of werk een naburig erf in gevaar wordt gebracht, kan de eigenaar van dat erf te allen tijde vorderen dat maatregelen worden genomen teneinde het gevaar op te heffen.


Verder is natuurlijk van belang wat er in het verleden is afgesproken over dat talud, als er ooit iets is afgesproken. Wie heeft het aangelegd?

#5:  Auteur: Mosje BerichtGeplaatst: do 09 apr 2009 19:15
    —
Ik denk dat die artikelen niet restrictief dienen te worden uitgelegd. Wellicht dat het talud onder de noemer "scheidsmuur" valt? Ik kan er geen concrete rechtspraak over vinden, maar wat ik van een talud begrijp is dat het een veredelde scheidsmuur is.

Normaal gesproken is het volgens mij zo dat een dergelijk talud contractueel als mandelig wordt bestempeld. Wellicht dat dat hier ook het geval is?

#6:  Auteur: MrQ BerichtGeplaatst: do 09 apr 2009 21:55
    —
Wanneer is er inbreuk op eigendomsrecht? Is dit bij onrechtmatig gebruik? En zo ja is er nog sprake van onrechtmatig gebruik als de voordoende situatie al voor een langere periode zich voordoet. In principe doogt het lager liggend perceel de belasting van het hoger liggend perceel.
Het talud is enkel en alleen aangebracht ten behoeve van de ondersteuning van het hoger liggend perceel.

Van mandeligheid is mijn inziens geen sprake, aangezien er geen sprake is van een gedeelt eigendom. Daarnaast is er niets opgenomen in het openbaar register (BW 5:60). Wat volgens mij noodzakelijk is. Toch?

Bij navraag bij het juridisch loket werd ik ook gewezen op BW 5:55. Dit zal eventueel het aansprakelijkheid risico oplossen. Verder ben ik op dit moment aan het uitzoeken wanneer de situatie (het in bezit nemen) is ontstaan. Waarschijnlijk is dit langer dan 20 jaar geleden. Ookal is me nog niet geheel duidelijk in hoeverre dit van invloed is.


Welke mogelijkheden zijn er nu ..
1) H-perceel heeft een heersend recht, het L-perceel is verantwoordelijk voor het onderhoud, bij herstel / renovatie delen van de kosten
2) H-perceel maakt onwettig gebruik van het L-perceel, nog geen verjaring, eigenaren van L-perceel kunnen verzoeken tot opheffen van het talud.
3) H-perceel heeft een heersend recht verworven door verjaring maar dient te zorgen voor een veilige situatie > BW 5:55
4) ...

#7:  Auteur: Mosje BerichtGeplaatst: do 09 apr 2009 23:35
    —
MrQ schreef:
Wanneer is er inbreuk op eigendomsrecht? Is dit bij onrechtmatig gebruik? En zo ja is er nog sprake van onrechtmatig gebruik als de voordoende situatie al voor een langere periode zich voordoet. In principe doogt het lager liggend perceel de belasting van het hoger liggend perceel.
Het talud is enkel en alleen aangebracht ten behoeve van de ondersteuning van het hoger liggend perceel.

Van mandeligheid is mijn inziens geen sprake, aangezien er geen sprake is van een gedeelt eigendom. Daarnaast is er niets opgenomen in het openbaar register (BW 5:60). Wat volgens mij noodzakelijk is. Toch?

art. 5:60 BW gaat over contractuele mandeligheid. Je hebt ook mandeligheid van rechtswege, zie art. 5:62 e.d.
Het gedeelde eigendom kan ontstaan doordat de scheidsmuur (als het talud al als zodanig kan worden aangemerkt) daar simpelweg zit. Partijen hoeven hiervoor niet beide die scheidsmuur te hebben aangeschaft/gebouwd.

Quote:
Bij navraag bij het juridisch loket werd ik ook gewezen op BW 5:55. Dit zal eventueel het aansprakelijkheid risico oplossen. Verder ben ik op dit moment aan het uitzoeken wanneer de situatie (het in bezit nemen) is ontstaan. Waarschijnlijk is dit langer dan 20 jaar geleden. Ookal is me nog niet geheel duidelijk in hoeverre dit van invloed is.

Dit houdt in jouw situatie (waarschijnlijk) verband met het verkrijgen van een erfdienstbaarheid door verjaring (art. 5:72 jo. 3:99 BW). De periode voor het verkrijgen van een dergelijke erfdienstbaarheid is 10 jaar. Omdat er hier echter geen sprake is van goede trouw, geldt de periode van 10 jaar niet. Dan blijft de bevrijdende verjaring over. De periode hiervan is 20 jaar (art. 3:306 BW)

#8:  Auteur: bona fides BerichtGeplaatst: vr 10 apr 2009 4:16
    —
MrQ schreef:
Wanneer is er inbreuk op eigendomsrecht?

Daar is sprake van als iemand zonder toestemming van de eigenaar of een andere rechtvaardigingsgrond van de grond gebruikmaakt.

Misschien is het eenvoudiger om het om te draaien: er kan door verjaring een erfdienstbaarheid ontstaan wanneer de eigenaar van de grond op basis van zijn eigendomsrecht van de eigenaar van een ander erf kan eisen ergens mee op te houden, maar die vordering laat verjaren. Als de buurman elke dag door je tuin fietst, kun je hem gebieden hiermee op te houden. Wacht je daar 20 jaar mee, dan ontstaat van rechtswege een erfdienstbaarheid die jou verplicht om te dulden dat de buurman door jouw tuin fietst.

Als de buurman eenmalig zonder toestemming een talud heeft aangelegd op jouw grond, dan is dat slechts een eenmalige inbreuk op jouw eigendomsrecht. Dat talud maakt verder deel uit van jouw grond en kan daarom geen strijd opleveren met het eigendomsrecht op jouw grond.

Als er in de tuin van de buren een boom omwaait en die boom komt in jouw tuin terecht, dan vormt die boom een inbreuk op jouw eigendomsrecht door zich in jouw tuin te bevinden. Je kunt 20 jaar lang vorderen dat je buurman die boom verwijdert. Maar schiet die boom op één of andere manier wortel in jouw tuin, dan word je door natrekking eigenaar van die boom en houdt die boom op een inbreuk te zijn op jouw eigendomsrecht.

Quote:
In principe doogt het lager liggend perceel de belasting van het hoger liggend perceel.

Het lijkt me niet dat het lager liggend perceel iets te lijden heeft, of iets dergelijks. Het is alleen zo dat het hoger liggend perceel schade zal ondervinden als het talud op het lager liggende perceel wordt verwijderd.

Quote:
Het talud is enkel en alleen aangebracht ten behoeve van de ondersteuning van het hoger liggend perceel.

Door wie is het aangebracht? Als dit door de toenmalige eigenaar van het lager liggende perceel of met diens toestemming is gebeurd, dan is dat nog een reden waarom er geen erfdienstbaarheid kan zijn ontstaan.

Quote:
Van mandeligheid is mijn inziens geen sprake, aangezien er geen sprake is van een gedeelt eigendom. Daarnaast is er niets opgenomen in het openbaar register (BW 5:60). Wat volgens mij noodzakelijk is. Toch?

Ja, tenzij de situatie valt onder art. 5:62 BW zich voordoet. Ik denk niet dat dit het geval is, want het lijkt me niet om een muur, hek of heg te gaan.

Quote:
Verder ben ik op dit moment aan het uitzoeken wanneer de situatie (het in bezit nemen) is ontstaan. Waarschijnlijk is dit langer dan 20 jaar geleden. Ookal is me nog niet geheel duidelijk in hoeverre dit van invloed is.

Volgens mij is er dus geen sprake van in bezit nemen (van een erfdienstbaarheid of wat dan ook).

Quote:
Welke mogelijkheden zijn er nu ..
1) H-perceel heeft een heersend recht, het L-perceel is verantwoordelijk voor het onderhoud, bij herstel / renovatie delen van de kosten
2) H-perceel maakt onwettig gebruik van het L-perceel, nog geen verjaring, eigenaren van L-perceel kunnen verzoeken tot opheffen van het talud.
3) H-perceel heeft een heersend recht verworven door verjaring maar dient te zorgen voor een veilige situatie > BW 5:55
4) ...

Volgens mij is noch van 1), noch van 2), noch van 3) sprake. Het H-perceel maakt geen gebruik van het L-perceel. De eigenaar van het L-perceel duldt op dit moment niets. De eigenaar van het H-perceel heeft geen enkel recht verworven. Wel geldt mogelijk art. 5:55 BW.Rechtenforum.nl -> Burgerlijk recht

Tijden zijn in GMT + 2 uur

Pagina 1 van 1

© 2003 - 2005 Rechtenforum.nl